Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Mikrodalga 1EHM381147302
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Elektronik & Haberleşme Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimElektronik & Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüFiliz Güneş
Dersi Veren(ler)Herman Sedef
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıRF ve Mikrodalga Teknolojisi Temelleri: Mikrodalga Devreleri Sistemlerin matematik modellerini oluşturup teknolojiye uygulanması
Dersin İçeriğiRF ve Mikrodalga Teknolojisi temel özellikleri; Toplu ve Dağılmış Parametreli Devreler; Yayılma Gecikmesi, Duran Dalgalar; Dağılmış Devre Analizi: Analitik ve Grafiksel (Smith Abağı) Metodlar; Transmisyon Hatlarının Empedance Transfomasyon Özelliği;Transmisyon Hatlarının Devre Elemanı olarak kullanılması; Transmisyn hattı boyunca güç akışı; Bir kaynaktan bir yüke transmisyon hattı Maximum Güç aktarımı,Temel Empedans Uydurma Devreleri ve Sentezi; Geniş Bandlı Uydurma Devreleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • D.K.Cheng, “Field and Wave Electromagnetics”, Addison Wesley,1998; R.L.Liboff, G.C.Dalman,” Transmission Lines, Waveguides, and Smith Charts”, Macmillan, 1995; R.E. Collin, “ Foundations for Microwave Engineering “ McGraw-Hill,1999; P.A. Rizzi, “ Passive Microwave Engineering”, Prentice-Hall,1995; D. Pozaar, “ Microwave Engineering”, Addison Wesley,1995.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Dağılmış Parametreli Devreyi analiz edebilme
  2. Transmisyon hattı boyunca güc akışı ve Maksimum Güç için Dar-bandlı Empedans Uydurma devresi tasarımı
  3. Transmisyon hat devrelerinin grafiksel çözümü, Smith abağı
  4. Dalga kılavuzları ile transmisyon hatları arasındaki eşdeğerlikler
  5. Duran dalgalar ve impedans transformasyonu

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Mikrodalgalara Giriş: Haberleşme Frekans Bandları, özellikleri; Mikrodalga Teknolojisi özellikleri ve kullanım alanları; Mikrodalga Devrelerinin özellikleri ve Alçak Frekans devreleri ile karşılaştırılması: Propagasyon gecikmesinin hesaba alınması gerekliliği; Gelen ve Yansıyan ve Duran Dalgalar; Mikrodalga Devrelerinde, Enerjiyi Kılavuzlayan Temel Yapılar ve Kılavuzlanma Modları: TE, TM ve TEM propagasyon modlarıDers Notları
2Toplu - ve Dağılmış – Parametreli Devreler ve Uygulandığı frekans bölgeleri; bir kayıplı /kayıpsız hattın, bir konumundaki Diferansiyel uzunluktaki parçasının Toplu- Parametreli Eşdeğeri; Hattın R,L,G,C Dağılmış Parametreleri ve hat gerilim ve akımı ara - ilişkileri: Telgrafçı Denklemleri; Kayıpsız bir Hat boyuncaGerilim ve Akım Dalgalarının denklemi: Gelen ve Yansıyan Dalgalar, Karekteristik Empedans ve Propagasyon hızı.Ders Notları
3Bir Transmisyon Hat Devresi için Gelen Dalga biçiminin Kaynak Dalga biçimi cinsinden tayini: Yarı-sonsuz hat ve analizi; Direnç ile sonlandırılmış sonlu uzunlukta hat analizi: Yük Sonlandırmasında Sınır Koşulları ve Yansıtma Katsayısı ve Özellikleri; Toplam Hat Gerilimi ve Akımı.Ders Notları
4Bir Transmisyon hattın Birim Basamak Cevabı, Çoklu Yansımalar Teorisi, Yansıma Diyagramı ve Uygulamaları Ders Notları
5Sürekli Sinusoidal Hal Transmisyon Hat Denklemleri ; Zayıflatma Katsayısı , Faz sabiti  , Faz Hızı up Karekteristik Empedans; - Domeninden t- Domenine Geçiş, t- domeni Akım ve Gerilim ifadeleri; Önemli Özel Haller: Kayıpsız Hat; Düşük Kayıplı Hat; Distorsiyonsuz Hat; Güç Ölçümleri ile Karekteristik Empedans ve Propagasyon sabiti tayiniDers Notları
6Keyfi bir Empedans ile Sonlandırılmış bir Transmisyon Hat devresinin frekans –domeni analizi; Hattın bir pozisyonundaki Yansıtma Katsayısının Yük Yansıtma Katsayısı cinsinden tayini: Analitik ve Grafiksel yol; uygulamalar
7Yıliçi Sınavı I ve Sınav Sorularının Çözülmesi, Tartışma.
8Bir Transmisyon hattındaki Duran Dalgalar: Duran Dalga Paterninin denklemi; Maksimum ve Minimum Pozisyonları: Analitik ve Grafiksel Yol, Akım ve Gerilim Maximum ve Minimum değerleri,VSWR Duran Dalga Oranı; Kısa devre, Açık Devre, saf Rezistif, saf Reaktif ve Genel Empedans sonlandırmalarıZLiçin Duran Dalga Paterni ve özellikleri.Ders Notları
9Bir Transmisyon Hattı boyunca Güç akışı : Hattın bir pozisyonunda Gelen ve Yansıyan Güç bileşenlerinin ve Net Güçün Kaynak maximum gücü, ZS ve ZL sonlandırmaları ve hat parametrelerinin fonksiyonu olarak elde edilmesi; Yansıtma ve Joule Kayıpları; uygulamalar.Ders Notları
10Transmisyon Hattının empedans transformasyon özelliği: Hat giriş empedansının hat parametreleri(,, Z0 ) ve ZL sonlandırmasının fonksiyonu olarak elde edilmesi ve özellikleri- Yarım Dalga Aralıkla tekrarlanabilirliği- Transmisyon hattının devre elemanı olarak kullanılması: Kısa ya da Açık Devre Sonlandırmalı Hatların Reaktif Giriş Empedansı; λ/2, λ/4Transformatörleri; uygulamalar.Ders Notları
11Smith Abağı: Pasif bir Empedansın Kartezyen ve Polar Düzlemlerde Temsil edilmesi: Sabit rezistans ve reaktans konturları ve Bire-Bir Transformasyon fonksiyonları; Transmisyon (VSWR) Çemberi, Yansıma Katsayısı , VSWR; hattın Maxima ve Minima pozisyonlarının Grafiksel tayini.Toplu parametreli devre elemanları ve transmisyon hat bölmeleri bulunduran mirodalga devre analizi; farklı karekteristik empedansı haiz iki yada daha fazla sayıda transmisyon hat bulunduran mikrodalga devre analDers Notları
12Bilinmeyen Yük Empedansı ile sonlandırmalı transmisyon hat bulunduran mikrodalga devrelerinde Yük Tayini ve rezistif sonlandırmalı hat ile sentezi ve uygulamalar; Smith abağının “Admittans” abağı olarak kullanılması ve uygulamalar; kayıplı hatlar için Smith abağı kullanılması :Zayıflatma Katsayısı  , Faz Sabiti  nın Grafiksel tayini ve giriş empedansı bulunması ve uygulamalar.Ders Notları
13Yıliçi Sınavı II ve Sınav soruları çözümü mütalaası.
14Bir mikrodalga devresinde kaynağın maximum gücünün yüke aktarılması koşulları: Maximum Güç transfer devresi. Kayıpsız (Reaktif ) ve resiprok empedans uydurma iki-kapılıları ve özellikleri: Seri ve Şönt reaktif toplu yada tek yan transmisyon hattı kullanarak empedans uydurma: Analitik ve grafiksel yol.Ders Notları
15Yükten bağımsız olarak tesbit edilen pozisyonlarda iki yan hat ile empedans uydurma; Yasak yük bölgesinin ortadan kaldırılması: Üçlü yan hat ile uydurma; çalışma bandı tanımı, tek ve çoklu Çeyrek Dalga Hat ile empedans uydurma: analitik ve grafiksel yol ve uygulamalar.Ders Notları
16Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev420
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar240
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması144
Derse Özgü Staj
Ödev415
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)212
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok