Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Olasılık ve İstatistikMAT218246400
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Matematik Lisans Programı
Zorunlu @ Matematik Lisans Programı (2. Öğretim)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMatematik Bölümü
Dersin KoordinatörüServet Es
Dersi Veren(ler)Mustafa Düldül
Asistan(lar)ı
Dersin Amacı1.Bir araştırma yöntemi olarak gerekli tanım ve formülleri verme/2.Uygulamalı istatistiğe ve matematiksel istatistiğe temel oluşturma/3.Deneysel veya gözlemsel verilerin toplanmasını, düzenlenmesini ve sonuç çıkarılmasını öğretme.
Dersin İçeriğiOlasılık Teorisi, İstatistiksel tanım ve kavramlar. Olasılık Postülatları, Olasılık Uzayı, Koşullu Olasılık. Çarpma Kuralı, Kesikli ve Sürekli Rastgele Değişken. Kesikli Olasılık Fonksiyonu ve Grafiksel Gösterilişleri. Beklenen Değer. Ortalama, Standart Sapma, Varyans, Moment Üreten Fonksiyon Momentler. Birikimli Olasılık FonksiyonuKesikli ve Sürekli Rastgele Değişken. Kesikli Olasılık Fonksiyonu ve Grafiksel Gösterilişleri. Beklenen Değer. Ortalama, Standart Sapma, Varyans, Moment Üreten Fonksiyon Momentler. Birikimli Olasılık Fonksiyonu, Sürekli Rastgele Değişken ve Sürekli Olasılık Fonksiyonu Grafiği. Beklenen Değer, Ortalama, Standart Sapma, Varyans. Moment Üreten Fonksiyon. Momentler. Birikimli Olasılık Fonksiyonu, Kesikli Olasılık Dağılımları. Bernoulli, Binom Dağılımları. Kesikli Uniform, Hiper Geometrik Dağılım. Çok Katlı Dağılım. Poisson dağılımı, Sürekli Olasılık Dağılımları, Sürekli Uniform, Cauchy, Normal Dağılım, İstatistiğin Tanımı, Çeşitleri ve Kullanım Alanları. Değişkenler, Grafikler, Dağılımlar, Verilerin Toplanması ve Düzenlenmesi. Basit, Gruplanmış ve Sınıflanmış İstatistik Serileri, Frekans Dağılımları, Yüzdeli Frekans Dağılımları, Kümülatif Frekans Dağılımları (den az-veya daha fazla-Dağılımları), Frekans Dağılımları, Yüzdeli Frekans Dağılımları, Kümülatif Frekans Dağılımlarına ait (Histogram ve Poligonlar), Ortalamalar, Hassas ve Hassas Olmayan Ortalamalar .Aritmetik Ortalama, Geometrik Ortalama, Harmonik Ortalama, Mod, Medyan, Kuartil, Desil, Santil ve Uygulamaları, Değişkenlik Ölçüleri, Ortalama Mutlak Sapma, Standart Sapma, Mutlak ve Göreli Değişkenlik Katsayıları, Charlier Kontrolü, Momentler, Simetri ve Sivrilik Ölçüleri, Çarpıklık, Basıklık, Sheppard Düzeltmesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Schaum'sOutline of Theory and Problems of Statistics ,Fourth Edition ,Murray and Spiegel and Larry J.Stephense ,2007.
  • Prof.Dr.İ.Sezginman,”Olasılık Teori ve Problemleri”,İstanbul,1995.
  • Murray R. Spiegel, Çevirenler: Prof.Dr. A.Ayaydın, Prof.Dr. M. Turanlı, Yrd.Doç.Dr. Ş. Bülbül, Doç.Dr. İ.H. Armutlulu, BilimTeknik Yayınevi,Eskişehir,1995.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Model oluşturmada verilerin toplanması ve işlenmesi becerisi
  2. Takım çalışmalarında intibakı kolaylaştırmak. Teorik ve istatistiksel tekniklerle sorunları çözebilme becerisi
  3. Verileri en ekonomik şekilde işleme ve yorum yapma becerisi
  4. İşletmelerde çalışma becerisi verme

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Olasılık Teorisi, İstatistiksel tanım ve kavramlar. Olasılık Postülatları, Olasılık UzayıDers Kitabı 2 (Bölüm 1)-Ders Kitabı 1 (Bölüm 6)
2Koşullu Olasılık. Çarpma Kuralı Ders Kitabı 2 (Bölüm 2)-Ders Kitabı 1 (Bölüm 6)
3Bağımlı ve Bağımsız Olaylar. Uygulamaları. Bayes Kuralı ve UygulamalarıDers Kitabı 2 (Bölüm 2)-Ders Kitabı 1 (Bölüm 6)
4Kesikli ve Sürekli Rastgele Değişken. Kesikli Olasılık Fonksiyonu ve Grafiksel Gösterilişleri. Beklenen Değer. Ortalama, Standart Sapma, Varyans, Moment Üreten Fonksiyon Momentler. Birikimli Olasılık FonksiyonuDers Kitabı 2 (Bölüm 3-4)-Ders Kitabı 1 (Bölüm 6)
5Sürekli Rastgele Değişken ve Sürekli Olasılık Fonksiyonu Grafiği. Beklenen Değer, Ortalama, Standart Sapma, Varyans. Moment Üreten Fonksiyon. Momentler. Birikimli Olasılık FonksiyonuDers Kitabı 2 (Bölüm 4)-Ders Kitabı 1 (Bölüm 7)
6Kesikli Olasılık Dağılımları. Bernoulli, Binom Dağılımları. Kesikli Uniform, Hiper Geometrik Dağılım. Çok Katlı Dağılım. Poisson dağılımıDers Kitabı 2 (Bölüm 1)-Ders Kitabı 1 (Bölüm 6)
7Sürekli Olasılık Dağılımları, Sürekli Uniform, Cauchy, Normal DağılımDers Kitabı 2 (Bölüm 1)-Ders Kitabı 1 (Bölüm 5)
8Ara sınav (Sınav Haftası)Ders Kitabı 2 (Bölüm 1)-Ders Kitabı 1 (Bölüm 6)
9İstatistiğin Tanımı, Çeşitleri ve Kullanım Alanları. Değişkenler, Grafikler, Dağılımlar.Ders Kitabı 1 (Bölüm 2)
10Verilerin Toplanması ve Düzenlenmesi. Basit, Gruplanmış ve Sınıflanmış İstatistik SerileriDers Kitabı 1(Bölüm 5)
11Frekans Dağılımları, Yüzdeli Frekans Dağılımları, Ders Kitabı 1 (Bölüm 2)
12Kümülatif Frekans Dağılımları (den az-veya daha fazla-Dağılımları)Ders Kitabı 1 (Bölüm 2)
13Frekans Dağılımları, Yüzdeli Frekans Dağılımları, Kümülatif Frekans Dağılımlarına ait (Histogram ve Poligonlar)Ders Kitabı 1 (Bölüm 2)
14Ortalamalar, Hassas ve Hassas Olmayan Ortalamalar .Aritmetik Ortalama, Geometrik Ortalama, Harmonik Ortalama, Mod, Medyan, Kuartil, Desil, Santil ve Uygulamaları Ders Kitabı 1 (Bölüm 3-4)
15Değişkenlik Ölçüleri, Ortalama Mutlak Sapma, Standart Sapma, Mutlak ve Göreli Değişkenlik Katsayıları, Charlier Kontrolü, Momentler, Simetri ve Sivrilik Ölçüleri, Çarpıklık, Basıklık, Sheppard DüzeltmesiDers Kitabı 1 (Bölüm 3-4-5)
16Final sınavıDers Kitabı 1 (Bölüm 2-3-4-5)

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev125
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar135
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati144
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması143
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok