Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Günümüz Dünya Sorunları SBO403124200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüMeryem Hayır Kanat
Dersi Veren(ler)Selim Hilmi Özkan
Asistan(lar)ıGenç Osman İlhan
Dersin AmacıBu dersin amacı günümüz dünya sorunları ve çözüm yolları konusunda farkındalık oluşturmaktır.
Dersin İçeriğiDoğal afetler (küresel ısınma, depremler, tsunami vb.). Çevre sorunları. Doğal kaynakların sınırlılığı, açlık, fakirlik, işsizlik, insan hakları, plansız nüfus artışı, ırkçılık, salgın ve bulaşıcı hastalıklar, terör gibi sorunların incelenmesi. Bu sorunların çözülmesini amaçlayan ulusal ve uluslar arası kuruluşlar ile farklı yaklaşımlar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • [1]ŞAHİN,C.ve SİPAHİOĞLU,Ş.,Doğal Afetler ve Türkiye.Gündüz Eğt.ve Yay.ISBN.975-6859-29-6,Ankara,2002. [2] AYDOĞDU, M. ve GEZER, K. (Editör),Çevre Bilimi, Anı yayıncılık, Ankara,2006 [3] BOZKURT, O.(Editör), Çevre Eğitimi, Pegem Akademi, Ankara,2008. [4] ÖZEY,R.,Çevre Sorunları:Aktif Yayınevi,İstanbul,2001. [5] GÜNEY,E.,Çevre Sorunları:ISBN:975-7527-94-7,Hatiboğlu Yay. Ankara,1998. [6] GÜNEY,E.,Çevre ve İnsan.Toplum Doğa İlişkileri:T.C.Dicle Üniv.Bas.ISBN:975-7635-12-X,Diyarbakır,2002. [7] GÜNEY,E.,Türkiye’de Çevre Sorunları:doğal,kültürel ortam bozulması:Öz Eğitim Yayınları,ISBN:975-8004-22-0,Konya,1997. [8] KIŞLALIOĞLU,M. ve BERKES,F.,Çevre ve Ekoloji:Remzi Kitabevi,ISBN:975-14-0163-1,İstanbul,1990. [9] ERTUĞ,C.,Yeşilden Griye Adım Adım Türkiye (Türkiye’deki ilk çevre kirlenme haritası ve ekolojik denge bozukluğu raporu):Türkiye İş Bankası Kültür Yay.,Genel Yay.:518, Bilimsel Dizi:014,ISBN:975-458-269-6,İstanbul. [10] YAVUZ,F.ve KELEŞ,R.,Çevre Sorunları:A.Ü. Siyasal Bilg.Fak.Yay. 534,Ankara,1983. [11] ATALAY,İ.,Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği:Ege Üniv.Basım.,İzmir,2000. [12] ATALAY,İ.,Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya ,EÜ Basımevi ,İzmir,1999. [13] ÖZEY,R.,Günümüz Dünya Sorunları:Aktif Yayınevi,İstanbul,2001. [14] ÖZEY,R.,Dünya ve Türkiye Ölçeğinde Siyasi Coğrafya (Genişletilmiş 2. Baskı):Aktif Yayınevi,İstanbul,2002. [15]SCHORR,D., vd., Başlangıçtan Bugüne Ortadoğu’da Tarih ve İnanç:National Geographic Society, 1145 17 Street N.W., Washington, D.C. 20036, ABD,2003 [16]SEVGİ,C.,Ekonomik ve Sosyal Coğrafya’da Yeni Bir Araştırma:Azgelişmişliğin Coğrafyası.Ege Coğrafya Dergisi,Sayı:1, İzmir, 1983.s.40-68. [17]ÇAMURCU,H. Ve BİLGEN,N.(Editörler), Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği:Lisans Yayıncılık,İstanbul,2006. [18]HASGÜLER, M. ve ULUDAĞ, M.B., Uluslararası Örgütler, Zeynep Dağı (Der.), Uluslararası Politikayı Anlamak, Alfa, İstanbul,2006. [19]KARLUK,R., Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta, İstanbul,1998. [20]GÜMÜŞ, E. ve GÜÇLÜ, Y.(Editörler), Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası: Lisans Yayıncılık, İstanbul,2006. [21]Atlas
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Doğal afetlerin nedenlerini ve sonuçlarını açıklar.
  2. Doğal afetlerden korunma yollarını açıklar.
  3. Beşeri faaliyetlerden kaynaklanan çevre sorunlarının nedenlerini, sonuçlarını ve çözüm yollarını açıklar.
  4. Ekonomik faaliyetlerden kaynaklanan çevre sorunlarının nedenlerini, sonuçlarını ve çözüm yollarını açıklar.
  5. Dünyada yaşanan başlıca sosyal ve siyasal sorunların nedenlerini, etkilerini ve sonuçlarını değerlendirir.
  6. Günümüz dünya sorunlarının çözümü için çalışan ulusal ve uluslar arası kuruluşların çalışmalarını açıklar.
  7. Günümüz dünya sorunları için çözüm önerileri geliştirir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin amacının ve içeriğinin tanıtılması. Günümüz Dünyasında bazı doğal çevre sorunları: Doğal afetler: Depremler[1], [4], [21] numaralı kaynaklardan ilgili bölümler okunacak.
2Tsunamiler, Heyelanlar, sel su baskınları, çığ olayları[1], [4], [21] numaralı kaynaklardan ilgili bölümler okunacak.
3Kuraklık, orman yangınları, volkanik patlamalar[1], [4], [21] numaralı kaynaklardan ilgili bölümler okunacak.
4Günümüz Dünyasında insan faaliyetlerinden kaynaklanan bazı çevre sorunları: Plansız nüfus artışı, Hava kirliliği[2], [3] [4], [5] [6], [7] [8], [9], [10], [11], [12], [21] numaralı kaynaklardan ilgili bölümler okunacak.
5Su kirliliği, toprak kirliliği, radyoaktif kirlenme[2], [3] [4], [5] [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [21] numaralı kaynaklardan ilgili bölümler okunacak.
6Biyolojik çeşitliliğin yok edilmesi, Gürültü sorunu [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [21] numaralı kaynaklardan ilgili bölümler okunacak.
71. ARA SINAV
8Erozyon, Ozon tabakasının incelmesi, Asit yağmurları, İklim değişikliği [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [21] numaralı kaynaklardan ilgili bölümler okunacak.
9Dünya’da çevre koruma konusunda yapılan çalışmalar ve faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar 2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [21] numaralı kaynaklardan ilgili bölümler okunacak.
10Günümüz dünyasındaki bazı sosyal, ekonomik ve güvenlik sorunları: Açlık, fakirlik, işsizlik, Irkçılık [13], [14] [15], [16] [17], [18], [19], [20], [21] numaralı kaynaklardan ilgili bölümler okunacak.
11Günümüz dünyasındaki bazı sosyal, ekonomik ve güvenlik sorunları: Salgın ve bulaşıcı hastalıklar [13], [14] [15], [16], [17], [18], [19], [21] numaralı kaynaklardan ilgili bölümler okunacak.
12Günümüz dünyasındaki bazı sosyal, ekonomik ve güvenlik sorunları: İnsan hakları sorunu, Terör sorunu [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [21] numaralı kaynaklardan ilgili bölümler okunacak.
13ÖdevKonuyla ilgili literatürlerin incelenmesi
14Günümüz Dünyasındaki bazı sosyal, ekonomik ve güvenlik sorunlarının çözümü için faaliyet gösteren bazı uluslar arası kuruluşlar: Birleşmiş Milletler, ILO, FAO, UNHCR [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21] numaralı kaynaklardan ilgili bölümler okunacak.
15Günümüz Dünyasındaki bazı sosyal, ekonomik ve güvenlik sorunlarının çözümü için faaliyet gösteren bazı uluslar arası kuruluşlar: FAO, WHO, AİHM [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21] numaralı kaynaklardan ilgili bölümler okunacak.
16FİNAL SINAVISINAV

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması162
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok