Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Analitik Geometri IIMO302135300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüHülya Kadıoğlu
Dersi Veren(ler)Hasan Ünal
Asistan(lar)ıMuhammet Şahal
Dersin AmacıKoordinat sistemlerini tanıtmak. Düzlemde ve üç boyutlu uzayda nokta, vektörler ve doğrularla ilgili temel kavramları kavratmak.
Dersin İçeriğiDüzlem analitik geometride nokta ve doğru ilişkisi, düzlemde vektörler, doğru ve temel problemler, çember ve temel problemler, elips ve temel problemler, hiperbol ve temel problemler, parabol ve temel problemler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Kaya, R. (2009) Analitik Geometri, Bilim Teknik Yayınevi
  • Balcı, M. (2011) Analitik Geometri, Balcı Yayınları
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB Ölçme ve Değerlendirme Mesleki Beceri yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • Alanı ile ilgili konu ve kavramları analiz eder. • Alanındaki temel kuram ve yaklaşımların alanına yansımalarını yorumlar. • Alanı ile ilgili temel bilgi ve veri kaynaklarını sınıflandırır. • Alanına ilişkin temel araştırma yöntem ve tekniklerini sınıflandırır. • TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler aşağıdaki yeterliklerle ilişkilidir. Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap ve işbirlikli öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yıl sonu sınavları dikkate alınmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci düzlem analitik geometride nokta ve doğru kavramlarını tanımlayabilir.
  2. Öğrenci düzlemde nokta ve doğru arasındaki ilişkileri açıklayabilir.
  3. Öğrenci farklı koordinat sistemleri arasındaki ilişkileri açıklayabilir.
  4. Öğrenci farklı koordinat sistemlerinde geçişli bir şekilde uygulamalar yapar.
  5. Öğrenci düzlemde vektörleri tanımlayabilir.
  6. Öğrenci düzlemde dönme dönüşümünü açıklar ve uygular.
  7. Öğrenci üç boyutlu uzayda vektörleri tanımlar.
  8. Öğrenci üç boyutlu uzayda nokta, doğru, düzlem kavramlarını tanımlar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Koordinat sistemleri, dik koordinat sistemi ve uygulamalarıDers Kitabı (Bölüm 2)
2Küresel koordinat sistemi ve uygulamalarıDers Kitabı (Bölüm 2)
3Düzlemde vektörlerDers Kitabı (Bölüm 2)
4Düzlemde doğrularDers Kitabı (Bölüm 1)
5Doğru denkleminin kartezyen formu, noktanın doğruya uzaklığıDers Kitabı (Bölüm 1)
6Düzlemde Koordinat DönüşümleriDers Kitabı (Bölüm 3)
7Düzlemde Koordinat DönüşümleriDers Kitabı (Bölüm 3)
8VizeNA
9Dönme dönüşümüDers Kitabı (Bölüm 3)
10Dönme dönüşümüDers Kitabı (Bölüm 3)
11Üç boyutlu uzayda vektörlerDers Kitabı (Bölüm 4)
12Vektörel çarpımDers Kitabı (Bölüm 4)
13Karma çarpımDers Kitabı (Bölüm 4)
14İki doğrunun paralelliği, dikliği, iki doğru arasındaki açıDers Kitabı (Bölüm 4)
15Üç boyutlu uzayda düzlem, noktanın düzleme uzaklığıDers Kitabı (Bölüm 4)
16Final SınavıN/A

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev510
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması162
Derse Özgü Staj
Ödev53
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)215
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok