Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Maliyet SistemleriISL493134300
ÖnkoşullarMaliyet Muhasabesi ISL2132
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İşletme Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin KoordinatörüSadiye Oktay
Dersi Veren(ler)Salih Durer
Asistan(lar)ıÖzlem Kutlu Furtuna, Seda Canikli
Dersin AmacıÜretim ve hizmet işletmelerinde kullanılan geleneksel ve modern maliyet sistemlerinin incelenmesi, aralarındaki benzerlik ve farklılıkların ortaya konulması ve günümüz rekabet koşullarında karar almada maliyet sistemlerinden elde edilen çıktıların işletmeler açısından öneminin vak’a analizleri yardımıyla tartışılması
Dersin İçeriğiMaliyet Kavramı ve Maliyetleme Sistemlerinin Genel Çerçevesi, Sipariş Maliyet Sistemi, Safha Maliyet Sistemi, Birleşik Üretimde Maliyetleme, Fiili Maliyet Sistemi, Tahmini(Normal) Maliyet Sistemi, Standart Maliyet Sistemi, Tam Maliyet Sistemi, Değişken Maliyet Sistemi, Maliyet-Hacim-Kar Analizleri(Başa Baş Noktası Analizleri), Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Hedef Maliyetleme, Tam Zamanlı Üretim Sistemi, Kaizen Maliyetleme, Sonradan Maliyetleme veya Geriye Dönük Maliyetleme, Toplam Hayat Dönemi Maliyetlemesi, Vaka Analizleri /
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Feryal Orhon Basık, İdil Kaya, Serhat Yanık, Maliyet Muhasebesi, Türkmen Kitabevi, 2011.
 • Necmettin Erdoğan, Metin Saban, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Beta Basım Yayım, 2010.
 • Salih Özel, Maliyet Muhasebesi, Maliye ve Hukuk Yayınları, 2010.
 • Kamil Büyükmirza, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Gazi Kitabevi, 2009.
 • Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, Madhav Rajan, Cost Accounting, Prentice Hall, 2011.
 • Steven M.Bragg, Cost Accounting Fundemantals: Essential Concepts and Examples, Accounting Tools LLC, 2010.
 • Nikhil Chandra Shil, Alok Kumar Pramanik,Contemporary Research in Cost and Management Accounting Practices: The 21st Century Perspective, North American Business Pres, 2010.
 • Don R. Hansen, Maryanne M. Mowen, Liming Guan, Cost Management: Accounting&Control, South Western Cengage Learning, 2009.
 • Süleyman Yükçü, Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Altın Nokta Basım Yayın, 2009.
 • Cudi Tuncer Gürsoy, Yönetim ve Maliyet Muhasebesi, Beta Basım Yayım, 2009.
 • Vasfi Haftacı, Maliyet Muhasebesi, Umuttepe Yayınları, 2009.
 • Nalan Akdoğan, Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Maliyet Muhasebesi Uygulamaları, Gazi Kitabevi, 2009.
 • İbrahim Lazol, Maliyet Muhasebesi, Ekin Kitabevi, 2008
 • Nusret Yazıcı, Maliyet Yönetim Sistemleri, Savaş Yayınevi, 2008 .
 • Recep Şener, Maliyet Yöntemleri Muhasebesi ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, Gazi Kitabevi, 2008.
 • Yurdakul Çaldağ, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Uygulamaları, Gazi Kitabevi, 2008.
 • Ersin Güredin, M. Sema Ülker Ayyıldız, Ertuğrul Burgazlıoğlu , Uygulamalı Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Arıkan Yayıncılık, 2007
 • Mevlüt Karakaya, Maliyet Muhasebesi, Gazi Kitabevi, 2007.
 • Nihat Küçüksavaş, Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Kare Yayınları, 2006.
 • Nalan Akdoğan, Maliyet Muhasebesi Uygulamaları, Gazi Kitabevi, 2006.
 • Nasuhi Bursal, Yücel Ercan, Maliyet Muhasebesi İlkeler ve Uygulama, Der Yayınları, 2002
 • A.Sait Sevgener, Rüstem Hacırüstemoğlu, Yönetim Muhasebesi, Alfa Yayınları, 1998
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler farklı alanlarda ve farklı üretim teknolojileri kullanarak faaliyet gösteren üretim ve hizmet işletmeleri için en uygun maliyet sistemlerinin belirlenmesi noktasında sahip olunması gereken temel bilgi ve becerileri teorik ve pratik anlamda kazanacaklardır
 2. Öğrenciler farklı alanlarda ve farklı üretim teknolojileri kullanarak faaliyet gösteren üretim ve hizmet işletmeleri için en uygun maliyet sistemlerinin işletme bünyesinde oluşturulması noktasında sahip olunması gereken temel bilgi ve becerileri kazanacaklardır
 3. Öğrenciler farklı alanlarda ve farklı üretim teknolojileri kullanarak faaliyet gösteren üretim ve hizmet işletmeleri için en uygun maliyet sistemlerinin işletme bünyesinde işlerliğinin sağlanması noktasında sahip olunması gereken temel bilgi ve becerileri teorik ve pratik anlamda kazanacaklardır
 4. Öğrenciler maliyet sistemleri ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebileceklerdir

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Maliyet kavramı ve türleriBursal, Ercan, 2002, 3-4, 14-17, 24-28, 50-64
2Maliyet sistemleri ve işletmeler açısından önemi, karar almada maliyet bilgilerinin kullanılmasıErdoğan, Saban, 2010, 45-46, 445-457
3Sipariş Maliyet SistemiBursal, Ercan, 2002, 260-269
4Safha Maliyet Sistemi, Birleşik Üretimde MaliyetlemeBursal, Ercan, 2002, 273-293, 315-324
5Standart Maliyet SistemiLazol, 2008, 185-196
6Fiili Maliyet Sistemi, Tahmini (Normal) Maliyet Sistemi Lazol, 2008, 185-196
7Tam Maliyet Sistemi, Değişken Maliyet Sistemi Sevgener, Hacırüstemoğlu, 1998, 123-139; Haftacı, 2010, 90-93
8Mid-Term Exam
9Maliyet-Hacim-Kar AnalizleriHaftacı, 2011, 55-62; Erdoğan, Saban, 2010, 402-432
10Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Hedef MaliyetlemeCivelek, Özkan, 2008, 285-288, 289-291, Haftacı, 2011, 221-228; Erdoğan, Saban, 552-553
11Tam Zamanlı Üretim Sistemi, Kaizen MaliyetlemeCivelek, Özkan,2008, 291-294,
12Sonradan Maliyetleme veya Geriye Dönük Maliyetleme, Toplam Hayat Dönemi MaliyetlemesiHaftacı, 2010, 279; Civelek,Özkan, 2008, 288-289
13Vaka AnalizleriDersin veren tarafından hazırlanır
14Vaka AnalizleriDersin veren tarafından hazırlanır
15Vaka AnalizleriDersin veren tarafından hazırlanır
16Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması142
Derse Özgü Staj
Ödev115
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)116
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok