Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Eski Çağ Tarihi ve UygarlığıSBO102224200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüŞahin Oruç
Dersi Veren(ler)Selim Hilmi Özkan
Asistan(lar)ıGenç Osman İlhan
Dersin AmacıTarih biliminin insanlara öğretilmesindeki amaçları kavrama, eskiçağ öncesi prehistorik devirlerde neler yapıldığı, özellikleri, ilkçağda oluşan devlet şekillerinin sonraki döneme katkıları, sınıfsal ve toplumsal gelişmeleri öğretme.
Dersin İçeriğiEskiçağ tarihinin kapsamı ve kaynakları; Akdeniz uygarlığının önemli merkezleri (Mezopotamya, Mısır, Yunan/Helen, Roma vs. ) ve Anadolu'da kurulan uygarlıklar; diğer antik uygarlıklar; Eskiçağ uygarlıklarının insanlığın gelişimine etkileri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Yıldırım,R, 2004, İlkçağ Tarihi ve Uygarlığı, Ankara Özçelik,N 2007, İlkçağ Tarihi ve Uygarlığı,İstanbul
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Eskiçağ tarihinin kaynakları hakkında bilgi sahibi olur.
  2. Eskiçağ tarihinin insanlığın ortak mirası olduğunu açıklar.
  3. Eskiçağın etkilerinin günümüze kadar sürdüğünü dolayısıyla tarihin süreklilik arz ettiğini tarihin tekerrür etmediğini ancak olmuş bitmiş bir şey değil halen olmakta olduğunu kavrar.
  4. İnsanlığın siyasal ve sosyal anlamda bazı yönleri ile gelişme gösterirken birçok yönü ile hala ilkel kaldığını(savaşlar ve sömürü) görür.
  5. Eskiçağa tanıklık eden arkeolojik bulgular açısından çok zengin olan ülkemizin tarihi varlıklarına daha çok sahiplenir ve daha çok korur.
  6. Siyasal ve sosyal alanda başarılı olan devletlerin başkalarının birikimlerinden sağlıklı sentezler yapabilen devletler olduğunu bilir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Eskiçağ ile ilgili ana kaynaklar. Tarih biliminin tanımı, elemanları. Tarihi olayların özellikleri İlgili Kaynak
2Tarihe Yardım Eden Bilimler. Eskiçağ Döneminin Genel Özellikleri. Tarihte Çağ Kavramı. İlgili Kaynak
3Eski Mezopotamya Uygarlığı. Sümerler. Bölgeye gelişleri siyasi ve kültürel gelişimler.İlgili Kaynak
4Akadlar-Babiller-Asurlular-Kültür ve Uygarlıkları.İlgili Kaynak
5Eski Mısır Uygarlığı. Tarih öncesi ve Tarihi Devirlerde Mısır.İlgili Kaynak
6Eskiçağ Mısır Kültür ve Uygarlığı. Anadolu?nun Tarih Öncesi Devirleri. İlgili Kaynak
7Hitit Siyasi ve Kültür Verileri. Devletin kuruluş-büyüme-çökme süreci. Anadolu?ya kazandırdıkları.İlgili Kaynak
8ArasınavSINAV
9Geç Hitit Şehir Devletleri.700?lü Yıllara Kadar Hitit Uygarlığı. İlgili Kaynak
10Frigler-Urartular-Lidyalılar-İyonyalılar. Siyasi ve Kültür Tarihiİlgili Kaynak
11Eskiçağ Ege Havzası, Jeopolitik Durumu- Girit Uygarlığı. İlgili Kaynak
12Eskiçağ Yunan Uygarlığı. Akalar-Dorlar-Ege Göçleri. İlgili Kaynak
13Yunan Uygarlığı ve Sonraki Döneme Etkileri. İlgili Kaynak
14Etrüksler-Roma?nın Kuruluşu-Gelişimi. Hristiyanlığın resmen kabulünden önceki Dönem. İlgili Kaynak
15Fenikeliler, İbraniler-İran Uygarlığı.İlgili Kaynak
16Dönem sonu sınavıSINAV

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması162
Derse Özgü Staj
Ödev115
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)125
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok