Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Harita KullanımıSBO310224200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiGenel Kültür Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüMeryem Hayır Kanat
Dersi Veren(ler)Selim Hilmi Özkan
Asistan(lar)ıGenç Osman İlhan
Dersin AmacıHaritanın oluşturulmasından çoğaltılmasına kadar kartografik tüm aşamalar (harita yapım tekniği) ve haritanın kullanımı için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak.Haritalardan verimli bir şekilde faydalanabilmek amacıyla, haritalar üzerinde çeşitli yöntem ve teknikleri uygulayabilme becerisini kazandırmak.
Dersin İçeriğiTemel kavramlar ve tanımlar, Dünya ve Türk haritacılığı, Gerçek projeksiyonlar (Normal, eğik, transversal, teğet ve kesen; düzlem, konik ve silindirik projeksiyonlar), Gerçek olmayan projeksiyonlar, Geodezik projeksiyonların genel özellikleri, Harita yapım aşamaları, Genelleştirme, Arazi şekillerinin (topografik yapının) haritada gösterimi, Haritaların kullanımı, Haritaların çoğaltımı.Harita çizim elemanları, harita üzerinde uzunluk, alan, eğim hesapları, Harita hazırlama esasları, topografik profil analizleri, yükselti profili, eğim, yamaç analizleri gibi uygulama konuları ile grafik çeşitleri ve çizim esasları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • 1)BİLGİN, Turgut,1983: Genel Kartoğrafya-I. Bakış Yayınları, İSTANBUL. 2)BİLGİN, Turgut,1984: Genel Kartoğrafya -II. Bakış Yayınları, İSTANBUL 1)DOĞAN E. O. ÖZTAN, M.G. ÖZGEN, 1995: Harita Bilgisi, İ.Ü. Dnz. ve Coğr. Enst. Yay. No: 11, İstanbul 2)FIALA, F,1976: Matematiksel Kartoğrafya. İTÜ yay. No:1072, İST. 2)HAKE, G. & GRÜNREİCH, D. 1994: Kartographie, Walter de Gruyter, BERLİN 4)KOÇAK, Erdal,1984: Harita Projeksiyonları. Kdz. Üniv. Yay. No:24, TRABZON. 5)KOÇAK, Erdal,1985: Kartoğrafya. (2.Baskı) Kdz. Üniv. Yay. No:31, TRABZON. 6)MERKEL, H,1973: Harita Projeksiyonları Bilgisi İTÜ yay. No:952, İST. 7)MERSİNOĞLU, Sahavet,1973: Yerbilimleri Kartografyası MTA yay. Eğitim serisi No:12, ANKARA. 8)ORCAN, Salih,1981: Genel Kartoğrafya Harita Genel Müd. Yay. ANKARA. 9)ÖZGEN, M.Gündoğdu,1974: Kartografyaya Giriş. İTÜ yay. Sayı:1003, İSTANBUL. 10)PEARSON, F.,1990: Map Projections; Theory and Applications, CRC Press Inc. Boca Raton, FLORIDA. 11)RAISZ, Erwin,1948: General Cartography. McGraw-Hill Book Company NEW YORK 12)RAISZ, Erwin,1962: Principles of Cartography. McGraw-Hill Book Company NEW YORK 13)ROBINSON, Arthur H. Randall D. Sale, Joel L. Morrison, & Phillip C. Muehrcke,1984: Elements of Cartography. 5th Ed. John Wiley & Sons. Inc. LONDON. 14)UÇAR, D. İPBÜKER, C. BİLDİRİCİ, İ.Ö. 2004, Matematiksel Kartografya. Atlas yay. İSTANBUL.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Dünya ve Türk haritacılık tarihini bilir
  2. Yerküre ve koordinatlar sistemini açıklar. Amaca uygun harita projeksiyonu seçer
  3. Kartografik gösterim tekniklerinin uygular. Üçüncü boyutun haritada gösterimi uygular. Harita çoğaltım tekniklerini uygular.
  4. Farklı alanlarda harita kullanımı karşılaştırır.
  5. Haritalar üzerinde alan, uzunluk, hacim ve eğim değerlerini hesap eder
  6. Haritalar üzerinde kesit, profil ve blok diyagramlar çıkarır
  7. Haritaları topografik olarak yorumlar. Jeolojik ve Jeomorfolojik haritalar tasarlar.
  8. Çeşitli konularda dağılış haritaları hazırlar. Değişik amaçlar için grafik ve diyagramlar hazırlar

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dünyada ve Türkiyede haritacılığın gelişimi.Projeksiyonlar İlgili Kaynak
2Gerçek projeksiyonlar;1-Düzlem projeksiyonlar 2-Konik projeksiyonlar İlgili Kaynak
33-Silindirik projeksiyonlar.Geodezik projeksiyonların genel özellikleri İlgili Kaynak
4Harita yapım aşamaları.Genelleştirme İlgili Kaynak
5Arazi şekillerinin (topografik yapının) haritada gösterimi.Yükseklik eğrileri (eşdeğer çizgisi ) İlgili Kaynak
6Haritaların kullanımı.Haritaların çoğaltılması İlgili Kaynak
7I. KISA SINAV SINAV
8Harita çizim malzeme ve aletlerinin tanıtımı.Haritaları büyütme ve küçültme teknikleri.Harita üzerinde alan ve uzaklık ölçümleri. İlgili Kaynak
9Reliefin gösteriliş yöntemleri.Relief analizleri İlgili Kaynak
10Yükselti analizleri İlgili Kaynak
11Profil analizleri.Eğim ve yamaç analizleri İlgili Kaynak
12Blokdiagramlar. Arazi taslakları İlgili Kaynak
13Ödevİlgili Kaynak
14Jeomorfoloji haritaları özellikleri ve çeşitleriİlgili Kaynak
15Jeoloji haritaları ve kesitleri. Grafik ve diyagram çeşitleriİlgili Kaynak
16FINAL SINAVISINAV

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması163
Derse Özgü Staj
Ödev115
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok