Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İstatistik ve Olasılık IIIMO303234220
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüHülya Kadıoğlu
Dersi Veren(ler)Hasan Ünal
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDağılımların tanınması ve karar analizinde geçerli istatistiksel yöntemlerin öğrenilmesi ve kullanılması
Dersin İçeriğiNormal dağılım kavramı, normal dağılımın karakteristikleri, standart normal eğri alanları, kesikli dağılımların normale yaklaşımı, Binomun normale yaklaşımı, Poisson dağılımının normale yaklaşımı, Hipergeometrik dağılımın normale yaklaşımı, örnekleme teorisi, ortalamaların örnek dağılımı, oranların örnek dağılımı, ortalamalar arası farkların örnek dağılımı, oranlar arası farkların örnek dağılımı ve uygulamalar. Tahmin teorisi, nokta tahmini ve güven sınırları, ortalamalar için güven aralığı, oranlar için güven aralığı, standart sapmalar için güven aralığı, ortalamalar arası farklar için güven aralığı, oranlar arası farklar için güven aralığı ve uygulamalı çalışmalar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Akdeniz, F. (1998). Olasılık ve İstatistik, Baki Kitabevi, Adana
  • ERBAŞ, S.O.. (2007). Olasılık ve İstatistik, Ankara, 2007,2008,2011 Üçüncü baskı. Ankara. Gazi Kitabevi
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB Ölçme ve Değerlendirme Mesleki Beceri yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. Alanı ile ilgili konu ve kavramları analiz eder. Alanındaki temel kuram ve yaklaşımların alanına yansımalarını yorumlar. Alanı ile ilgili temel bilgi ve veri kaynaklarını sınıflandırır. • Alanına ilişkin temel araştırma yöntem ve tekniklerini sınıflandırır. • TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler aşağıdaki yeterliliklerle ilişkilidir. Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap ve işbirlikli öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yıl sonu sınavları dikkate alınmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Normal dağılım hakkında bilgi sahibi olur ve normal dağılım gösteren verilere ilişkin problemleri çözebilir.
  2. Örnekleme dağılımı hakkında bilgi sahibi olur ve örnekleme dağılıma ilişkin problemleri çözebilir.
  3. Güven aralığı hakkında bilgi sahibi olur ve ihtiyaç halinde bu kavramı kullanabilir.
  4. Karar vermede hipotez testlerinden yararlanabilir.
  5. Öğrenci t-testi ve ki-kare testlerinin amacını ve nasıl uygulanacağını açıklayabilir.
  6. Öğrenci regresyon analizi ve korelasyonun amacını ve nasıl uygulanacağını açıklayabilir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Normal dağılım kavramıDers Kitabı
2Normal dağılımın özellikleriDers Kitabı
3Standart normal eğri altında kalan alanlarDers Kitabı
4Kesikli dağılımların normal dağılıma yaklaşımıDers Kitabı
5Binom dağılımının normal dağılıma yaklaşımıDers Kitabı
6Binom dağılımının normal dağılıma yaklaşımıDers Kitabı
7Poisson dağılımının normale yaklaşımı,Ders Kitabı
8Ara SınavN/A
9Örnekleme teorisi hakkında teorik bilgiDers Kitabı
10Ki-kare dağılımıDers Kitabı
11Ortalamaların örnek dağılımı, oranların örnek dağılımı, ortalamalar arası farkların örnek dağılımı, oranlar arası farkların örnek dağılımı ve uygulamalarDers Kitabı
12Tahmin teorisi hakkında kısa teorik bilgi, nokta tahmini ve güven sınırları, ortalamalar için güven aralığıDers Kitabı
13Tahmin teorisi hakkında kısa teorik bilgi, nokta tahmini ve güven sınırları, ortalamalar için güven aralığıDers Kitabı
14Oranlar için güven aralığı, standart sapmalar için güven aralığı, ortalamalar arası farklar için güven aralığı, oranlar arası farklar için güven aralığı ve uygulamalı çalışmalarDers Kitabı
15Oranlar için güven aralığı, standart sapmalar için güven aralığı, ortalamalar arası farklar için güven aralığı, oranlar arası farklar için güven aralığı ve uygulamalı çalışmalarDers Kitabı
16Final SınavıN/A

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev510
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar250
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması162
Derse Özgü Staj
Ödev52
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)215
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok