Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Siyasi Coğrafya SBO305223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüMustafa Sağdıç
Dersi Veren(ler)Selim Hilmi Özkan
Asistan(lar)ıGenç Osman İlhan
Dersin AmacıBu dersin amacı siyasi coğrafya ile ilgili temel kavramları ve olguları kavratmaktır
Dersin İçeriğiTanımlar, siyasi coğrafya ile ilgili başlıca görüşler. Siyasi coğrafyada fiziksel etkenler (konum, alan, sınırlar, yer şekilleri, iklim, sular, topraklar, doğal kaynaklar). Siyasi coğrafyada beşeri etkenler (nüfus, kültür, askeri ve/veya siyasi, ekonomik topluluklar). Türkiye’nin üye olduğu siyasi oluşumlar (NATO, AB). Türkiye’nin Orta Doğu ülkeleri, Balkan ülkeleri, Kafkas ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri ile ilişkiler. Sınır aşan sular, boğazlar, kıt’a sahanlığı ve Ege sorunları. OECD ülkeleri. Dünyadaki siyasi ve ekonomik örgütler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • 1] ÖZEY,R.,Dünya ve Türkiye Ölçeğinde Siyasi Coğrafya,(Genişletilmiş 7.baskı), Aktif Yayınevi,İstanbul,2010. [2] ARMAOĞLU,F.,20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1980) ,Türkiye İş Bankası Kül.Yay.,Ankara,1991. [3] GÖNEY,S.,SiyasiCoğrafya,İÜ. Ed.Fak.,103,İstanbul,1993. [4] Atalay,İ.,Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği:Ege Üniv.Basım.,İzmir,2000. [5] ATALAY,İ.,Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya ,EÜ Basımevi ,İzmir,1999. [6] ATALAY,İ.,Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği:E.Ü. Basımevi,İzmir,2000. [7] ÖZEY,R.,Dünya Denkleminde Ortadoğu “ülkeler-insanlar-sorunlar” :Öz Eğit.Bas.Yay.Ltd.Şti, ISBN:975-8004-19-0,İsatanbul,1996 [8] ÖZEY,R.,21.Asrın Ufkunda Türkiye (Sorunlar-Çözümler):Marifet Yayınları,ISBN:975-359-097-4, İstanbul,1996. [9] ÖZEY,R.,Jeopolitik ve Jeostratejik Açıdan Türkiye:Marifet Yayınları,ISBN:975-359-123-3,İstanbul,1998. [10] ÖZEY,R.,Siyasal ve Sosyal Açıdan Türkiye: Marifet Yayınları,ISBN:975-359-133-0,İstanbul,1999. [11] MANİSALI.E.,Türkiye ve Küreselleşme (2.Basım):Derin Yay.ISBN:975-353-261-X,İstanbul,2002. [12] KÜÇÜKKALAY,A.M.,Coğrafi Keşifler ve Ekonomiler. Avrupa ve Osmanlı Devleti:Çizgi Kitabevi, ISBN:975-8156-38-1, Konya,2001. [13]HACISALİHOĞLU,İ.Y.,Yeni Dünya Düzeni Arayışı ve Türkiye-Jeopolitik Analiz-:Çantay Kitabevi,ISBN:975-7206-51-2,İstanbul,2001. [14]GÜNEY,E.,Türkiye’ninKomşuları.ÜlkelerCoğrafyası-Jeopolitik:Çantay Kitabevi,ISBN:975-7206-65-2,İstanbul,2003. [15]YİĞİT,A.,Türk Ülkeleri ve Türklerin Yaşadıkları Bölgelerin Coğrafyası (Geliştirilmiş 2.Baskı):Türkiye ve Türk Dün.İkt. ve Sos.Arş.Vakf. Elazığ Şub.Yay.:2,Türk Dünyası Dizisi:2,Elazığ,2000. [16]SCHORR,D., VE DİĞERLERİ, Başlangıçtan Bugüne Ortadoğu’da Tarih ve İnanç: NationalGeographicSociety, 1145 17 Street N.W., Washington, D.C. 20036, ABD,2003. [17]SEVGİ,C.,Ekonomik ve Sosyal Coğrafya’da Yeni Bir Araştırma: Azgelişmişliğin Coğrafyası.Ege Coğrafya Dergisi,Sayı:1, İzmir, 1983.s.40-68. [18] GÜNEL, K., Coğrafyanın Siyasal Gücü: Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul,1994. [19]Arı Düşünce ve Toplumsal Gelişim Derneği, Değişim ve Gelişim Sürecinde Avrupa Birliği ve Türkiye: Form Matbaacılık Amb. San. Tic. Ltd.Şti, İstanbul, 2002. [20]ÇAMURCU,H.,BİLGEN,N.(Editörler), Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği:Lisans Yayıncılık,İstanbul,2006. [21] AKENGİN,H.,Siyasi Coğrafya İnsan ve Mekan Yönetimi: PERGEM Akademi Yayınları,ISBN:978-605-364-000-4,Ankara,2010. [22]Atlas
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Siyasi coğrafya ile ilgili temel kavramları açıklar.
  2. Fiziki coğrafya özelliklerinin siyasi coğrafya üzerindeki etkisini coğrafi ilkelere göre değerlendirir.
  3. Beşeri coğrafya özelliklerinin siyasi coğrafya üzerindeki etkisini coğrafi ilkelere göre değerlendirir
  4. Ekonomik coğrafya özelliklerinin siyasi coğrafya üzerindeki etkisini coğrafi ilkelere göre değerlendirir.
  5. Uluslar arası siyasi, ekonomik ve askeri organizasyonların kuruluş nedenlerini açıklar
  6. Türkiye’nin NATO, AB, BM, AK, İKÖ gibi uluslararası kuruluşlar ile ilişkilerini açıklar.
  7. Türkiye’nin Orta Doğu, Balkan ve Kafkasya ülkeleri ile ilişkilerini açıklar.
  8. Türkiye’yi ilgilendiren sınır aşan sular, boğazlar, kıta sahanlığı ve Ege sorunlarını gibi sorunları değerlendirir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Siyasi Coğrafya, jeopolitik, jeostrateji kavramları.Fiziki coğrafya faktörlerinin Siyasi coğrafya üzerindeki etkileri: Konum, Alanİlgili Kaynak
2Fiziki coğrafya faktörlerinin Siyasi coğrafya üzerindeki etkileri: Biçim, Sınırlar, Yeryüzü şekilleri, İklim, Sular, Topraklar, Doğal bitki örtüİlgili Kaynak
3Beşeri coğrafya faktörlerinin Siyasi Coğrafya üzerindeki etkileri: Nüfus ve yerleşmeİlgili Kaynak
4Ekonomik coğrafya faktörlerinin Siyasi Coğrafya üzerindeki etkileri: Tarım ve Hayvancılık, Madencilik, Enerji Kaynakları İlgili Kaynak
5Ekonomik coğrafya faktörlerinin Siyasi Coğrafya üzerindeki etkileri: Tarım ve Hayvancılık, Madencilik, Enerji Kaynakları İlgili Kaynak
6Jeopolitikle ilgili teoriler: Kara Hâkimiyet Teorisi, Kenar Kuşak Hâkimiyet Teorisi, Deniz Hâkimiyet Teorisi, Hava Hâkimiyet Teorisi İlgili Kaynak
7Jeopolitikle ilgili teoriler: Kara Hâkimiyet Teorisi, Kenar Kuşak Hâkimiyet Teorisi, Deniz Hâkimiyet Teorisi, Hava Hâkimiyet Teorisi İlgili Kaynak
8Ara sınavİlgili Kaynak
9Jeopolitikle ilgili teoriler: Kuşatma Teorisi, Yeni Domino Taşları Teorisi, Tarihin Sonu Teorisi, Medeniyetler Çatışması Teorisi İlgili Kaynak
10Jeopolitikle ilgili teoriler: Medeniyetler Bütünleşmesi Teorisi, Büyük Satranç Tahtası Teorisi, Eksen Ülkeler Hâkimiyet Teorisi, Uzay Hâkimiyet Teorisi, Jeopolitik teorilerin uygulanabilirliği İlgili Kaynak
11Dünya üzerinde bulunan siyasi, ekonomik, askeri ve ticari işbirliği teşkilatları: BM, İKÖ İlgili Kaynak
12AB, OECD, APEC İlgili Kaynak
13KEİB, OPEC, NATOİlgili Kaynak
14Türkiye-Ortadoğu ülkeleri ilişkileri. Türkiye- Balkan ülkeleri ilişkileri. Türkiye- Kafkas ülkeleri ilişkileri. Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri ile ilişkileri. İlgili Kaynak
15Türkiye’nin sınır aşan sular, boğazlar, kıta sahanlığı ve Ege Sorunlarıİlgili Kaynak
16Dönem sonu sınavıİlgili Kaynak

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri130
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması162
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok