Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İşletmelerde İç DenetimISL492234300
ÖnkoşullarISL1171 Genel Muhasebe I, ISL1182 Genel Muhasebe II
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İşletme Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin KoordinatörüSadiye Oktay
Dersi Veren(ler)Salih Durer
Asistan(lar)ıÖzlem Kutlu Furtuna, Seda Canikli
Dersin AmacıGerek kamu sektörü gerekse özel sektör işletmelerinin yönetiminde stratejik bir öneme sahip olan iç denetim fonksiyonun genel hatlarıyla açıklanması ve vak'a analizleri yardımıyla tartışılması. Ayrıca dünya'da yaşanan gelişmeler paralelinde iç denetimin değişen boyutlarının incelenmesi
Dersin İçeriğiİç Denetimin Genel Çerçevesi, İç Denetim Standartları, İç Denetim Türleri, İç Denetim Süreci, İç Denetimde Etik Kurallar, Suistimallerin (Yolsuzlukların) Ortaya Çıkarılması ve Önlenmesinde İç Denetimin Rolü ve Sorumlulukları, İç Denetim ile İlgili Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar, Türkiye'de İç Denetim Uygulamaları, Dünyada'ki Güncel Yaklaşımlar, Uluslararası İç Denetim Mesleki Sertifikasyonları, Vak'a Analizleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Bülend Özoğlu, Ceylan Mercan, Sabri Çakıroğlu, Bir Güvence ve Danışmanlık Hizmeti İç Denetim, İBB İç Denetim Birim Başkanlığı Yayını, 2010.
 • Ercan Alptürk, Finans, Muhasebe ve Vergi Boyutlarında İç Denetim Rehberi, Maliye ve Hukuk Yayınları, 2008.
 • Robert Moeller, Brink's Modern Internal Auditing: A Common Body of Knowledge, 7th ed, John Wiley & Sons Inc, 2009.
 • Lawrence B. Sawyer, Mortimer A. Dittenhofer, James H. Scheiner, Anne Graham , Paul Makosz , Sawyer's Internal Auditing: The Practice of Modern Internal Auditing, 5 th. ed., The Institute of Internal Auditors, 2003.
 • Niyazi Kurnaz, Tansel Çetinoğlu, İç Denetim Güncel Yaklaşımlar,Umuttepe Yayınları, 2010.
 • Davut Pehlivanlı, Modern İç Denetim Güncel İç Denetim Uygulamaları, Beta Yayınevi, 2010.
 • Şaban Uzay, Reel Sektörde İç Denetim Uygulamaları : Tespit ve Öneriler, TÜSİAD Yayını, 2010.
 • Nejat Bozkurt, İşletmelerin Kara Deliği HİLE Çalışan Hileleri, Alfa Basım Yayım, 2009.
 • Fahrettin Önder, Türk Hukukunda İç Denetim ve Uluslararası Standartlara Uyumu, Asil Yayın, 2008
 • Münevver Yılancı, İç Denetim Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi İşletmesi Üzerine Bir Araştırma, Nobel Yayınevi, 2006 K. H. Spencer Pickett, The Internal Auditing Handbook, 3 rd. ed., John Wiley & Sons Inc., 2010.
 • Rose Hightower, Internal Controls Policies and Procedures, John Wiley & Sons Inc, 2008.
 • İç Denetim Dergisi, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Yayını.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler işletmelerde etkin bir iç denetim fonksiyonu oluşturabilme noktasında sahip olunması gereken temel bilgi ve becerileri teorik ve pratik anlamda kazanacaklardır
 2. Öğrenciler işletmelerde etkin bir iç denetim fonksiyonunu yönetme noktasında sahip olunması gereken temel bilgi ve becerileri teorik ve pratik anlamda kazanacaklardır
 3. Öğrenciler Türkiye ve uluslararası alanda iç denetim mesleğinin icrasında, mesleki sertifikalarının önemi konusunda bilinç sahibi olacaklardır
 4. Öğrenciler iç denetimle ilgili olarak güncel gelişmelerin takip edebileceklerdir

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1İç Denetime Genel BakışÖzoğlu, Mercan, Çakıroğlu, 2010, 75-93
2İç Denetim Standartları Özoğlu, Mercan, Çakıroğlu, 2010, 97-119
3İç Denetimde Taraflar, Faaliyet Alanı ve Örgütsel YapıÖzoğlu, Mercan, Çakıroğlu, 2010, 123-169
4İç Denetim Türleri Özoğlu, Mercan, Çakıroğlu, 2010, 175-203
5İç Denetimde Etik Kurallar ve SuistimalÖzoğlu, Mercan, Çakıroğlu, 2010, 207-218
6İç Denetim Sürecinin Planlanması ve Denetim FaaliyetiÖzoğlu, Mercan, Çakıroğlu, 2010, 264-285
7İç Denetim ve İç Kontrol Sistemi İlişkisiÖzoğlu, Mercan, Çakıroğlu, 2010, 224-258
8Vize Sınavı
9İç Denetim Faaliyetinde Kanıtlar ve Kanıt Toplama TeknikleriÖzoğlu, Mercan, Çakıroğlu, 2010, 290-307
10İç Denetimin Tamamlanması ve RaporlamaÖzoğlu, Mercan, Çakıroğlu, 2010, 311-317
11Türkiye'de İç Denetim UygulamalarıÖzoğlu, Mercan, Çakıroğlu, 2010, 323-347
12Türk Hukukunda İç Denetim Özoğlu, Mercan, Çakıroğlu, 2010, 351-357
13İç denetimle İlgili Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar, Uluslararası İç Denetim Mesleki Sertifikasyonları Özoğlu, Mercan, Çakıroğlu, 2010, 373-398
14Vaka analizleriDersin veren tarafından hazırlanır
15Vaka analizleriDersin veren tarafından hazırlanır
16Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması142
Derse Özgü Staj
Ödev115
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)116
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok