Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Hesaplamalı Elektromagnetik EHM530637.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliNot set
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Elektr.&Hab. Müh. ABD Elektronik&Haberleşme Mühendisliği Ortak Yüksek Lisans Programı (2. Öğretim)
Seçmeli @ Elektr.&Hab. Müh. ABD Elektronik&Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
Seçmeli @ Elektr.&Hab. Müh. ABD Elektronik&Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim, İngilizce)
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimElektronik & Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüHamid Torpi
Dersi Veren(ler)Herman Sedef
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu derste, analitik olarak belirlenmesi mümkün olmayan yapıların elektromanyetik davranışlarının sayısal hesaplama yöntemleri kullanılarak bulunması için kullanılan algoritmalar verilmesi amaçlanmaktadır
Dersin İçeriğiMaxwell Denklemleri ve bünye denklemleri. Elektromanyetik problemlerin sınıflandırılması ve genel çözüm yöntemleri. Zaman ve frekans domeni problemler ve çözüm yöntemleri. Moment yöntemi, sonlu farklar yöntemi, zamanda sonlu farklar yöntemi ve sonlu elemanlar yöntemi. Yöntemlerin özellikleri ve sınırlamaları. Bazı elektromanyetik problemler ve sayısal çözüm yöntemleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • 1-Numerical Techniques in Electromagnetics,CRC Press ,Matthew N.O.SADİKU 2-Nümerik Analiz,I.Cilt,Doç.Dr.Behiç ÇAĞAL,Doğan Matbaası 3-Sayısal Hesap Yöntemleri,(Bölüm 4-5),İTÜ İnşaat Fak. Ders Notları,Y.Doç.Dr.Tevfik AYAN vd..İTÜ İnşaat Fak. Yayınları. 4-Electronics And Circuit Analysis using MATLAB, JOHN O. ATTIA,CRC Press. 5-Engineering Analysis Interactive Methods and Programs with FORTRAN, QuickBASIC, MATLAB,and Mathematica Y. C. Pao, CRC Press. 6-Computational Methodes for Electromagnetics and Microwaves,Richard c.Booton,JohnWiley and sohns,inc.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. EM problemleri sınıflandırabilir
  2. Problemin çözümüne yönelik olarak en uygun sayısal tekniği belirler
  3. MATLAB,C ,Fortran ve benzeri bir programlama dili yardımıyla problemi kod yazarak çözer
  4. Difüzyon denklemi,Dalga denklemi,laplace Denklemi ve Poisson denklemi gibi Kısmi Türevli denklemleri Sonlu farklar (FD) ve zaman domeninde FD methodu kullanarak vede MATLAB,C veya Fortran... vb programlama dilleri yardımıyla çözer.
  5. Her hangi bir tipteki transmisyon hattının karekteristik empedansını FD methodunu kullanarak simule edip hesaplayabilir.
  6. Difüzyon denklemi,Dalga denklemi,laplace Denklemi ve Poisson denklemi gibi Kısmi Türevli denklemleri Sonlu Elemanlar (FE)methodu kullanarak vede MATLAB,C veya Fortran... vb programlama dilleri yardımıyla çözer.
  7. Her hangi bir tipteki transmisyon hattının karekteristik empedansını moment methodunu kullanarak simule edip hesaplayabilir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Elektromagnetik denklemler ve çevre özellikleriDers Kitabı
2Elektromagnetik problemlerin sınıflandırılması ve genel çözüm yöntemleri Ders Kitabı
3Frekans ve zaman domeni metodlarına kısa bir bakış Ders Kitabı
4Moment metoduDers Kitabı
5Moment metodu ve muhtelif problemlere uygulanmasıDers Kitabı
6Sonlu farklarDers Kitabı
7Sonlu farklar zaman domeni metodu (FDTD) Ders Kitabı
8FDTD ‘nin muhtelif problemlere uygulanmasıDers Kitabı
9FDTD ‘nin muhtelif problemlere uygulanmasıDers Kitabı
10Sonlu elemanlar metoduDers Kitabı
11Sonlu elemanlar metodu ve muhtelif problemlere uygulanmasıDers Kitabı
12Metodların özellikleri ve limitleri.Bazı electromagnetik problemlerin nümerik çözümleri ve sonuçlarıDers Kitabı
13Ödev sunumuDers Kitabı
14Ödev sunumuDers Kitabı
15Dönem toplu değerlendirme ve kazanılan perspektifin değerlendirilmesiDers Kitabı
16Yılsonu sınavı

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar240
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati153
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması153
Derse Özgü Staj
Ödev160
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)225
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)125
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok