Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya SBO201244400
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüMeryem Hayır Kanat
Dersi Veren(ler)Selim Hilmi Özkan
Asistan(lar)ıGenç Osman İlhan
Dersin AmacıBu dersin amacı beşeri ve ekonomik coğrafyanın temel kavramlarını, bölümlerini ve içeriğini kavratmaktır.
Dersin İçeriğiBeşeri coğrafya:Nüfus,yerleşme, göçler,diller, dinler, ırklar, kültürlerin yeryüzüne dağılışı. Ekonomik coğrafya: Tarım, hayvancılık,ormancılık, madenler ve enerji kaynakları, sanayi, dünya gıda kaynakları, ticaret, turizm.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • TUNÇDİLEK,Türkiye´de Yerleşmenin Evrimi, İst. Ünv. Den Bil. ve Coğ. Enst, Yayını, İstanbul, 1986
 • TÜMERTEKİN,E. Ve Özgüç,N.,Ekonomik Coğrafya Küreselleşme ve Kalkınma, Çantay Kitabevi,İstanbul,1999.
 • ÖZGÜÇ, N.; E. TÜMERTEKİN, Beşeri Coğrafya İnsan Kültür Mekan, Çantay Kitabevi, 2004
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Nüfus ile ilgili temel kavramları ve olguları coğrafi ilkelere göre açıklar.
 2. Yerleşme ile ilgili temel kavramları ve olguları coğrafi ilkelere göre açıklar.
 3. Kültürel coğrafyada dil, din, kültür ve ırkla ilgili temel kavramları ve olguları coğrafi ilkelere göre açıklar.
 4. Tarım, hayvancılık, ormancılık ve su ürünleri ile ilgili temel kavramları ve olguları coğrafi ilkelere göre açıklar.Madencilik ve enerji kaynakları ile ilgili temel kavramları ve olguları coğrafi ilkelere göre açıklar.
 5. Sanayi ile ilgili temel kavramları ve olguları coğrafi ilkelere göre açıklar.
 6. Ulaşım ile ilgili temel kavramları ve olguları coğrafi ilkelere göre açıklar.
 7. Turizm ile ilgili temel kavramları ve olguları coğrafi ilkelere göre açıklar.
 8. Ticaret ile ilgili temel kavramları ve olguları coğrafi ilkelere göre açıklar.Beşeri ve ekonomik coğrafyanın bölümlerini sınıflandırır.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Beşeri ve ekonomik coğrafyanın tanımı, konusu ve bölümleri. Nüfus coğrafyası ile ilgili temel kavramlar. Dünya nüfusunun genel özellikleri ve değişimi. Dünya nüfusunun demografik özellikleri. İlgili Kaynak
2Nüfus değişiminde rol oynayan faktörler: Doğurganlık, ölümler, göçler. Yerleşme coğrafyası ile ilgili temel kavramlar. Yerleşmeyi etkileyen faktörler. Yerleşme tipleri: Kır yerleşmeleri ve dağılışı. Şehir yerleşmeleri ve dağılışı. İlgili Kaynak
3Kültürel coğrafya: Dünya’da diller ve dinler. İlgili Kaynak
4Kültürel coğrafya: Dünya’da ırklar ve kültürler. İlgili Kaynak
5Dünyada tarım faaliyetleri: Tarımı etkileyen faktörler. Tarım tipleri. Dünya’daki başlıca tarım ürünleri. İlgili Kaynak
6Dünya’da hayvancılık ve balıkçılık faaliyetleri. İlgili Kaynak
71. ARA SINAVSINAV
8Dünya’da ormancılık faaliyetleri. Dünyanın ana orman kuşakları ve orman ürünleri. Kerestecilik ve denizcilikte kullanılan materyaller. Ormanlardan reçine ve mantar üretimi. İlgili Kaynak
9Enerji kaynakları: Yenilenebilmesi uzun süren enerji kaynakları: Kömür, petrol, doğal gaz, nükleer enerji. Yenilenebilir enerji kaynakları: Hidroelektrik, jeotermal, rüzgâr, güneş, biokütle vb. İlgili Kaynak
10Sanayi hammaddeleri ve önemi: Demir cevheri ve alaşımları. Demir alaşımları. Metalik olmayan bazı önemli mineraller. Kıymetli metaller ve taşlar, diğer metalik mineraller. İlgili Kaynak
11Sanayi: Sanayi faaliyetlerini etkileyen faktörler. Belli başlı sanayi tipleri. Dünya’da sanayinin dağılımı ve genel özellikleri İlgili Kaynak
12Ulaşım: Deniz yolları. Demir yolları. Karayolları. Havayolları. Boru hatları. Haberleşme. İlgili Kaynak
13ÖdevKonu ile ilgili literatür
14Turizm ve rekreasyon: Rekreasyon. Turizm: Gelişmesi, etkileyen faktörler, rekreasyon ve turizm alanları. Belli başlı turizm alanları. Dünyada turizm bölgeleri ve çekicilikleri. Turistlerin yer tercihleri. İlgili Kaynak
15Ticaret: Temel kavramlar. Türleri. Ticareti etkileyen faktörler. İç Ticaret. Dış Ticaret. İlgili Kaynak
16FİNAL SINAVISINAV

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati164
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması162
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok