Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme SBO215224200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüMustafa Sağdıç
Dersi Veren(ler)Selim Hilmi Özkan
Asistan(lar)ıGenç Osman İlhan
Dersin AmacıToplumsal değişime (olumlu ve olumsuz anlamda) neden olan etkenleri tanımak ve bunları sosyal bilgiler programlarıyla ilişkilendirmektir.
Dersin İçeriğiGeçmişte ve günümüzde bilim ve teknoloji ilişkisi, bilim ve teknolojinin sosyal değişime etkileri, insanlığın ortak bilim mirası, ünlü Türk ve yabancı bilim adamları, doku ve organ nakli, nano-teknoloji, gen teknolojisi gibi çağdaş bilimsel gelişmelerin yaşama etkisi, Türk Patent Enstitüsü, telif ve patent hakları, uzay ve havacılık çalışmaları.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Bahri Ata (2008); Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme, Pegem Akademi (1) MEB Sosyal Bilgiler Dersi Programı (2) Konuyla ilgili web siteleri (3) Russell Bernard: “Bilimin Toplum Üzerindeki Etkileri” İlya yayınevi, İzmir. (4) Castells, Manuel (2008) “Bin Yılın Sonu & Enformasyon Çağı Ekonomi, Toplum ve Kültür Cilt.3” İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (5) Cipolla, Carlo (2002); Zaman Makinesi Saat ve Toplum 1300-1700 KİTAP YAYINEVİ (6) “Toplum ve bilim” dergileri (7) Bilim teknik dergileri ve diğer Tübitak yayınları (8) Konuyla ilgili gazete ve web tabanlı haberler (9) Bahri Ata (2008); Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme, Pegem Akademi
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Bilim ve teknolojinin toplumsal yapı üzerine etkilerini fark eder.
  2. Sosyal bilgiler eğitimi ve fen bilimlerinin ilişkisini fark eder
  3. Kökenini teknolojik gelişmeden alan toplumsal sorunları fark eder ve bunları çözmek için çözüm yolları ortaya koymaya çalışır.
  4. Toplumsal hayata etki eden bilim insanlarını tanır. Bilim ve teknoloji ile ilgili gelişmeleri takip eder.
  5. Medyada konuya ilişkin haberleri tarar ve öğrencileri için bu konuda dikey dosyalar oluşturur.
  6. Sosyal bilgiler dersi programında yer alan ilgili öğrenme alanı, ünite ve kazanımları tanır ve ilgili kazanımları kazandırmaya yönelik çaba içerisine girer.
  7. Teknolojinin ortaya koyduğu sorunlara karşı duyarlılığı geliştirir
  8. Sadece kendi varlığının neden ve amacını değil, aynı zamanda yaşadığı grubun, toplumun ve dünyanın varlık nedenini ve amacını düşünür; ve kendince bazı cevaplarla gelir; günlük yaşamdaki üretim ilişkileriyle bu neden ve amaçların devamı ve değiştirir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin içeriğinin tanıtılması ve toplum ve toplumsal değişme ilgili kavramların gözden geçirilmesiİlgili Kaynak
2Teknolojik ürünlerin zaman içinde gelişimini gösteren bakalım hangi çağdaymış etkinliği yapılır. Teknolojik ürünlerin hayatımızda ve çevremizde yaptığı değişiklikleri dikkate alarak geçmişle bugünü karşılaştırılması yapılır. İlgili Kaynak
3Eski çağ ve İlkçağ döneminin bilim teknoloji ve sosyal değişme açısından incelenmesi İlgili Kaynak
4Orta çağ döneminde dünyada ve İslam devletlerinde ortaya çıkan bilimsel gelişmelerin incelenmesi İlgili Kaynak
5Yeniçağ döneminde dünyada ve İslam devletlerinde ortaya çıkan bilimsel gelişmelerin incelenmesi İlgili Kaynak
6Yakınçağ döneminin bilim teknoloji ve sosyal değişme açısından incelenmesi İlgili Kaynak
71. Dünya ve 2. Dünya savaşı dönemlerinin bilim teknoloji ve sosyal değişme açısından incelenmesi İlgili Kaynak
81945 sonrası bilim ve teknolojik gelişimleri bunların sosyal değişime olan etkilerinin incelenmesiİlgili Kaynak
9Ara SınavSINAV
10Tarihsel süreç içerisinde tarihsel olayları ve bilimsel gelişmeleri ilişkilendiren resimli bir belirtke tablosu hazırlanmasıİlgili Kaynak
11Bilim insanlarını tanır ve bu insanların yapmış olduğu çalışmalardan hareketle onların ortak özelliklerine dair çıkarımlarda bulunulurİlgili Kaynak
12Bilim insanlarını tanır ve bu insanların yapmış olduğu çalışmalardan hareketle onların ortak özelliklerine dair çıkarımlarda bulunulurİlgili Kaynak
13Bilimsel dergileri inceler ve konuyla ilgili gazete haberlerini inceleyerek dikey dosyalar oluşturur. Sınıfa getirilen gazete haberleri incelenir, konuyla ilgili tartışmalar yapılır. Karşıt görüş geliştirme tekniği ile konuların tartışılması. İlgili Kaynak
14Bilimsel dergileri inceler ve konuyla ilgili gazete haberlerini inceleyerek dikey dosyalar oluşturur. Sınıfa getirilen gazete haberleri incelenir, konuyla ilgili tartışmalar yapılır. Karşıt görüş geliştirme tekniği ile konuların tartışılmasıİlgili Kaynak
15Tıp alanındaki bilimsel gelişmeleri ve bunların insanlığa etkisi altı şapkalı düşünme yöntemi ile tartışmasının yapılması. Genel değerlendirme yapılır.İlgili Kaynak
16Dönem sonu sınavıSINAV

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması162
Derse Özgü Staj
Ödev115
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok