Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sosyal Proje GeliştirmeSBO404224200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüMeryem Hayır Kanat
Dersi Veren(ler)Selim Hilmi Özkan
Asistan(lar)ıGenç Osman İlhan
Dersin AmacıSosyal bilgiler öğretiminde projenin yeri ve önemini kavramak; proje hazırlama yollarını bilmek; Alana özgü örnek projeler tasarlamak ve bunları hayata geçirmektir.
Dersin İçeriğiSosyal bilgilerde projenin yeri ve önemi; proje türleri ve proje hazırlama aşamaları; örnek bir sosyal projenin planlanması, hazırlanması, sunumu ve değerlendirilmesi, okullarda proje yönetimi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • DERS NOTLARI (1) MEB Sosyal Bilgiler Dersi Programı (2) Karasar, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara, 1991. (3) Karasar, Niyazi, Araştırmalarda Rapor Hazırlama, Ankara, 1984. (4) Seyidoğlu, Halil, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, İstanbul, 1995 (5) Andersen Margaret L., Taylor Howard F., Sociology: Understanding a Diverse Society, Wadsworth Publishing; 4 edition (March 10, 2005), ISBN-13: 978-0495004905
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Sosyal bilgiler dersi kazanımlarını kazandırmak amacıyla projeler tasarlar.
  2. İşbirliği yapmayı uygular
  3. Yaratıcılık ve estetik becerilerini açıklar.
  4. Proje hazırlamaya yönelik olumlu tutum gösterir.
  5. Bilimsel düşünme, araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma gücünü tanımlar.
  6. Yaşadığı sosyal ve doğal çevreyi değerlendirir.
  7. Fen bilimleri, sosyal bilimler, güzel sanatlar, spor, matematik gibi alanlardaki derslerle ilişkilendirmeyi formüle eder.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin içeriği ve genel yapısının tanıtılması Kaynaklardan ilgili bölümler okunur.
2Sosyal bilgilerde projenin yeri ve öneminin gözden geçirilmesi Kaynaklardan ilgili bölümler okunur.
3Proje türleri ve proje hazırlama aşamalarının gözden geçirilmesiyle ilgili etkinliklerin düzenlenmesi Kaynaklardan ilgili bölümler okunur.
4Proje türleri ve proje hazırlama aşamalarının gözden geçirilmesiyle ilgili etkinliklerin düzenlemesi Kaynaklardan ilgili bölümler okunur.
5Sosyal projenin değerlendirilmesinin nasıl yapılacağına dair envanterler geliştirme, okullarda proje yönetimi Sosyal bilgiler ders programları sınıf ortamına getirilir. Alan özgü problemler araştırılır
6Sosyal bilgiler kazanımlarına uygun projeler geliştirmek için; alanla ilgili problemin hissedilmesi ve hipotezler oluşturulması. (Kendilerini rahatsız eden problemlerden hareket edilir Belirlenen problem doğrultusunda kanıtlar toplanır
71.ARA SINAV Sınav
8Sosyal bilgiler kazanımlarına uygun projeler geliştirmek için; alanla ilgili problemin hipotezleri doğrultusunda proje planlanması yapılır Belirlenen problem doğrultusunda kanıtlar toplanır
9Sosyal bilgiler kazanımlarına uygun projeler geliştirmek için; alanla ilgili problemin hipotezleri test edilir Belirlenen problem doğrultusunda kanıtlar toplanır
10Sosyal bilgiler kazanımlarına uygun projeler geliştirmek için; alanla ilgili problemin hipotezleri test edilir Belirlenen problem doğrultusunda proje raporu hazırlamak için ön hazırlık yapılır
11Alanla ilgili problemin hipotezleri doğrultusunda proje raporu hazırlanır Projenin sergilenmesi sağlanması için hazırlık yapılır.
12Alanla ilgili problemin hipotezleri doğrultusunda proje sunumu veya sergisi yapılır Projenin sergilenmesi sağlanması için hazırlık yapılır.
13Alanla ilgili problemin hipotezleri doğrultusunda proje sunumu veya sergisi yapılırProjenin sergilenmesi sağlanması için hazırlık yapılır.
14Alanla ilgili problemin hipotezleri doğrultusunda proje sunumu veya sergisi yapılırProje Sunumları
15Alanla ilgili problemin hipotezleri doğrultusunda proje sunumu veya sergisi yapılır.Proje Sunumları
16FİNAL SINAVISınav

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri120
Projeler120
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati164
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması161
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler120
Sunum / Seminer110
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok