Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Yerşekilleri ve İnsan İlişkileriSBO212123200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiGenel Kültür Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüMeryem Hayır Kanat
Dersi Veren(ler)Selim Hilmi Özkan
Asistan(lar)ıGenç Osman İlhan
Dersin AmacıSosyal bilimlerin oluşmasında en önemli yapı taşı olan insan ve insanın mekânla ile olan ilişkisi, mekânı etkilemesi, değiştirmesi yâda mekânın insan yaşantısına yön vermesi özellikle beşeri coğrafyanın üzerinde yoğunlukla durduğu bir konudur. Bu ders ile Coğrafi çevre ile insan arasındaki karşılıklı etkileşim üzerinde durularak mekânı kullanırken nelere dikkat etmemiz gerektiği verilmeye çalışılmıştır.
Dersin İçeriği
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Akengin, Hamza, Siyasi Coğrafya İnsan ve Mekân Yönetimi, ISBN: 9786053640004, Pegem Akademi Yayıncılık, 2012 Tümertekin, Erol, İstanbul, İnsan ve Mekan, Tarih Vakfı Yurt Yayınları/ Kentler Dizisi,2007 ISBN:9789753330701 Tümertekin, Erol, İnsan ve Mekan, Prof. Dr. Erol Tümertekin2e 80. Yıl Armğanı, Çantay Kitabevi Tümertekin, E., N. Özgüç, Beşeri Coğrafya-İnsan, Kültür, Mekan, Çantay Kitabevi, 2009 Yi-Fu Tuan, Space And Place: The Perspective of Experience, University of Minnesota Press,1977
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. İnsanın içerisinde yaşadığı coğrafi çevre ve çevre ile olan ilişkisi bilir.
  2. İnsanların çeşitliliğinin nedenlerini açıklar.
  3. Dünya üzerindeki nüfus dağılımının nasıl olduğunu bilir.
  4. Doğa ve insan ilişkilerini sorgular.
  5. İnsanın yaşadığı çevreye ve çevrenin insana olan etkisini bilir.
  6. Yürütülen ekonomik faaliyetleri gerekçeleri ile açıklar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1İnsanın içerisinde yaşadığı coğrafi çevre ve çevre ile olan ilişkisiİlgili Kaynak
2Irkların Mekansal Yapısı; İnsan çeşitliliğinin nedenleri, İnsanın biyolojik varyasyonu, İnsan âlemleriİlgili Kaynak
3Mekânın kullanımı ve nüfusun mekândaki gelişim ve dağılımı: Sık ve Seyrek nüfuslu olanlarİlgili Kaynak
4Yerküre üzerindeki nüfus dinamikleri mekân ilişkisi, Mekânsal farklılıkların yarattığı göç tipleriler ve modelleriİlgili Kaynak
5Kırsal alanda insan ve mekân ilişkisiİlgili Kaynak
6Kentsel alanlarda insan mekân ilişkisiİlgili Kaynak
7Mekânın değişmesinde etkili doğal ve beşeri unsurlarİlgili Kaynak
81. Kısa Sınavİlgili Kaynak
9Ekonomik faaliyetlerin mekâna yansımalarıİlgili Kaynak
10Tarım toplumlarından hizmet toplumlarına dönüşen Dünya’da mekânsal farklılaşmaİlgili Kaynak
11İstanbul özelinde ekonomik faaliyetlerin mekânsal değişime etkileri İlgili Kaynak
12İnsan ve Mekân Yönetimi- Siyasi Coğrafya İlgili Kaynak
13Ödevİlgili Kaynak
14Küresel köy olgusu, teknolojik gelişimin etkisiyle zaman mekân yakınlaşmasıİlgili Kaynak
15Küresel köy olgusu, teknolojik gelişimin etkisiyle zaman mekân yakınlaşmasıİlgili Kaynak
16FİNAL SINAVIİlgili Kaynak

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması162
Derse Özgü Staj
Ödev115
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok