Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Genel Fiziki Coğrafya SBO105247400
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüMustafa Sağdıç
Dersi Veren(ler)Selim Hilmi Özkan
Asistan(lar)ıGenç Osman İlhan
Dersin AmacıBu dersin amacı fiziki coğrafya ile ilgili temel kavramları ve olguları kavratmaktır
Dersin İçeriğiJeomorfoloji (temel jeoloji bilgileri, yeryüzü şekilleri bilgisi).Hidrografya (akarsular, yeraltı suları, göller, denizler).İklim bilimi. Toprak coğrafyası (oluşum, çeşitleri, dağılışı, toprak sorunları). Bitki coğrafyası (yetişme ortamı şartları, dağılışı).
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • [1] Atalay,İ.,(2005), Genel Fiziki Coğrafya(5.Baskı),META Basım Matbaacılık,İzmir 2] Doğanay,H.,(1993), Coğrafya´ya Giriş "Metotlar,İlkeler ve Terminoloji"2.baskı,Gazi Büro Kitapevi,Ankara. [3] Şahin,C.,(2001), Coğrafya´yaGiriş,GündüzEğt.Yay.,Ankara. [4] Atalay,İ.,Açıklamalı Türkçe-İngilizce Doğa Bilimleri Sözlüğü.Coğrafya-Ekoloji-Ekosistem : META Basım Matbaacılık Hizmetleri,Bornova, İzmir. [5] Atalay,İ.,Vejetasyon Coğrafyasının Esasları:T.C.Dokuz Eylül Üniversitesi Yay. ISBN:0901 DK-89-004-056,Dokuz Eylül Üniversitesi Basımevi, İzmir [6] Güney,E.,(1996),Yerbilim Terimleri Sözlüğü:Öz.Eğt.Yayın. İstanbul. [7] Atalay,İ.,(1986),Uygulamalı Hidrografya:Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No:38, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir [8] Hoşgören,M.Y.,(1987),Jeomorfolojinin Ana Çizgileri I:İ.Ü. Rektörlük Yayınları No:3132, İÜFM, İstanbul [9] Atalay, İ.,(1989),Toprak Coğrafyası (Genişletilmiş 2.Baskı):Ege Üniversitesi Edebiyat Fak. Yay.,No:8, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir. [10] Erinç,S.,(1968) Jeomorfoloji ,Cilt I, Cilt II:İstanbul. [11] Erinç,S.,(1984), Klimatoloji ve Metodları:İstanbul. [12]Özgüç,N.,Tümertekin,E.,(2000),Coğrafya.Geçmiş.Kavramlar.Coğrafyacılar:Çantay Kitabevi,ISBN:975-7206-34-2,İstanbul. [13] Baydil,E.,(2001),Coğrafyaya Giriş:Genişletilmiş 4.Baskı,PEGEM A Yay.,ISBN:975-6802-31-06,Ankara. [14] STRAHLER,A.N.,PhysicalGeography: John WileyandSonsInc.,New York,ISBN:0-471-83160-3 [15] Doğanay,H.,(2003), Coğrafya’ya Giriş 1: Genel ve Fiziki Coğrafya: Aktif Yayınevi, Erzurum. [16] Özçağlar,A.,(2001), Coğrafya’yaGiriş:Hilmi Usta Matbaacılık,ISBN:975-93704-1-7,Ankara. [17] Yazıcı,H.,Koca,M.K.(Editör),(2007), Genel Coğrafya.PEGEM A YAYINCILIK,ISBN:978-9944-919-26-8,Ankara. [18]Atlas
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Coğrafyanın konusunu ve ilkelerini açıklar.
  2. Harita bilgisi ile ilgili temel kavramları açıklar
  3. Klimatoloji ile ilgili temel kavramları, olguları ve dünyadaki iklimlerin genel özelliklerini açıklar
  4. Jeomorfoloji ile ilgili temel kavramları, olguları ve başlıca yeryüzü şekillerinin genel özelliklerini açıklar
  5. Hidrografya ile ilgili temel kavramları, olguları ve yeryüzündeki su döngüsünün, yüzey sularının, göllerin, denizlerin, okyanusların ve yer altı sularının genel özelliklerini açıklar
  6. Vejetasyon coğrafyası ile ilgili temel kavramları, olguları ve yeryüzündeki başlıca vejetasyon kuşaklarının genel özelliklerini açıklar.
  7. Toprak coğrafyası ile ilgili temel kavramları, olguları, toprak çeşitlerini ve toprak erozyonunu genel olarak açıklar
  8. Fiziki coğrafya ile beşeri ve ekonomik coğrafya arasındaki ilişkileri coğrafi ilkelere göre değerlendirir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Coğrafyanın tanımı, konusu, ilkeleri, bölümleri. Coğrafyanın tarihi gelişimi. Evren, güneş sistemi ve dünya. İlgili Kaynak
2Dünyanın şekli ve boyutları. Dünyanın hareketleri ve sonuçları. Ayın hareketleri ve sonuçları. Güneş ve ay tutulmalarıİlgili Kaynak
3Harita bilgisi: Küre. Projeksiyonlar. Enlem. Boylam. Ölçek. Lejant. Haritalar İlgili Kaynak
4Atmosfer olayları ve iklim: Atmosferin katları. Dünyanın radyasyon bilânçosu. Rüzgârlar. Okyanus akıntıları. Hava kütleleri. Atmosfer nemi ve yağış. İklim kavramı. İklim elemanları ve iklim faktörleri İlgili Kaynak
5İklimlerin sınıflandırılması. Dünyanın ana iklim tipleriİlgili Kaynak
6Dünya’nın yapısı ve bileşimi. Kayaç çeşitleri. Yerkabuğunun hareketleri. Jeolojik Zamanlar. İlgili Kaynak
7Yeryüzü Şekilleri: Yeryüzü şekillerinin oluşumunda etkili olan kuvvetler. Akarsu topografyası (flüvyal topografya): Buzul topografyası. Rüzgar topografyası (Kurak bölge topografyası). İlgili Kaynak
8Ara sınavSINAV
9Kıyı topografyası (dalga ve akıntıların oluşturduğu şekiller). Karst topografyası (Karstik araziler üzerindeki yüzey şekilleri). Yapıya bağlı (yatay, monoklinal, kubbe, kıvrımlı, faylı, volkanik) olarak oluşan yüzey şekilleri. İlgili Kaynak
10Yer altı suları ve kaynaklar. Akarsuların genel özellikleri. İlgili Kaynak
11Göller ve sınıflandırılması. Denizlerin genel özellikleri.İlgili Kaynak
12Toprak oluşum süreçleri. Toprakların fiziksel özellikleri. Toprakların kimyasal özellikleri. Toprağı oluşturan faktörlerİlgili Kaynak
13Toprak profili ve toprak horizonları. Pedojenez rejimleri. Toprakların sınıflandırması ve Dünya toprak coğrafyası: Zonal Topraklar. Azonal topraklar. İntrazonal topraklar. İlgili Kaynak
14Vejetasyonun yetişme ortam şartları ve vejetasyon ekolojisiİlgili Kaynak
15Yeryüzündeki bitki topluluklarının sınıflandırılmasıİlgili Kaynak
16Dönem sonu sınavıSINAV

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati164
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması164
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer120
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok