Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II ATA103202200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı
Zorunlu @ Fizik Lisans Programı
Zorunlu @ Matematik Lisans Programı
Zorunlu @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Lisans Programı
Zorunlu @ Matematik Lisans Programı (2. Öğretim)
Zorunlu @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Fransızca Mütercim Tercümanlık Lisans Programı
Zorunlu @ Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı
Zorunlu @ İstatistik Lisans Programı
Zorunlu @ İktisat Lisans Programı
Zorunlu @ Kimya Lisans Programı
Zorunlu @ Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Programı
Zorunlu @ Endüstri Mühendisliği Lisans Programı
Zorunlu @ Mekatronik Mühendisliği Lisans Programı
Zorunlu @ Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı
Zorunlu @ İktisat Lisans Programı (2. Öğretim)
Zorunlu @ İşletme Lisans Programı
Zorunlu @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Zorunlu @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Müzik Toplulukları Lisans Programı
Zorunlu @ Felsefe Lisans Programı
Zorunlu @ Çevre Mühendisliği Lisans Programı
Zorunlu @ Fotoğraf ve Video Lisans Programı
Zorunlu @ Mimarlık Lisans Programı
Zorunlu @ Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı
Zorunlu @ Makine Mühendisliği Lisans Programı
Zorunlu @ Kimya Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)
Zorunlu @ Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisans Programı
Zorunlu @ İnşaat Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)
Ders KategorisiGenel Kültür Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
Dersin KoordinatörüErcan Karakoç
Dersi Veren(ler)Ercan Karakoç
Asistan(lar)ı
Dersin Amacı1923 yılından günümüze uzanan tarihsel dönemin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel olguları hakkında öğrencileri bilgilendirmek - Öğrencilerin tarihsel olaylara çok yönlü bir şekilde bakabilmesini sağlamak-disiplinler arası bir yaklaşım etrafında, öğrencileri,başta tarih olmak üzere farklı Sosyal Bilimlerin temel kuramsal kavramları, tartışmaları ve düşünce yöntemleri ile tanıştırmak
Dersin İçeriği1923 yılından günümüze uzanan tarihsel dönemin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel olguları ve bunlar üzerine temel akademik yorumlar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Derleme Ders Notu / Syllabus Eric Hobsbawm, “Kuşbakışı 20. Yüzyıl”, Kısa 20 Yüzyıl: Aşırılıklar Çağı içinde , s. 13-31 Cemil Koçak, “Siyasal Tarih: 1923-1950”, Çağdaş Türkiye 1908-1980 içinde,s. 85-154 Şerif Mardin, “Atatürkçülüğün Kökenleri”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi içinde, s. 86-88 Tarık Zafer Tunaya, “Atatürkçülük”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi içinde, s. 89-90 Toktamış Ateş, “Atatürkçülük Bir İdeoloji midir?”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi içinde, s. 91-93 Seçil Deren,”Kültürel Batılılaşma”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Modernleşme ve Batıcılık içinde,s.382-402 Korkut Boratav, “Türkiye’de Devletçilik”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi içinde, s. 412-418 Ahmet Mumcu, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Dış Siyaseti”, Atatürk İlkeleri inkılap Tarihi içinde, s. 302-319 Eric Jan Zürcher, “Demokrasiye Geçiş, 1945-950”, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi içinde, s. 299-320 Eric Jan Zürcher, “Demokrat Parti İktidarı, 1950-1960”, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi içinde, s. 321-350 İlkay Sunar, “Demokrat Parti ve Popülizm”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi içinde, s. 2076-2086 Eric Jan Zürcher, “İkinci Türkiye Cumhuriyeti: 1960-1980”, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi içinde, s. 351-404 Murat Belge, “Türkiye Cumhuriyeti’nde Sosyalizm (1960’dan Sonra)” Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi içinde, s. 1955-62. Zafer Toprak, “1968’i Yargılamak ya da ’68 Kuşağına Mersiye”, Cogito 14, s. 154–159. Tanıl Bora & Kemal Can, “12 Eylül Öncesi Ülkücü Hareket”, Devlet Ocak Dergâh içinde ,s. 43–79 Çağlar Keyder, “İktisadi Gelişmenin Evreleri”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi içinde, s. 1065-1073 Mübeccel Kıray, “Türk Toplumunda Yapısal Değişme”, Toplumsal Yapı Toplumsal Değişme içinde, s. 332-341 Mübeccel Kıray, “Topraktan Kopan Köylülerin Kentlerde Yaşama Stratejisi ”, Kentleşme Yazıları içinde, s. 184-187 Meral Özbek, "Arabesk Kültür: Bir Modernleşme ve Popüler Kimlik Örneği", Türkiye'de Modernleşme ve Ulusal Kimlik içinde, s.168-187. Tülay Arın, “Serbest Piyasa Mitosu”, Yüzyıl Biterken Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi içinde, s. 708-710 Nurdan Gürbilek, “1980’lerin Kültürel İklimi”, Vitrinde Yaşamak içinde, s. 16-23 Eric Jan Zürcher, “Terörizmin -ve Çatışmanın- Bastırılması”, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi içinde, s. 407-409 Fatmagül Berktay, “Türkiye’de Kadınlık Durumu”, Yüzyıl Biterken Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi içinde, s. 757-764 Mümtaz Soysal ve Fazıl Sağlam, “Türkiye’de Anayasalar”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi içinde, s. 18-54
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, 20. yüzyıl tarihi değerlendirmek için için genel bir bakış açısı edinecektir.
  2. Öğrenciler, erken cumhuriyet dönemi siyaset, ekonomi ve kültür politikalarını değerlendirecektir.
  3. Öğrenciler, Demokrat Parti döneminin siyaset, ekonomi ve kültür politikalarını değerlendirecektir.
  4. Öğrenciler, 1980 sonrası siyaset, ekonomi ve kültür politikalarını değerlendirecektir.
  5. Öğrenciler günümüzü, Cumhuriyet tarihi bağlamında değerlendriecektir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1XX. yüzyıl tarihinin ana hatlarıEric Hobsbawm, “Kuşbakışı 20. Yüzyıl”, Kısa 20 Yüzyıl: Aşırılıklar Çağı içinde , s. 13-31
2Siyasal Yaşam 1923-1945Cemil Koçak, “Siyasal Tarih: 1923-1950”, Çağdaş Türkiye 1908-1980 içinde,s. 85-154
3Atatürk ilkelerinin ve cumhuriyet ideolojisinin oluşumuŞerif Mardin, ‘Atatürkçülüğün Kökenleri”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi içinde, s. 86-88
41923-1950 arası toplumsal & kültürel dönüşümSeçil Deren,”Kültürel Batılılaşma”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Modernleşme ve Batıcılık içinde,s.382-402
51923-1945 arası Türkiye’de ekonomi Korkut Boratav, “Türkiye’de Devletçilik”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi içinde, s. 412-418
61923-1950 arası Türkiye’de dış siyasetAhmet Mumcu, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Dış Siyaseti”, Atatürk İlkeleri inkılap Tarihi içinde, s. 302-319
71945-1950: Türkiye’de çok partili siyasal hayata geçiş Eric Jan Zürcher, “Demokrasiye Geçiş, 1945-1950”, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi içinde, s. 299-320
8VİZE
91950-1960 arası Demokrat Parti iktidarı: Siyasî Gelişmeler Eric Jan Zürcher, “Demokrat Parti İktidarı, 1950-1960”, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi içinde, s. 321-350
101960 – 1980 arası Türkiye’de siyasetEric Jan Zürcher, “İkinci Türkiye Cumhuriyeti: 1960-1980”, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi içinde, s. 351-404
111960-1980 arasında Türkiye’de Ekonomik Gelişme ve Toplumsal DeğişmeÇağlar Keyder, “İktisadi Gelişmenin Evreleri”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi içinde, s. 1065-1073
121980 darbesi ve neo-liberalizmin yükselişiTülay Arın, “Serbest Piyasa Mitosu”, Yüzyıl Biterken Cumhuriyet Dönemi
13Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet PolitikalarıFatmagül Berktay, “Türkiye’de Kadınlık Durumu”, Yüzyıl Biterken Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi içinde, s. 757-764
14Türkiye’de Anayasalar Mümtaz Soysal ve Fazıl Sağlam, “Türkiye’de Anayasalar”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi içinde, s. 18-54
15Genel Tartışma ve Değerlendirme
16Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev230
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması142
Derse Özgü Staj
Ödev22
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok