Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Özel Öğretim Yöntemleri IISBO404135220
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüMustafa Sağdıç
Dersi Veren(ler)Selim Hilmi Özkan
Asistan(lar)ıGenç Osman İlhan
Dersin AmacıSosyal bilgiler öğretim programında yer alan konulara yönelik ders planı hazırlamak için uygulama düzeyinde bilgi ve beceri kazandırmaktır
Dersin İçeriğiSosyal bilgiler eğitiminde bilgisayar ve internetten yararlanma, grafik ve tablo okuma becerilerinin geliştirilmesi, görsel materyal ve doküman kullanımı, Cumhuriyet ve Atatürkçülük konularının işlenmesi, sözlü tarih çalışmaları, belirli gün ve haftalardan yararlanma, güncel olayların kullanımı ve katkıları, çevre incelemelerinin planlanması, müze eğitimi, soru sorma ve teknikleri, çağdaş değerlendirme uygulamaları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • 1] İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (2005). Ankara: MEB Yayınları. [2] Açıkgöz (1998). Etkili öğrenme ve Öğretme. İzmir [3] Tan (2005). Öğretimi planlama ve değerlendirme. Ankara: Pegem A yayıncılık [4] Saban (2001) Çoklu zeka teorisi ve eğitim. [5] Öztürk ve Dilek (2002). Hayat bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Pegem A yayıncılık [6] Doğanay ve Karip (2006). Öğretimde planlama ve değerlendirme. PegemA Yayıncılık. [7] Erden (tarihsiz) Sosyal bilgiler öğretimi. Ankara Alkım Yayınevi [[8] Özden (2003). Öğrenme ve Öğretme. Ankara: PegemA Yayıncılık. [9] Erginer (2004). Öğretimde planlama ve uygulama. Öğreti. PegemA Yayıncılık
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Sosyal bilgiler öğretim programının vizyonunu ve programı etkileyen eğitim felsefelerini bilir.
  2. Programın öğrenme alanları altında yer alan kazanımların doğasını kavrar
  3. Bu kazanımlara yönelik öğretim faaliyetleri hazırlar ve uygular
  4. Alan bilgisinin, mesleki becerilerinin ve öz yeterliliğinin farkına varır ve kendini değerlendirir
  5. Kendinin ve akranlarının mesleki yeterliliğini geliştirmek için öneriler getirir.
  6. Sosyal bilgiler eğitiminde bilgisayarda faaliyetleri uygular

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Grupların oluşturulması ve öğretim programındaki konuların dengeli bir şekilde öğrencilere dağıtılmasıİlgili Kaynak
2Bu haftada örnek sosyal bilgiler öğretimi materyallerinin incelenmesi, daha önceden kayıt altına alınmış video çekimlerinden örneklerin izlenmesi (izni alınmış kayıtlar) ve tartışmaya sunularak değerlendirilmesi. İlgili Kaynak
3Sosyal bilgiler eğitiminde bilgisayar ve internetten yararlanarak; grafik ve tablo okuma becerilerini kullanarak; görsel materyal ve doküman kullanarak sunum yapılması. İlgili Kaynak
4Görsel materyal ve doküman kullanarak; Cumhuriyet ve Atatürkçülük konularıyla ilişkilendirerek; sözlü tarih çalışmaları, belirli gün ve haftalar, güncel olaylardan faydalanarak sunum yapılması. İlgili Kaynak
5Sözlü tarih çalışmaları, belirli gün ve haftalar, güncel olaylardan faydalanarak sunum yapılması. İlgili Kaynak
6Çevre incelemelerinin planlanması ve bunların 4.-8. sınıflarda uygulanan Sosyal bilgiler Öğretim Programından seçilen konularda ilgili hafta sunum yapılması. İlgili Kaynak
7Sunumların kayıt altına alınması ve sunuların kayıtlardan tekrar incelenerek öğrencilerin öğretmenlik bilgi ve becerileri yönünden gerek öğretim üyesi gerekse akranları tarafından değerlendirilmesi. çağdaş değerlendirme uygulamaları İlgili Kaynak
8Ara sınavİlgili Kaynak
9Sunumların kayıt altına alınması ve sunuların kayıtlardan tekrar incelenerek öğrencilerin öğretmenlik bilgi ve becerileri yönünden gerek öğretim üyesi gerekse akranları tarafından değerlendirilmesi. çağdaş değerlendirme uygulamaları İlgili Kaynak
10Sosyal bilgiler eğitiminde bilgisayar ve internetten yararlanarak; grafik ve tablo okuma becerilerini kullanarak; görsel materyal ve doküman kullanarak sunum yapılması. İlgili Kaynak
11Cumhuriyet ve Atatürkçülük konularıyla ilişkilendirerek; sözlü tarih çalışmaları, belirli gün ve haftalar, güncel olaylardan faydalanarak sunum yapılması İlgili Kaynak
12Çevre incelemelerinin planlanması ve bunların 4.-8. sınıflarda uygulanan Sosyal bilgiler Öğretim Programından seçilen konularda ilgili hafta sunum yapılması İlgili Kaynak
13Sunumların kayıt altına alınması ve sunuların kayıtlardan tekrar incelenerek öğrencilerin öğretmenlik bilgi ve becerileri yönünden gerek öğretim üyesi gerekse akranları tarafından değerlendirilmesi. çağdaş değerlendirme uygulamaları İlgili Kaynak
14Öğretim uygulamalarının genel değerlendirilmesi. Her bir öğrencinin sürecin sonunda kendini akranlarıyla da karşılaştırarak değerlendirmesiİlgili Kaynak
15Öğretim uygulamalarının genel değerlendirilmesi. Her bir öğrencinin sürecin sonunda kendini akranlarıyla da karşılaştırarak değerlendirmesiİlgili Kaynak
16Dönem sonu sınavıİlgili Kaynak

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri130
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama162
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması161
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer215
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok