Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İstatistiksel Kalite KontrolIST422025200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İstatistik Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİstatistik Bölümü
Dersin KoordinatörüAli Hakan Büyüklü
Dersi Veren(ler)Ali Hakan Büyüklü
Asistan(lar)ı
Dersin Amacıİstatistiksel prensipleri ve teknikleri üretimin her kademesinde elde edilen verilere uygulayarak kaliteyi geliştirmek ve kontrol etmek. Bu prensipleri ve teknikleri proses geliştirme de kullanmak.
Dersin İçeriğiDeğişimin tanımlanması.Frekans dağılımı ve histogram. Dal ve yaprak grafiği. Kutu grafiği. Olasılık dağılımları. Önemli kesikli dağılımlar. Hipergeometrik, Binom, Poisson, Paskal ve ilgili dağılımlar. Önemli sürekli dağılımlar. Normal dağılım. Merkezi limit teorem. Üstel, Gamma, Weibull dağılımları ve dağılımlar arası yaklaşımlar. Kalite değişiminin rasgele ve tayin edilebilir sebepleri. Kontrol diyagramının istatistiksel esasları. Kontrol limitlerinin seçimi. Örnek büyüklüğü ve örnekleme frekansı. Alt gruplar. Kontrol diyagramının analizi ve kurallar. Çetele tablosu. Pareto diyagramı. Sebep ve etki diyagramı. Saçılma diyagramı. Uygunsuzluk kesri kontrol diyagramı. P- kontrol diyagramı, np- kontrol diyagramı, standartlaştırılmış kontrol diyagramı. İşlem – Karakteristik fonksiyonu ve ortalama çalışma uzunluğu. Kusurlar için kontrol diyagramları. c- diyagramı, u- diyagramı, standartlaştırılmış kontrol diyagramı. İşlem karakteristik fonksiyonu. Değişkenler için kontrol diyagramları. x- ve R- diyagramları. standart değerleri esas alan kontrol diyagramları. Proses yeterliliğinin tahmini. İşlem – karakteristik fonksiyonu. x- diyagramı için ortalama çalışma uzunluğu. x- S- kontrol diyagramları. S2 kontrol diyagramı. Tek ölçümler için kontrol diyagramları. hareketli ortalama ve tek ölçüm diyagramları. çok değişkenli kalite kontrol. Proses yeterlilik analizi. Histogram, kontrol diyagramı ve tasarlanmış deneyler ile proses yeterlilik analizi. Kontrol diyagramlarının ekonomik tasarımı. Tasarlanmış verilerle kalite ve proses geliştirme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, temel istatistiksel metodları öğrenir,
  2. Öğrenciler, istatistiksel kalite kontrol metodlarını öğrenir,
  3. Öğrenciler, istatistiksel kalite kontrol metodlarının verilere uygulanmasını öğrenir,
  4. Öğrenciler, kalite kontrol grafikleri çizmeyi öğrenir,
  5. Öğrenciler,kalite kontrol uygulamaları yapacakları en az bir program kullanabilir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Kontrol grafiğinin istatistiksel esasları. Kontrol limitlerinin seçimi. Örnek büyüklüğü ve örnekleme frekansı.Altgruplar. Kontrol grafiklerinin analizi.Ders Kitabı(Bö.4)
2Histogram. Çetele tablosu.Pareto grafiği. Sebep ve etki diyagramı. Kusur konsantrasyon diyagramı. Saçılma diyagramı. Ders Kitabı (Bö.4)
3Uygunsuzluk kesri (p) kontrol diyagramı, np kontrol diyagramı ve uygulamaları.Çalışma-karakteristiği fonksiyonu ve ortalama çalışma uzunluğu. Ders Kitabı (Bö.5)
4Kusurlar için kontrol grafikleri. u grafiği. Çalışma –karakteristiği fonksiyonu. Ders Kitabı (Bö.5)
5x ortalama ve R kontrol grafikleri. Proses yeterliliğinin tahmini. Kontrol limitleri, spesifikasyon limitleri ve doğal tolerans limitleriDers Kitabı (Bö.6)
6x ortalama ve R grafiklerinde değişen örnek büyüklüğü. Standart değerli grafikler. ve R grafiklerinin açıklanması. Çalışma-karakteristiği fonksiyonu. grafiği için ortalama çalışma uzunluğu.Ders Kitabı (Bö.6)
7 x ortalama ve S için kontrol grafikleri ve uygulamaları.Ders Kitabı (Bö.6)
8Ara sınav
9Tekli ölçümler için kontrol grafikleriDers Kitabı (Bö.6)
10Birikimli-toplam kontrol grafiğiDers Kitabı (Bö.7)
11Üstel ağırlıklı hareketli-ortalama kontrol grafiği.Hareketli –ortalama kontrol grafiği. Ders Kitabı (Bö.7)
12Kısa üretimler için ve R grafikleri. Düzenlenmiş ve kabul kontrol grafikleri. Çok-çıktılı prosesler için grup kontrol grafikleri.Ders Kitabı (Bö.8)
13Çok değişkenli kalite kontrolDers Kitabı (Bö.8)
14Geliştirme İşlemi.Korelasyonlu veriler ile proses kontrol.Ders Kitabı (Bö.8)
15Proses yeterlilik analiziDers Kitabı (Bö.9)
16Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati142
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması147
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)16
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok