Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Vatandaşlık BilgisiSBO205222200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüMustafa Sağdıç
Dersi Veren(ler)Selim Hilmi Özkan
Asistan(lar)ıGenç Osman İlhan
Dersin AmacıÖncelikle vatandaşlık kültürü modern toplumun önde gelen değeri olup bu doğrultuda hak ve sorumlulukları bilen bireyler yetiştirmek. Türk kültüründeki gelişimi analiz edebilen, küresel derlerle barışık sağlıklı ve mutlu bir toplumun temelini oluşturmak. Bireye, mensup olduğu devleti, devletin yapısını, işleyişini, bağlı olduğu anayasayı ve bu anlamda sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmek.
Dersin İçeriğiİnsan ve toplum, toplum hayatını düzenleyen kurallar; aile, okul ve çevrede demokratik hayat; devlet ve devlet şekilleri; tarihsel süreç içinde egemenlik anlayışının evrimi; temel hak ve ödevler; anayasa, anayasal kurumlar, anayasal yaşam; Türk devlet geleneği, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel nitelikleri ve yapısı.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Doğanay, İsmail (2005) Vatandaşlık Demokrasi ve İnsan hakları, Pegem yayıncılık, Ankara. Çiftçi, Ahmet (2008) Vatandaşlık Bilgisi, demokrasi ve İnsan hakları, Gündüz yayıncılık, Ankara
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. İyi bir insan olmayı başarır.
  2. Toplumsal hayatın düzenleyen kuralları bilir
  3. Temel hak ve sorumluluklarını bilir
  4. Türkiye Cumhuriyeti'nin genel ilkelerini bilir
  5. Etkili vatandaşı tanımlar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1İnsan ve toplum. Toplum Hayatını Düzenleyen Kurallar, Ahlak Kuralları.İlgili Kaynak
2Aile Kavramı ve Ailenin toplumdaki yeri. Türklerde Aile, Ailede demokratik Yapıİlgili Kaynak
3Eğitimin temelleri ve okuldaki Demokratik Eğitimİlgili Kaynak
4Geleneksel ve Modern toplumda devlet, Vatan, Millet ve egemenlik Kavramları.İlgili Kaynak
5Genel Demokrasi Kavramı ve Türklerde Demokrasi.İlgili Kaynak
6Toplumsal Barışa yönelen Tehditler, anarşi, Terör ve Şiddet.İlgili Kaynak
7Anayasa Kavramı. T.C. Anayasası ve T.C. Anayasasının Temel İlkeleri.İlgili Kaynak
8Ara sınavİlgili Kaynak
9İnsan Hakları Kavramı ve Bu Kavramın Gelişmesiİlgili Kaynak
10Kişi Hak ve hürriyetleri. Sosyal ve ekonomik haklar. Siyasi hak ve ödevler.İlgili Kaynak
11İnsan hakları ile İlgili bildirge ve Sözleşmeler. Uluslararası belgelerİlgili Kaynak
12Trafik ve trafik Kültürü.İlgili Kaynak
13Barış ve hoşgörü kültürüİlgili Kaynak
14Hasta Haklarıİlgili Kaynak
15Genel Değerlendirmeİlgili Kaynak
16Dönem sonu sınavıİlgili Kaynak

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması161
Derse Özgü Staj
Ödev25
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)16
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok