Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Uluslar arası ÖrgütlerSBO309224200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiGenel Kültür Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüMustafa Sağdıç
Dersi Veren(ler)Selim Hilmi Özkan
Asistan(lar)ıGenç Osman İlhan
Dersin AmacıBM ve NATO gibi temel örgütlerin yanında özellikle Türkiye´nin de etkili olduğu AGİT, İslam İşbirliği Teşkilatı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği, Avrupa Konseyi gibi günümüzde uluslararası ve bölgesel çatışmaların çözümünde önemli rolü olan uluslararası örgütlerin genel özellikleri, metodolojisi, tarihçesi ve son dönemdeki durumu; uluslararası örgütlerin yapısı, organları, uluslararası örgütlerin yetkileri, uluslararası örgütlerin maliyesi, uluslararası sorunların çözümündeki rolleri ve uluslararası örgütlerin ittifak teorisi çerçevesinde değerlendirilmesi.
Dersin İçeriğiDersin işlenmesi sırasında 3 yönteme başvurulacaktır. İlk olarak, uluslararası örgütlere ilişkin teorik çerçeve çizilerek, örgütlenme tasarılarının ve kolektif güvenlik tasarıları tarihsel ve teorik perspektif açısından ele alınacaktır. İkinci olarak BM ve NATO gibi günümüzde uluslararası ve bölgesel çatışmaların çözümünde en önemli role sahip olan uluslararası örgütlerin kapsamlı incelemesi yapılacaktır. Üçüncü olarak da öğrencilerin araştırma, analiz ve sunum yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla derste işlenecek konulara ilişkin ön çalışma yapmaları ve sunum hazırlamaları sağlanacaktır. Dersin işleniş formatı dersin öğrencilerin de katılımıyla interaktif yöntemle işlenmesi ve konuya ilişkin tartışma şeklindedir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • 1] ÖZEY,R.,Dünya ve Türkiye Ölçeğinde Siyasi Coğrafya,(Genişletilmiş 7.baskı), Aktif Yayınevi,İstanbul,2010. [2] ARMAOĞLU,F.,20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1980) ,Türkiye İş Bankası Kül.Yay.,Ankara,1991. [3] GÖNEY,S.,Siyasi Coğrafya,İÜ. Ed.Fak.,103,İstanbul,1993. [4] Atalay,İ.,Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği:Ege Üniv.Basım.,İzmir,2000. [5] ÖZEY,R.,Dünya Denkleminde Ortadoğu “ülkeler-insanlar-sorunlar” :Öz Eğit.Bas.Yay.Ltd.Şti, ISBN:975-8004-19-0,İsatanbul,1996 [6] ÖZEY,R.,21.Asrın Ufkunda Türkiye (Sorunlar-Çözümler):Marifet Yayınları,ISBN:975-359-097-4, İstanbul,1996. [7] ÖZEY,R.,Jeopolitik ve Jeostratejik Açıdan Türkiye:Marifet Yayınları,ISBN:975-359-123-3,İstanbul,1998. [8] ÖZEY,R.,Siyasal ve Sosyal Açıdan Türkiye: Marifet Yayınları,ISBN:975-359-133-0,İstanbul,1999. [9] MANİSALI.E.,Türkiye ve Küreselleşme (2.Basım):Derin Yay.ISBN:975-353-261-X,İstanbul,2002. [10]HACISALİHOĞLU,İ.Y.,Yeni Dünya Düzeni Arayışı ve Türkiye-Jeopolitik Analiz-:Çantay Kitabevi,ISBN:975-7206-51-2,İstanbul,2001.. [11]SCHORR,D., VE DİĞERLERİ, Başlangıçtan Bugüne Ortadoğu’da Tarih ve İnanç: National Geographic Society, 1145 17 Street N.W., Washington, D.C. 20036, ABD,2003. [12] GÜNEL, K., Coğrafyanın Siyasal Gücü: Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul,1994. [13]Arı Düşünce ve Toplumsal Gelişim Derneği, Değişim ve Gelişim Sürecinde Avrupa Birliği ve Türkiye: Form Matbaacılık Amb. San. Tic. Ltd.Şti, İstanbul, 2002. [14] AKENGİN,H.,Siyasi Coğrafya İnsan ve Mekan Yönetimi: PEGEM Akademi Yayınları,ISBN:978-605-364-000-4,Ankara,2010. [15] Kelly-Kate S Pease, International Organizations: Perspectives on Governance in the Twenty-First Century (3rd Edition), 2007.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Uluslararası örgütlerin genel özelliklerini, çalışma yöntemini, tarihçesini ve son dönemdeki durumu ile uluslararası örgütlerin yapısını, organlarını ve yetkilerini kavrar.
  2. Uluslararası örgütlerin, uluslararası sorunların çözümündeki rollerini, etkinliklerini ve bu etkinlikleri etkileyen unsurları kavrar.
  3. Temel derslerde öğrendiği bilgilerle uluslararası ilişkilerde gündeme gelen güncel olayları ve sonuçlarını değerlendirir
  4. Uluslararası sorunların uluslararası örgütler nezdinde barışçıl yöntemlerle çözülebilmesini açıklar
  5. Uluslararası sistemi etkileyen temel çatışma noktalarını, bu çatışmaların analizlerini, çatışmaların çözümlenmesinde uluslararası örgütlerin rollerini açıklar.
  6. Güncel uluslararası sorunlara bilimsel ve hukuksal çözümler uygular
  7. Çatışma ve müzakere yöntem ve tekniklerini uygular ve bu çatışmalara yönelik müzakerenin ana konseptlerini ve çözüm yöntemlerini tartışır
  8. Uluslararası örgütleri ve bu örgütlerin uluslararası sorunlardaki rollerini sunum hazırlayarak tanımlar ve sunum yaparak tartışır

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Uluslararası kuruluşları tanımlamak, açıklamak, anlamak ve tartışmak: Konuya genel bir giriş. İlgili Kaynak
2Uluslararası kuruluşların tarihsel olarak ortaya çıkış süreçleriİlgili Kaynak
3Birleşmiş Milletler: Organları, İşlevleri, Reform İhtiyacı. İlgili Kaynak
4BM ve Barışın korunması İlgili Kaynak
5BM Barışı Koruma Operasyonları İlgili Kaynak
6BM ve Güç Kullanımı İlgili Kaynak
7NATO’nun Tarihçesi ve Kurumları İlgili Kaynak
8Ara sınavİlgili Kaynak
9Soğuk Savaş ve sonrasında NATO’nun temel görevleriİlgili Kaynak
10Avrupa Kıtası´ndaki Önemli Entegrasyonlar: AGİT ve Avrupa Konseyi İlgili Kaynak
11Küresel Uluslararası Ekonomik Entegrasyonlar: Dünya Bankası, IMF,DTÖ, NAFTA, ASEAN İlgili Kaynak
12Küresel Uluslararası Ekonomik Entegrasyonlar: Dünya Bankası, IMF,DTÖ, NAFTA, ASEANİlgili Kaynak
13Ortadoğu´daki Entegrasyonlar: İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi İlgili Kaynak
14Türkiye´nin Etkili Olduğu Uluslararası Örgütler İlgili Kaynak
15Türkiye´nin Etkili Olduğu Uluslararası Örgütler İlgili Kaynak
16Dönem sonu sınavıİlgili Kaynak

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması322
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok