Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Heterohalkalı Organik Bileşikler KimyasıKIM550137.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Kimya ABD Kimya Yüksek Lisans Programı (İngilizce)
Seçmeli @ Kimya ABD Organik Kimya Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Kimya ABD Fizikokimya Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Kimya ABD Biyokimya Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Kimya ABD Analitik Kimya Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Kimya ABD Anorganik Kimya Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimKimya Bölümü
Dersin KoordinatörüZuhal TURGUT
Dersi Veren(ler)Emine KARAKUS
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıHeterohalkalı bileşiklerin isimlendirilmesinin, kimyasının, sentez yöntemlerinin ve biyolojik sistemlerdeki rolünün öğrenciye kazandırılması - Öğrencinin basit ya da kompleks heterohalkalı sistemleri tanıması
Dersin İçeriğiAromatik ve aromatik olmayan heterohalkalı sistemler, yapıları ve başlıca özellikleri , Halkalaşma Sentezleri Heterohalkalı sistemlerin sistematik adlandırılmaları ve sınıflandırılması ve özellikleri Bir heteroatomlu beş üyeli halka sistemleri: İki veya daha fazla heteroatomlu beş üyeli halka sistemleri: Bir heteroatomlu altı üyeli halka sistemleri, İki veya daha fazla heteroatomlu altı üyeli halka sistemleri Heterohalkalı bileşiklerin önemi ve kaynakları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • 1. T. L. Gilchrist, "Heterocyclic Chemistry", 3rd Ed., Addison Wesley Longman, Singapore, 1998. 2. Ders notları
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci heterohalkalı sistemlerin tanınması, yapılarının isimlendirilebilmesi yeteneğine sahip olur.
  2. Heterohalkalı bileşikler sınıflarını birbirinden ayırt edebilir.
  3. Çeşitli sistemlerde bulunan heterohalkalı bileşikleri sentezleyebilme becerisine sahip olur.
  4. Öğrenci heterohalkalı bileşikler hakkında literatür tarama yeteneğine sahip olur.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Aromatik ve aromatik olmayan heterohalkalı sistemler, yapıları Konu ile ilgili literatür araştırması
2Halka SentezleriKonu ile ilgili literatür araştırması
3Heterohalkalı sistemlerin sistematik adlandırılmaları: monoçiklik, birleşmiş, köprülü ve spiro bileşikler Konu ile ilgili literatür araştırması
4Heteroaromatik sistemlerin sınıflandırılması başlıca kimyasal ve spektroskopik özellikleri Konu ile ilgili literatür araştırması
5Bir heteroatomlu beş üyeli halka sistemleri: Pirroller, Furanlar,Tiyofenler ve Benzo türevleri, Fiziksel ve kimyasal özellikleri, sentezleri ve reaksiyonları /Konu ile ilgili literatür araştırması
6Bir heteroatomlu beş üyeli halka sistemleri: Pirroller, Furanlar,Tiyofenler ve Benzo türevleri, Fiziksel ve kimyasal özellikleri, sentezleri ve reaksiyonları /Konu ile ilgili literatür araştırması
7İki heteroatomlu beş üyeli halka sistemleri: Diazoller, Oksazoller, Tiyazoller ve Benzo türevleri, Fiziksel ve kimyasal özellikleri, sentezleri ve reaksiyonları /Konu ile ilgili literatür araştırması
8İki heteroatomlu beş üyeli halka sistemleri: Diazoller, Oksazoller, Tiyazoller ve Benzo türevleri, Fiziksel ve kimyasal özellikleri, sentezleri ve reaksiyonları /Konu ile ilgili literatür araştırması
9Arasınav-
10Üç ve daha fazla heteroatomlu beş üyeli halka sistemleri: Triazoller ve Benzo türevleri, Tetrazoller, Oksadiazoller, Tiyadiazoller, Fiziksel ve kimyasal özellikleri, sentezleri ve reaksiyonları /Konu ile ilgili literatür araştırması
11Bir heteroatomlu altı üyeli halka sistemleri: Piridinler ve Benzo türevleri, Pirilyum ve Tiyopirilyum tuzları, Fiziksel ve kimyasal özellikleri, sentezleri ve reaksiyonları /Konu ile ilgili literatür araştırması
12İki heteroatomlu altı üyeli halka sistemleri: Diazinler, Oksazinler, Tiyazinler, Fiziksel ve kimyasal özellikleri, sentezleri ve reaksiyonları /Konu ile ilgili literatür araştırması
13İki heteroatomlu altı üyeli halka sistemleri: Diazinler, Oksazinler, Tiyazinler, Fiziksel ve kimyasal özellikleri, sentezleri ve reaksiyonları /Konu ile ilgili literatür araştırması
14Üç ve daha fazla heteroatomlu altı üyeli halka sistemleri: Triazinler, Tetrazinler, Oksadiazinler ve Oksatiyazinler, Fiziksel ve kimyasal özellikleri, sentezleri ve reaksiyonları.Konu ile ilgili literatür araştırması
15Sunum-
16Final-

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım00
Laboratuar00
Uygulama00
Arazi Çalışması00
Derse Özgü Staj00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Ödev110
Sunum/Jüri110
Projeler00
Seminer/Workshop00
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar00
Uygulama00
Arazi Çalışması00
Sınıf Dışı Ders Çalışması142
Derse Özgü Staj00
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Projeler00
Sunum / Seminer120
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)145
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)165
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok