Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Eski Türk Edebiyatı Metin ŞerhiTRO449225200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüHayrullah Kahya
Dersi Veren(ler)Ali Fuat Arıcı
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıSeçilmiş metin örneklerinden hareketle, Klâsik Türk şiirine ilişkin şerh yöntemlerini ve bu şiirin son derece zengin olan içerik dünyasını ana hatlarıyla öğretme. Eski Türk edebiyatı metinlerini anlama, açıklama ve yorumlamada kullanılan geleneksel, modern ve post modern metotlarla şerh, yorum, tahlil ve inceleme yapabilir ve bilhassa metinleri anlamada filolojik, etimolojik ve semantik yaklaşımları kullanabilirler.
Dersin İçeriğiMetin şerhi, metin tahlili ve metin incelemesine ilişkin tanımlar ile aralarındaki farklar; dinî-tasavvufî veya din dışı (profane) KlâsikTürk şiiri metinlerinin şerhine dair geleneksel veya modern yaklaşım ve metotlar; bir metnin şerh edilebilmesi için gerekli alt yapı bilgilerinin ana hatlarıyla hatırlatılması ve pekiştirilmesi; bu tür metinlerin içerdiği dinî-tasavvufî, millî, sosyal, kültürel, estetik ve poetik unsurlara uygulamalı örneklerle dikkat çekme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • ŞENTÜRK, Atilla, Osmanlı Şiiri Antolojisi Öztekin, Nezahat İslâmî Türk Edebiyatına Giriş ve Metin Şerhi
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Klâsik Türk şiiri metinlerini anlama, açıklama ve şerh etmede (yorumlamada) kullanılan geleneksel ve modern metotları sıralar.
  2. Klâsik Türk şiiri metinlerini anlama, açıklama ve şerh etmede (yorumlamada) kullanılan geleneksel ve modern metotları anlatır.
  3. Dinî-tasavvufî veya din dışı metin örneklerinden hareketle klâsik şiirin zengin içerik dünyasını yorumlar.
  4. Dinî-tasavvufî veya din dışı metin örneklerinden hareketle klâsik şiirin zengin içerik dünyasını analiz eder.
  5. Eski Türk edebiyatı metinlerini tanır.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Metin şerhi, metin açıklaması, metin incelemesi, metin tahliline ilişkin tanımlar, özellikleri ve aralarındaki farklara ilişkin bilgiler.Kitaptaki ilgili bölüm okunacak.
2Klasik Türk şiiri metinlerini şerh etme metotları.Kitaptaki ilgili bölüm okunacak.
3Klâsik Türk şiiri metinlerinin şerhi için bilinmesi gereken temel hususlar.Kitaptaki ilgili bölüm okunacak.
4Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi’nin Mesnevi’sinden beyit örneklerinin uygulamalı şerhi.Kitaptaki ilgili bölüm okunacak.
5Yunus Emre Dîvânı’ndan beyit örneklerinin uygulamalı şerhi.Kitaptaki ilgili bölüm okunacak.
6Ahmet Paşa Dîvânı’ndan beyit örneklerinin uygulamalı şerhi.Kitaptaki ilgili bölüm okunacak.
7Necâti Bey Dîvânı’ndan beyit örneklerinin uygulamalı şerhi.Kitaptaki ilgili bölüm okunacak.
8Ara SınavKitaptaki ilgili bölüm okunacak.
9Hayâli Bey Dîvânı’ndan beyit örneklerinin uygulamalı şerhi.Kitaptaki ilgili bölüm okunacak.
10Zâti Dîvânı’ndan beyit örneklerinin uygulamalı şerhi.Kitaptaki ilgili bölüm okunacak.
11Bâki Dîvânı’ndan beyit örneklerinin uygulamalı şerhi.Kitaptaki ilgili bölüm okunacak.
12Fuzûli Dîvânı’ndan beyit örneklerinin uygulamalı şerhi.Kitaptaki ilgili bölüm okunacak.
13Nedim Dîvânı’ndan beyit örneklerinin uygulamalı şerhi.Kitaptaki ilgili bölüm okunacak.
14Şeyh Gâlib Dîvânı’ndan beyit örneklerinin uygulamalı şerhi,Çeşitli şairlere ilişkin poetik unsurları yansıtan beyit örneklerinin uygulamalı şerhiKitaptaki ilgili bölüm okunacak.
15Çeşitli şairlere ilişkin sosyal hayatı yansıtan beyit örneklerinin uygulamalı şerhi,Çeşitli şairlere ilişkin milli kültürü yansıtan beyit örneklerinin uygulamalı şerhi.Kitaptaki ilgili bölüm okunacak.
16Final SınavıKitaptaki ilgili bölüm okunacak.

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım32
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması162
Derse Özgü Staj
Ödev130
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok