Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türkiye ve OrtadoğuSBO314224200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiGenel Kültür Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüMeryem Hayır Kanat
Dersi Veren(ler)Selim Hilmi Özkan
Asistan(lar)ıGenç Osman İlhan
Dersin Amacıİçerisinde bulunduğumuz coğrafyayı geçmişi ile ele alıp bugünkü yapısının arka planını ele almak, bugün bu coğrafyada gerçekleşen olayların Türkiye ve Dünya üzerindeki etkilerini irdelemek ve tartışmak.
Dersin İçeriğiOsmanlı Devleti uzun yıllar Orta Doğu bölgesine hâkim olarak bu bölgenin sömürgeci devletlerine eline geçmesine mani olmuştur. Fakat Osmanlı Devleti’nin zayıflaması ve gerilemeye başlaması ile imparatorluğun uzak noktalarından başlamak üzere birçok yer sömürgeci devletlerin eline geçmiştir. Sömürgecilik, tarihin çeşitli devirlerinde kendine özgü biçimi ile kendini göstermiştir. Sömürgecilik, coğrafi keşifler sonrası daha yaygın hale gelmiş ve sanayi inkılâbı sonrası daha acımasız ve katı bir şekilde ortaya çıkmıştır. İşte bu dönemde Osmanlı Devleti’nin parçalanması ile birlikte başta Orta Doğu olmak üzere dünyanın birçok yeri sanayileşmiş sömürgeci devletlerin egemenliği altına girdi. Osmanlı Devleti’nin yıkılması sonrası Ortadoğu başta olmak üzere Kafkaslar, Balkanlar, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa’da birçok yeni devlet ortaya çıktı. Bu devletlerden birisi ve İmparatorluğun tek mirasçısı olan Türkiye Cumhuriyeti, sömürgeciliğe ve emperyalizme karşı vermiş olduğu mücadelesinde başarı ile çıkarak hem imparatorluğun mirasını devralmış hem de emperyalist devletlerin egemenliği altına giren masum milletlere önder ve model olmuştur.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • 1.DERS NOTLARUI 2.ÖZTÜRK, Osman, Metin Türkiye Ve Ortadoğu, Gündoğan Yayın Evi, Ankara, 1997 3.Aras, Bülent, Ortadoğu ve Türkiye, Q-Matris Yayınları, ISBN: 789758832101 4.Kaynak, Mahir Büyük Ortadoğu Projesi ve Türkiye Üzerine Stratejik Analizler, Truva Yayınları, 2008, ISBN: 9799756237358
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Ortadoğu coğrafyasını bilir.
  2. Ortadoğu’nun tarihini bilir.
  3. Bu coğrafyada yer alan ülkelerin oluşum süreçlerini ve siyasi yapılarını bilir ve Türkiye ile ilişkilendirir.
  4. Ortadoğu ülkelerinin ekonomik özelliklerini ifade eder.
  5. Orta doğunun Dünya politikalarının şekillenmesindeki etki süreçlerini ifade eder
  6. Türkiye’nin bugünü ve geleceğinde bölgenin yerini ifade eder.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ortadoğu coğrafyası ve temel coğrafi özellikleriİlgili Kaynak
2Coğrafi faktörlerin bölgenin tarihsel süreçlerine etkisiİlgili Kaynak
3Birinci Dünya savaşı öncesi dönemde Ortadoğu ve Osmanlının bölgedeki durumuİlgili Kaynak
4Ortadoğu’da sömürge dönemi ve genç Türkiye Cumhuriyetinin bölgedeki konumuİlgili Kaynak
5Ortadoğu’da bağımsız devletlerin oluşum süreçleri ve Türkiye’nin bu süreçteki yeriİlgili Kaynak
6Ortadoğu’ya yönelik politikaların oluşmasında doğal kaynakların (petrol, doğalgaz ve su) etkisiİlgili Kaynak
7İslam Kültür Bölgesi olarak Ortadoğu’nun Dünya üzerindeki etkisiİlgili Kaynak
81. ARA SINAVİlgili Kaynak
9Ortadoğu Bölgesinde etkin uluslararası örgütler: Arap Birliği, İslam Ülkeleri Teşkilatı, İslam Kalkınma Bankası vbİlgili Kaynak
10Ortadoğu’da Diktatörlüklerden demokrasiye geçişte Türkiye’nin konumuİlgili Kaynak
11Türkiye’nin Ortadoğu’da algılanışıİlgili Kaynak
12Bati müttefiki ülke olarak Türkiye’nin Ortadoğu politikalarına etkisiİlgili Kaynak
13Ödevİlgili Kaynak
14Türkiye’nin Ortadoğu’ya yönelik politikalarıİlgili Kaynak
15Türkiye Orta doğu için bir Model midir?İlgili Kaynak
16FINL SINAVIİlgili Kaynak

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması163
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok