Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ UYGULAMALARIMAK550937.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Makine Mühendisliği ABD Makine Teorisi ve Kontrol Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Makine Mühendisliği ABD Makine Teorisi ve Kontrol Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMakine Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüCihan DEMİR
Dersi Veren(ler)Ş.Özgür ATAYILMAZ
Asistan(lar)ı
Dersin Amacıİşletme sırasında makinelerde ve yapılarda oluşabilecek hasarların ortadan kaldırılması için gerekli sonlu elemanlar analiz mantığını, uygulama ve değerlendirme becerilerini öğrenciye kazandırmaktır.
Dersin İçeriği1- Giriş 1.1 Sonlu elemanlar metodunda temel düşünce 1.2 Sonlu elemanların tarihi 1.3 Basit yapıların sonlu elemanlara uygun hale getirilmesi 2- Sonlu eleman tiplerinin tanıtılması 3- Boyuna Eleman için enerji ifadelerinin elde edilmesi 3.1- Rijitlik ve Kütle matrislerinin elde edilmesi 3.2 Uygulama 4-Analiz Teknikleri 4.1 Modal Analiz 4.2 Harmonik Analiz 4.3 Transient Analiz 4.4 Uygulamalar 5-Burulma ve Eğilme Elemanları için enerji ifadelerinin elde edilmesi 5.1 Rijitlik ve Kütle matrislerinin elde edilmesi 5.2 Uygulamalar 6- Sonlu Elemanlar program tanıtımı 6.1 Program Uygulamaları 6.2 Program Uygulamaları 7- İki boyutlu problemler 7.1- Membran Elemanlar 7.2 Kabuk Elemanlar 8 3D Uygulamalar(Statik, Modal) 9. Rijit Gövde Analizi ve Program Uygulamaları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • 1. Finite Element Analysis: Theory and Application With Ansys, Saeed Moaveni, Pergamon Press, 1989. 2. Introduction to finite element vibration analysis Maurice Petyt, 1990, Cambridge University Press 3. Zienkiewicz, O.C., and Taylor, R.L., 1991, The Finite Element Method, McGraw-Hill. 4. Cook, R.D., 1995, Finite element modeling for stress analysis, Wiley. 5. T. J. R. Hughes, 2000, The Finite Element Method, Dover Publishers, New York.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. ÖĞRENCİ SONLU ELEMANLAR İLE YAPILARIN STATİK VE DİNAMİK ANALİZLERİNİ YAPABİLME BECERİSİ KAZANIR
  2. SONLU ELEMANLAR PROGRAMI KULLANABİLMEYİ ÖĞRENİR
  3. ANALİZ SONUÇLARINI DEĞERLENDİREBİLMEYİ ÖĞRENİR
  4. SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE İLGİLİ ULUSLARARASI AKADEMİK YAYINLARI OKUYUP ANLAYABİLMEYİ ÖĞRENİR
  5. SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİNİ KULLANARAK YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA TEZİ YAPABİLME BECERİSİ KAZANILACAKTIR

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş: Sonlu elemanlar metodunda temel düşünce Sonlu elemanların tarihi Basit yapıların sonlu elemanlara uygun hale getirilmesiDers Sunumları, Kitap - Bölüm. 1
2Sonlu eleman tiplerinin tanıtılması Boyuna Eleman için enerji ifadelerinin elde edilmesiDers Sunumları, Kitap - Bölüm. 1
3Rijitlik ve Kütle matrislerinin elde edilmesi UygulamaDers Sunumları, Kitap - Bölüm. 1
4Analiz Teknikleri: Modal Analiz Harmonik AnalizDers Sunumları, Kitap - Bölüm. 2
5Transient Analiz Uygulamalar.Ders Sunumları, Kitap - Bölüm. 3
6Burulma ve Eğilme Elemanları için enerji ifadelerinin elde edilmesi Rijitlik ve Kütle matrislerinin elde edilmesiDers Sunumları, Kitap - Bölüm. 3
7UygulamalarDers Sunumları
8Sonlu Elemanlar program tanıtımı Program Uygulamaları Program UygulamalarıDers Sunumları
9Sonlu Elemanlar program tanıtımı Program Uygulamaları Program UygulamalarıDers Sunumları
10İki boyutlu problemler, Membran Elemanlar Ders Sunumları, Kitap - Bölüm. 5
11UygulamalarDers Sunumları
12Kabuk Elemenlar ve UygulamalarDers Sunumları, Kitap - Bölüm. 6
13Ara Sınav
14Sonlu Elemanlar Program Uygulamaları / Katı Elemanlar ve program uygulamalarıDers Sunumları, Kitap - Bölüm. 7
15Rijit Gövde Analizi ve Program UygulamasıDers Sunumları
16Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev210
Sunum/Jüri
Projeler120
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar66
Uygulama66
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması118
Derse Özgü Staj
Ödev28
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler00
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok