Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türkiye Fiziki CoğrafyasıSBO201124200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüMustafa Sağdıç
Dersi Veren(ler)Selim Hilmi Özkan
Asistan(lar)ıGenç Osman İlhan
Dersin AmacıYaşadığımız ülkenin doğal kaynaklarını tanımak ve onlardan en verimli biçimde yararlanma yollarını öğrenmek
Dersin İçeriğiTürkiye’nin morfografik ve tektonik yapısı, yeryüzü şekilleri, hidrografyası, toprakları ve doğal bitki örtüsü
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • 1)ATALAY İ. 1989, Türkiye Coğrafyası, Yeniçağ Basın-Yayın Sanayi ve Tic.Ltd.şti.,Ankara. 2)ERİNÇ, S. 1973, Türkiye: İnsan ve Ortam, İ.Ü. COĞR. ENST. DERG;18-19, s.1-33, İstanbul 3)ÖZGÜR, M. 2000, Türkiye Coğrafyası, Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara 4)ŞAHİN, C. 2004, Türkiye Fiziki Coğrafyası, Gündüz Eğitim ve yay., Ankara 5)ERİNÇ, S. 1957, Türkiye´de Akarsu Rejimlerine Toplu Bakış, TÜRK COĞR. DERG;17, s.93-118, İstanbul 6)ERİNÇ, S. 1965, Türkiye´de Toprak Çalışmaları ve Türkiye Toprak Coğrafyasının Ana Çizgileri, İ.Ü. COĞR. ENST. DERG;15, s.1-39,İstanbul 7)ERİNÇ, S. 1993, Türkiye Fiziki Coğrafyasının Ana Çizgileri, İ.Ü. DBCE BÜLTEN;10, s.1-10, İstanbul 8)DARKOT B.1973, Türkiye Coğrafyası, Kanaat yay. İstanbul 9)İZBIRAK R.,1976,Geography of Turkey,Basın ve Yayın Genel Md. yay.,Ankara 10)BRICE W.C. (Ed.),TheEnvironmentalHistory of theNearandMiddle East since theLastIce Age,1978,London 11)HÜTTEROTH W.-D.1982, Türkei, WissenschaftlicheBuchgesellschaft, Darmstadt 12)İZBIRAK R. 1984, Türkiye, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 13)LOUIS H.1985, Landeskunde der Türkei, GeographischeZeitschrift. Beihefte; SteinerVerlag; Wiesbaden 14)SARAÇOĞLU H.,"Türkiye Coğrafyası Üzerine Etüdler: II; Bitki Örtüsü Akarsular ve Göller",MEB Öğretmen Kitapları Dizisi:177,1990,İstanbul 15)KOÇMAN, A. 1993, Türkiye İklimi, Ege Üniv. Edb. Fak. Yay. No:72, İzmir 16)ÖZEY, R. 2002, Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Aktif Yayınevi
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Türkiye´de yeryüzü şekillerinin doğal ve kültürel hayata katkılarını bilir
  2. Türkiye´de iklimin doğal ve kültürel hayata etkilerini ayır eder
  3. Türkiye´nin su potansiyeli ve sulardan yararlanma yolların analiz eder
  4. Türkiye´nin toprak potansiyeli ve araziden yararlanma yolların analiz eder
  5. Türkiye´nin doğal bitki örtüsü ve orman varlığının önemi açıklar
  6. Türkiye´nin ekosistemleri, çevre sorunlar ve doğal afetleri analiz eder

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Türkiye´nin Jeolojik Özellikleri İlgili Kaynak
2Türkiye´nin Jeomorfolojik Özellikleri İlgili Kaynak
3Türkiye´nin Jeomorfolojik Özellikleri İlgili Kaynak
4Türkiye´nin İklimini Etkileyen Faktörler İlgili Kaynak
5Türkiye´nin İklim Elemanları ve İklim Tipleriİlgili Kaynak
6Türkiye´nin Hidrografik Özellikleri İlgili Kaynak
7Türkiye´nin Yerüstü ve Yeraltı Suları ve Kaynakları İlgili Kaynak
8Ara Sınav İlgili Kaynak
9Türkiye´de Toprak Oluşumunu Etkileyen Faktörlerİlgili Kaynak
10Türkiye´de Toprak Tipleriİlgili Kaynak
11Türkiye´nin Bitki Örtüsünü Etkileyen Faktörler İlgili Kaynak
12Türkiye´de Fitocoğrafya Bölgeleri ve Bitki Formasyonlarıİlgili Kaynak
13Türkiye´de Doğal Hayvan Toplulukları İlgili Kaynak
14Türkiye´de Doğal Afetler İlgili Kaynak
15Türkiye´de Doğal Afetler İlgili Kaynak
16Dönem sonu sınavıİlgili Kaynak

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması162
Derse Özgü Staj
Ödev115
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok