Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Anlatma Teknikleri II: Yazma EğitimiTRO332235220
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Ali Fuat Arıcı
Asistan(lar)ıSelim Tiryakioğlu
Dersin AmacıBu derste yazılı söylemin okullardaki öğretimi ve öğrenimiyle ilgili konularda yeni bilgilere ulaşmak amacıyla büyük söylem birimlerinin öğrenilmesinde gerçek literatür aktivitelerinin rolü çerçevesindeki görüşlere yer verilmektedir. Bu amaçla yakın zamanda yapılan tarz çalışmalarıyla ortaya konulan bilgiler tanıtılmakta ve yazılı söylemin içeriğinin öğrenilmesini araştıran çalışmaların sonuçları tartışılmaktadır. Bu açıdan bu derste, öncelikle aşağıdaki sorular yanıtlanmaktadır: 1. Bilimsel bilgilendirici ve prosedürel metinlerin tarz özelliklerinin öğretilmesinin çocukların bu metinleri okuma ve yazma becerileri üzerindeki etkisi nedir? Bu etki ebeveynleri farklı eğitim seviyelerinde olan çocukları farklı etkiler mi? 2. Bu metinlerin gerçeklik derecesi ile dilsel özelliklerinin açıkça öğretilmesi işlemi, yani okuma-yazma aktiviteleri çocukların bu metinleri okuma ve yazma becerileriyle ilişkilendirilebilir mi? Bu etki farklı eğitim seviyesindeki ailelerden gelen çocukları farklı etkiler mi?
Dersin İçeriğiPsikologlar dünyayı zihnimizde nasıl biçimlendirdiğimiz konusunda kaynağı çok derinlerde olan bir tartışmanın sınırlarından beslenen pek çok araştırmanın örneklerini verdiler. Örneğin, simge, işaret ve semboller bütünü olan sunumların zihinde nasıl geliştiği ve biçimlendiği sorusu çerçevesinde bir nesnenin gözümüzün önünde bulunmadığı durumda bile bu nesneyi ‘nesne devamlılığı’ ilkesi uyarınca bize hatırlatan şeyin ne olduğu konusunda çok sayıda çalışmanın bugün itibariyle de sürdürüldüğü bilinmektedir (Karakaş, 2003; Eysenck ve Keane, 2003, s. 241). Bununla birlikte “Dünyayı nasıl algılar ve nasıl görürüz?” sorusundan hareketle ‘oluşturduğumuz kavram ve algılar aracılığıyla bilgisi’ne ulaşan araştırmacılar, aslında düşünmenin ilk basamağı olan algılama evresi özellikleriyle karşılaşır. Düşüncenin ikinci basamağı (işlem basamağı) ise ilk bölümde oluşturulan algılarla ne yapılacağıdır. Bu durumda mantık bileşenleri, yalnızca ikinci basamakta kullanılabilir. Çünkü, üzerinde çalışmak için kavramlara ve algılara ihtiyaç duyacaktır. Örneğin, “Algılamanın olağanüstü bir biçimde çok basit bir deneyim olduğu gerçeği, çoklu ve üst üste gelen süreçler fikrini çürütmez.” görüşüne dayandırılan Metin Algısı Modeli (Kintsch ve van Dijk, 1978), metin algılama süreciyle hatırlama ve özetleme işlemlerinin altında yatan zihinsel süreçleri tanımlamak doğrultusunda üç grup işlemi özetleyen bir modelin ana hatlarını çizmektedir. Buna göre bir metnin anlamsal ögeleri, anlamlı bir bütün olarak organize olur; ki bu süreç, bazı ögelerin çoklu işlenmesi ve dolayısıyla ayrıntılı hatırlama ile sonuçlanır. İkinci grup işlemler, metnin tüm anlamını ana fikirde yoğunlaştırır. Bu işlemler, algılama sürecindeki hatırlama sonuçlarından yeni metinler türeten üçüncü bir işlemler grubu tarafından tamamlanır. Böylece, metinlerin anlamsal yapısı hem küçük ölçekli olarak (mikro düzeyde) hem de daha büyük ölçekli olarak (makro düzeyde) tanımlanabileceği gibi kısa süreli belleğin (izin verdiği ölçüde) sınırları içerisinde oluşan döngüsel bir süreç çerçevesinde (uyumlu) anlamsal bir metin temelinin de oluşturulmasının nedenidir. Dolayısıyla metinden öğrenmenin tam bir açıklaması, metinleri anlama ve daha sonra hatırlamayı kolaylaştıran (metinlerdeki) bilgileri betimleyen anılar oluşturarak, söz konusu metin ve dünya bilgilerinden beslenen zihinsel süreçlerin de tanımlanmasını gerektirmektedir. Örneğin, bu açıdan tanımlanması gereken çeşitli süreçlerin, kısa bir listesini çıkararak figürleştirmek amacıyla Kintsch ve van Dijk (1978), çalışan bellekteki anlam birimlerini birleştiren zihinsel kaynakların okuma-yazma süresi boyunca nasıl tahsis edildiğini saptamaya çalışmıştır. Yine, Britton, Glynn, Meyer ve Penland (1982), Britton ve Tesser (1982) ile Graesser, Hoffman ve Clark (1980) gibi araştırmacılar bilgi yapılarını andıran ve metindeki bilgileri süzmek ve ayırmak için bu yapıları kullananları ve etkili hatırlama için bilgi organize edicileri de içeren bir dizi süreci tanımlamaya çalışmıştır. Yukarıdaki açıklama ve tartışmaların metin/söylem dünyaları ve zihinsel kaynakların kullanımı bağlamında hangi süreç ve işlemleri içerdiğinin bu ders çerçevesinde sunulması hedeflenmektedir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Yalçın, G. Ü. (1996). Bilişbilim ve Metindilbilimi Bulguları Işığında Dil Eğitimi Üzerine Bir Araştırma. Ankara: Türk Hava Kurumu Matbaası.
 • Chomsky, N. (2007). Demokrasi ve Eğitim, İstanbul: Bgst Yayıncılık
 • Yaguello, M. (2008). Hayali Diller, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Chomsky, N. (2002). Dil ve Sorumluluk, Ekin Yayınları.
 • Köker, E. (2005). Kitapta Kurutulmuş Çiçekler, Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Corballis, M.C. (2003). İşaretten Konuşmaya, İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Dilts, R. (1999). Dil İllüzyonları, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Vygotsky, L.S. (1998). Düşünce ve Dil, İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yayınları.
 • Ong, W.J. (2003). Sözlü ve Yazılı Kültür Sözün Teknolojileşmesi. (Çev., Sema Postacıoğlu Banon). Metis Yayınları.
 • Keçik, İ. (1992). İlkokul öğrencilerinin özet ve hatırlama metinlerinde bağdaşıklık sorunu. Dilbilim Araştırmaları. Ankara: Hitit Yayınevi, 71-75.
 • Keçik, İ. ve Subaşı, L. (2004). Türkçe Sözlü ve Yazılı Anlatım. (Ed. Canan İleri). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Yazma eğitimi araştırmaları hakkında kronolojik bilgi edinir.
 2. Yazma öğretiminin kuramsal çerçevesi hakkında karşılaştırmalı bilgi edinir.
 3. Yazılı iletişimin çözümlenmesi açısından Metin/söylem yapısının açıklanması çerçevesinde bilgi edinir
 4. Küçük ölçekli bir yapı olarak metin kavramı hakkında bilgi edinir.
 5. Metnin büyük ölçekli yapısı hakkında öğrendiklerini uygular.
 6. üstyapı olarak metin kavramı hakkında bilgi edinir.
 7. metinsel eylemlerin örneklendirilmesi
 8. Bilişsel psikolojinin söylem modelleri tarafından tanımlanan süreçlerle bu bilgiyi birleştirmeye çalışır.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Yazma eğitimi araştırmalarına tarihsel bir bakışÜrün ve süreç merkezli yazma eğitimi. Ürün ve süreç merkezli yazma eğitimi araştırmalarına genel bir bakış: Bu kapsamda süreç temelli bir yaklaşım biçimi olarak bilişsel model ile yazma öğretimi araştırmalarında sıklıkla sözü edilen yinelemeli, bilgi dönüştürme (özellikle Flower ve Hayes’ın vurgulaması ışığında), bilgi anlatma ve amaç odaklı modeller gibi yaklaşımlar örnekleriyle tanıtılmaktadır.
2Yazma öğretiminin kuramsal çerçevesiDilbilimi genellemeleri ve görevleri: Dili tanımlama bağlamında sınıf içi bilimsel tartışma düzenlenmektedir.
3Yazılı iletişimin çözümlenmesi açısından Metin/söylem yapısının açıklanmasıKeçik, İ. ve Subaşı, L. (2004). Türkçe Sözlü ve Yazılı Anlatım. (Ed. Canan İleri). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları
4Metin/söylem yapısının tanımlanması.Öğrenciler ders süresince sunulan yöntemin inceleme birimlerine ilişkin 2 kısa ödev hazırlayacaklardır. Powerpoint sunumları ve kayıtlar
5Küçük ölçekli bir yapı olarak metin. Keçik, İ. ve Subaşı, L. (2004). Türkçe Sözlü ve Yazılı Anlatım. (Ed. Canan İleri). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları
6Metnin büyük ölçekli yapısı. Öğrenciler ders süresince sunulan yöntemin inceleme birimlerine ilişkin 2 kısa ödev hazırlayacaklardır. Powerpoint sunumları ve kayıtlar. Emeksiz, Z. E. TÖDİL Projesi Anadili Türkçe olan Tek Dilli ve İki Dilli Okul Öncesi ve İlköğretim Çağı Çocuklarında (2;0-9;0) Özgül Dil Bozukluklarını Ölçme ve Değerlendirme Çalışması: TÜBİTAK Proje no: 109K001
7Ara sınavders notları, önerilen kaynaklar.
8Üstyapı olarak metin görünümü Powerpoint sunumları ve kayıtlar
9Metnin küçük ve büyük ölçekli yapılarından hareketle metinsel eylemlerin örneklendirilmesi Powerpoint sunumları ve kayıtlar
10metin üretimiKısa bir uygulama: Öykü üretiminin bilişsel modelleri
11Metin üretme ve kavramanın bilişsel modelleri. Bilişsel modeller tarafından öngörülen potansiyel metin üretimi ve kavrama yaklaşımları. örneğin; Önerilen alt süreçler ve kavrama ışığında üretimi modelleme.
12Metin üretme ve kavramanın bilişsel modelleri çerçevesinde bir uygulama: Hikâye kavrama, hikaye üretme ve karşılıklı ilişkileri. Öyküleyici metinlerde metinsel ilişkileri belirtme: Bir amaç ilişkisi çalışması.Bilişsel psikolojinin söylem modelleri tarafından tanımlanan süreçlerle bu bilgiyi birleştirmeye çalışır ve kavrama ve üretim arasındaki olası ilişkiyi sınamak için bu bilgiyi kullanır. örneğin, öykü üretiminin bilişsel modelleri çerçevesinde küçük uygulamalarda bulunulmaktadır. örneğin, kavrama ve üretimde seçme ve nedensel geçici sıralama gibi hususlar örneklendirilerek açıklanmaktadır.
13İlköğretim çağı çocuklarında Anlatı ve Açıklayıcı Metin Yazımının Karşılaştırılması: Gelişimsel Bir Paradoks. Berman, Ruth A., Nir-sagiv, B. (2007). Comparing Narrative and Expository Text Construction Across Adolescence: A Developmental Paradox. Discourse Processes, 43 (2), 79-120
14öğrenci sunumlarıders notları, önerilen kaynaklar.
15öğrenci sunumlarıders notları, önerilen kaynaklar.
16Final Powerpoint sunumları ve kayıtlar

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım7010
Laboratuar
Uygulama110
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama162
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması162
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler114
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)112
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok