Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Hava Kirliliğinde Dispersiyon ModelleriCEV511037.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Çevre Mühendisliği ABD Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimÇevre Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüArslan SARAL
Dersi Veren(ler)Güleda ENGİN
Asistan(lar)ıS.Levent KUZU
Dersin AmacıAtmosfere bırakılan hava kirleticilerinin atmosferde kısa mesafeli taşınımlarının modellenmesi ile ilgili detaylı bilgiler vermek, Bir temel atmosferik dispersiyon modelinin detaylandırılması: Gauss Dispersiyonu , Atmosferik koşulların dispersiyon üzerindeki etkilerinin incelenmesi, Yasal düzenlemelerde sınır değerler ve ortalama değerler kavramlarının verilmesi, Bir bilgisayar programı: ISC3, Model sonuçlarını yorumlama yeteneğinin kazandırılması.
Dersin İçeriğiKirleticilerin atmosfere atılması, Nokta kaynaklar, Hat kaynaklar, Alan Kaynaklar, Hüzme şekilleri, Yasal düzenlemelerde limit değer, ortalama değer, azami değer kavramları ve istatistiksel değerlendirmeler, Gauss dispersiyonu, Meteorolojik parametreler ve dispersiyon üzerindeki etkileri, ISC3 modeli.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Wark, K., Warner, C.F., Davis, W.T., 1998. Air pollution: Its origin and control. 2. baskı, Addison-Wesley, ABD. Seinfeld, J.H., Pandis, S.N., 2000. Atmospheric chemistry and physiscs: From air pollution to climate change. John Wiley& Sons, Inc., Singapore. Demir, S., 2007. Katı atık depo sahalarından kaynaklanan uçucu organik bileşiklerin atmosferik dağılımlarının modellenmesi. YL tezi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Ertürk, F., Tayanç, M., Saral, A., Demir, S., 2005. Atmosferik kirlilik modellemesi, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Eğitim Notları. Saral, A., Demir, S., Birpınar, M.E., 2012. An air quality monitoring strategy for a shipyard region (Tuzla, Istanbul, Turkey) based on dispersion modelling and on-site ambient measurements. Fresenius Environmental Bulletin 21(4): 967-975. Demir, S., Saral, A., 2012. Assessment of levels and associated risks of exposure to VOCs released from MSW landfill sites. Fresenius Environmental Bulletin 21(3): 781-788. Saral, A., Demir, S., Yıldız, Ş., 2009. Assessment of odorous VOCs released from a main MSW landfill site in Istanbul-Turkey via a modeling approach. Journal of Hazardous Materials 168: 338-345. Konuyla ilgili diğer araştırma makaleleri ve bilimsel yayınlar / other related research papers and scientific publications.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Atmosferik kirlilik modellerini ayırt edebilme yeteneğinin kazanılması,
  2. ISC3 dispersiyon modelini etkin bir şekilde kullanabilme yeteneği kazanılması,
  3. Endüstriyel ihtiyaçlara yönelik hava kirliliği modeli çalıştırılıp sonuçları ilgili yönetmeliklere göre yorumlayabilme gücünün kazanılması

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1GirişDers kitabı 1,2
2Kirleticilerin atmosfere atılması Ders kitabı 1,2; Diğer Kaynaklar 1, 2
3Nokta Kaynaklar Ders kitabı 1,2; Diğer Kaynaklar 1, 2
4Hat ve alan kaynaklar Ders kitabı 1,2; Diğer Kaynaklar 2
5Hüzme şekilleri Ders kitabı 1,2; Diğer Kaynaklar 2
6Yasal düzenlemelerdeki kavramlar ve istatistiki değerlendirmeler Ders kitabı 2; Diğer Kaynaklar 4,5
7Gauss Dispersiyonu Ders kitabı 1,2; Diğer Kaynaklar 1, 2
8Ara Sınav İlgili kaynak
9Gauss Dispersiyonu Ders kitabı 1,2; Diğer Kaynaklar 1, 2
10ISC3 Modeli Ders kitabı 1; Diğer Kaynaklar 1
11ISC3 modelinin kısa ve uzun vadeli versiyonları Ders kitabı 1,2; Diğer Kaynaklar 1, 2,3,4,5,6
12ISC3 Modeli Uygulaması Ders kitabı 1,2; Diğer Kaynaklar 1, 2,3,4,5,6
13ISC3 Modeli Uygulaması Ders kitabı 1,2; Diğer Kaynaklar 1, 2,3,4,5,6
14Hava kirliliğinde diğer dispersiyon modelleri Ders kitabı 1,2; Diğer Kaynaklar 1, 2,3,4,5,6
15Model sonuçlarının yasal düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilmesi Ders kitabı 1,2; Diğer Kaynaklar 1, 2,3,4,5,6
16Final Sınavıİlgili kaynak

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev210
Sunum/Jüri110
Projeler120
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması143
Derse Özgü Staj
Ödev210
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler160
Sunum / Seminer120
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok