Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
18. Yüzyıl Osmanlı İktisat Tarihi031738037.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin Türü
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİktisat Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Murat Donduran
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıOsmanlı İmparatorluğunun sosyal ve iktisadi tarihine dünya tarihinin bir parçası olarak bakabilmek ve Avrupa tarihi ile karşılaştırmalı bir bakış açısı geliştirmek
Dersin İçeriğiErken modern dönem Osmanlı devletinin niteliği üzerine tartışmalara odaklanmak ve 19. yüzyıldaki dönüşümlerin arkasındaki dinamiklere bakmak, 17. Ve 18. yüzyıllardaki yaşanan değişimi karşılaştırmalı bir bakış açısıyla gerilemeden ziyade bir dönüşüm dönemi olarak kavramlaştırmak, merkezde ve taşrada yaşanan değişimi, devrimleri, isyanları ve sınıfsal tepkileri analiz etmek
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Ed. Suraiya Faroqhi, Cambridge History of Turkey, vol. 3, Cambridge University Press, 2006. Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğunun Ekonomik ve Sosyal Tarihi (1300-1600), İstanbul: Eren Yayınları, 2000. Halil İnalcık, “Capital Formation in the Ottoman Empire”, Journal of Economic History, vol. 29, 1969. Şevket Pamuk, Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi 1500-1914, Istanbul: İletişim, 2008. Huricihan İslamoğlu ve Çağlar Keyder, “Osmanlı Tarihi Nasıl Yazılmalı? Bir Öneri”, (yay.) Ç. Keyder, Toplumsal Tarih Çalışmaları, Ankara: Dost Yayınları, 1983, s.108-152. Huricihan İslamoğlu-İnan, Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet ve Köylü, İstanbul: İletişim Yayınları, 1991, 15-45. Huricihan İslamoğlu-İnan, “Introduction”, in ed. H. İnan, The Ottoman Empire and the World Economy, Cambridge, 1987. Şevket Pamuk, “Fiyat Devrimine Yeniden Bakış”, Osmanlı İmparatorluğu’nda Paranın Tarihi içinde, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999, s. 122-142. Ömer Lütfi Barkan, “The Price Revolution of the Sixteenth Century: A Turning Point in the Economic History of the Near East”, International Journal of Middle East Studies, vol. 6, 1975. Oktay Özel, "Population Changes in Ottoman Anatolia during the 16th and 17th Centuries: The Demographic Crisis Reconsidered", International Journal of Middle East Studies, 36/2, 2004, 183-205. Suraiya Faroqhi, “1600 Yıllarında Anadolu Kırlarında Toplumsal Gerilimler: Bir Yorumlama Denemesi”, 11. Tez Kitap Dizisi, No. 7, 1987. Halil İnalcık, “Centralization and Decentralization in Ottoman Administration”, Thomas Naff and Roger Owen (yay.), Studies in Eighteenth Century Islamic History içinde, 1977. Halil İnalcık, "Military and Fiscal Transformation in the Ottoman Empire 1600-1700", Archivum Ottomanicum, vol. VI, 1980, s. 283-337. Linda Darling, “Ottoman Fiscal Administration: Decline or Adaptation?”, The Journal of European Economic History, 26/1, 1997. Karen Barkey, Bandits and Bureaucrats, The Ottoman Route to State Centralization, London: Cornell University Pres, 1994. S. Faroqhi, “Crisis and Change”, D. Quataert (ed.), An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300-1914, Cambridge, 1994, chp. 15, 19, 21. Rifa’at Ali Abou-El-Haj, (çev. Oktay Özel&Canay Şahin), Modern Devletin Doğası: Onaltıncı Yüzyıldan Onsekizinci Yüzyıla Osmanlı İmparatorluğu, Ankara: İmge Yayınları, 2000. Gabriel Piterberg, Osmanlı Trajedisi, Tarih-Yazımının Tarihle Oyunu, İstanbul: Literatür Yayınları, 2005. Rifa’at Abou-El-Haj, “The Ottoman Vezir ve Paşa Households 1683: 1703: a Preliminary Report”, Journal of the American Oriental Society, 94, 1974. Cemal Kafadar, “Janissaries and Other Riffraff of Ottoman İstanbul: Rebels Without a Cause”, International Journal of Turkish Studies, vol. 13, Nos.1&2, 2007. Karen Barkey, Empire of Difference: The Ottomans in Comparative Perspective, Cambridge: Cambridge University Press, 2008. Norman Itzkowitz, “Eighteenth Century Ottoman Realities”, Studia Islamica, 16, 1962. R. Olson, “Jews, Janissaries, Esnaf and the Revolt of 1740 in Istanbul”, JESHO, vol. 20; R. Olson, “The Esnaf and the Patrona Halil Rebellion of 1730: A Realignment in Ottoman Politics”, JESHO, vol. 17. Dana Sajdi, Ottoman Tulips, Ottoman Coffee Houses in Late Eighteenth Century İstanbul, I. B. Tauris, 2008. V. Aksan& D. Goffmann, Early Modern Ottomans, Remapping the Empire, Cambridge University Pres, 2007. Mehmet Genç, “Osmanlı Maliyesinde Malikane Sistemi”, Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi içinde, İstanbul: Ötüken Yayınları, s. 99-147. Ariel Salzmann, “An Ancien Regime Revisited: “Privatization” and Political Economy in the Eighteenth-Century Ottoman Empire”, Politics and Society, 21/4, 1993. Yavuz Cezar, “18. ve 19. Yüzyıllarda Osmanlı Taşrasında Oluşan Yeni Mali Sektörün Mahiyet ve Büyüklüğü Üzerine”, Toplum ve Ekonomi, 9, 1996. McGowan, Bruce. Economic life in Ottoman Europe. Taxation, trade and the struggle for land, 1600-1800, Cambridge: Cambridge University Press, 1981. Gilles Veinstein, “Çiftlik Tartışması Üzerine”, Keyder ve Tabak (yay.), Osmanlı Toprak Mülkiyeti ve Ticari Tarım içinde, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1998. Albert Hourani, “Ottoman Reform and the Politics of Notables” in Beginnings of Modernization in the Middle East, The Eighteenth Century, eds. William Polk and Richard Chambers, Chicago and London: The University of Chicago Pres, 1963. Bruce McGowan, "Ayanlar Çağı", Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi (1300-1914) içinde, 3. Bölüm İstanbul: Eren Yayınları, 2000. Dina Rizk Khoury, Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Taşra Toplumu, Musul (1540-1834), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999. Jane Hathaway, Osmanlı Mısır’ında Hane Politikaları, Kazdağlıların Yükselişi, Istanbul: Tarih Vakfı, 2002. Yuzo Nagata, Tarihte Ayânlar, Karaosmanoğulları Üzerinde Bir İnceleme, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1997. Deeena Sadat, “Rumeli Ayânları : The Eighteenth Century”, Journal of Modern History, 44, 1972. Engin Akarlı, “Provincial Power Magnates in Ottoman Bilad Al-Sham and Egypt, 1740-1840”, La vie sociale dans les provinces arabes à l’épague ottomane, 3, ed. Abdeljelil Temimi, Zaghouan, 1988. Canay Şahin, “The Economic Power of Anatolian Ayans of the Late Eighteenth Century: The Case of the Caniklizades”, International Journal of Turkish Studies, 11/1-2, 2005. Necdet Sakaoğlu, Köse Paşa Hanedanı, İstanbul: Tarih Vakfı, 1998. Rossitsa Gredeva, “Osman Pasvantoğlu of Vidin: Between Old and New”, in ed. F. F. Anscombe, The Ottoman Balkans 1730-1830, Princeton, 2006. Robert Zens, “Pasvanoğlu Osman Paşa and the Paşalık of Belgrade, 1791-1807”, International Journal of Turkish Studies, 8/1-2, Spring 2002. İ. H. Uzunçarşılı, Meşhur Rumeli Ayanlarından Tirsinikli İsmail, Yılıkoğlu İsmail Ağalar ve Alemdar Mustafa Paşa, Ankara: TTK, 1945. Aysel Yıldız, Vaka-yı Selimiye or the Selimiye Incident: A Study of the May 1807 Rebellion, Unpublished Ph. D. Thesis, Sabancı University, 2008. Seyfi Kenan (ed.), Nizam-ı Kadimden Nizam-ı Cedid’e III. Selim ve Dönemi, İstanbul: ISAM Yayınları, 2010.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Osmanlı İmparatorluğundan Cumhuriyete geçişin arkasındaki sosyal ve iktisadi yapıların dönüşümüne karşılaştırmalı ve uzun dönemli bir bakış açısı geliştirmek
  2. Modern devletin oluşması ile ilgili teorik bir çerçeve geliştirebilecektir
  3. Osmanlı mali dönüşümünü Avrupa ile karşılaştırabilecektir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş
216. Yüzyılda Devlet ve Toplumİnalcık (2000), İnalcık (1969), Pamuk (2008), İslamoğlu-Keyder (1983), İslamoğlu-İnan (1991)
3Fiyat Devrimi ve SonuçlarıPamuk (1999), Barkan (1975)
417. Yüzyılda nüfus baskısı ve demografik krizÖzel (2004), Faroqhi (1987)
5Askeri Devrim ve Mali Dönüşümİnalcık (1977), İnalcık (1980), Darling (1997)
6Celali İsyanlarıBarkey (1994), Özel (2004, 2012)
7Siyasi Dönüşüm ve gerileme paradigmasının eleştirisiFaroqhi (1994) El-Haj (2000), Kafadar (2007), Tezcan (2010)
818.Yüzyılda devletin niteliği ve toplumsal değişimBarkey (2008), Itzkowitz (1962), Sajdi (2008), Aksan-Goffmann (2007)
91703 ve 1730 isyanlarıOlson, Barkey (2008)
1018. yüzyılda İktisadi Politikalar ve ticaretGenç (2000), Salzmann (1993), Cezar (1996), Veinstein (1998)
11Merkez-Taşra ilişkilerinde dönüşüm ve seçkinler-ayanlarHourani 1963), McGowan (2000)
12Balkan ve Anadolu eyaletinde ayanlarNagata (1997), Sadat (1972), Şahin (2005), Gradeva (2006), Zens (2002), Uzunçarşılı (1945), Yaycıoğlu (Kenan 2010 içinde)
13Ortadoğu eyaletinde ayanlarKhoury (1999), Hathaway (2002)
14Nizam-ı Cedid ve Taşrada İsyanlarYıldız (2008), Kenan (2010)
151807 Mayıs İsyanıYıldız (2008)
161808 Sened-i İttifak, TanzimatYaycıoğlu (Kenan 2010 içinde)

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri130
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması164
Derse Özgü Staj
Ödev125
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer125
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok