Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Matematik Felsefesi MTM457236300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Matematik Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMatematik Mühendisliği Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Fatih Taşçı
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı, matematikle ilgili felsefik sorunlar keşfetme ile matematik felsefesi ve matematiğin temelindeki belirsizlikleri tanımlama ve keşfetme.
Dersin İçeriğiMatematiğin ontolojisi ve epistemolojisi, Sayılar, kümeler, fonksiyonlar v.b matematiksel kavramlar ile önerme ve matematiksel ifadelerin anlamları. Matematiğin temelleri, yöntemleri ve matematiğin doğasına ilişkin felsefi problemler. Matematikte nesnellik ve gerçek dünyaya uygulanabilirlik. Frege, Russel, Hilbert, Brouwer, ve Gödel gibi matematik felsefesi öncülerinin çalışmaları. Matematik felsefesinde temel kuramlar: Mantıkçılık (Logisicm), Biçimcilik (Formalism) , Yapısalcılık (Structuralism) ve Sezgicilik (Intuitionism.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • 1.Bilim felsefesi, Cemal Yıldırım, Remzi Kitabevi. 2.Matematik felsefesi, Bekir S. Gür, Kadim Yayınları. 3.Matematik felsefesi, Stephen F. Barker, İmge Kitabevi. 4.Matematiksel düşünme, Cemal Yıldırım, Remzi Kitabevi.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler matematiğin bilimler arasındaki yerini açıklayabilecektir.
  2. Öğrenciler teorem, ispat, aksiyom gibi temel matematiksel kavramları açıklayabilecektir.
  3. Öğrenciler matematiğin nesnellik ve gerçek dünyaya uygulanabilirliğini açıklayabilecektir.
  4. Öğrenciler matematik felsefesi alanında çalışan önemli bilim adamlarının görüşlerini açıklayabilecektir.
  5. Öğrenciler matematik felsefesindeki temel kuramları açıklayabilecektir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Matematik nedir? Kaynaklardaki ilgili bölüm
2Matematik ve bilimKaynaklardaki ilgili bölüm
3Matematiğin bilimdeki yeriKaynaklardaki ilgili bölüm
4Matematiksel düşünme yöntemleriKaynaklardaki ilgili bölüm
5İndüktif dedüktif ayrımıKaynaklardaki ilgili bölüm
6Çeşitli matematiksel kavramların ve önermelerin anlamlarıKaynaklardaki ilgili bölüm
7Matematikte nesnellik ve gerçek dünyaya uygulanabilirlikKaynaklardaki ilgili bölüm
8Matematikte bunalımlarKaynaklardaki ilgili bölüm
9Vize
10Matematiğin temellerine ilişkin felsefi görüşlerKaynaklardaki ilgili bölüm
11MantıkçılıkKaynaklardaki ilgili bölüm
12Biçimcilik Kaynaklardaki ilgili bölüm
13Sezgicilik Kaynaklardaki ilgili bölüm
14Yapısalcılık Kaynaklardaki ilgili bölüm
15Frege, Russel, Hilbert, Brouwer, ve Gödel gibi matematik felsefesi öncülerinin çalışmalarıKaynaklardaki ilgili bölüm
16Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri132
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar18
Final160
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması144
Derse Özgü Staj
Ödev115
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler115
Sunum / Seminer120
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok