Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Lineer Cebir 2MAT115245400
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Matematik Lisans Programı
Zorunlu @ Matematik Lisans Programı (2. Öğretim)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMatematik Bölümü
Dersin KoordinatörüA. Göksel Ağargün
Dersi Veren(ler)Mustafa Düldül
Asistan(lar)ı
Dersin Amacı1) Matrisler ve lineer dönüşümler arasındaki ilişkileri öğretmek 2) Bir lineer dönüşümün rankının hesaplanmasını öğretmek ve bazların değişimi ile ilgili bilgi vermek, 3) Permütasyonlar ve n-lineer fonksiyonlar kavramlarını öğretmek, 4) Determinant fonksiyonu, özellikleri ve bir matrisin determinantının nasıl hesaplanacağını öğretip, uygulamalarını kavratmak, 5) Lineer denklem sistemleri ve bunlara ait çözüm yöntemlerini öğretmek, 6) Lineer dönüşümlerdeki temel konuları hatırlatarak özdeğer özvektör kavramlarını öğretmek, 7) Köşegenleştirme ve Cayley-Hamilton teoremini kavratmaktır.
Dersin İçeriğiMatrisler ve lineer dönüşümler\Lineer dönüşüm-matris ilişkisi\Bir lineer dönüşümün rankı, bazların değişimi\Benzerlik, iç çarpım uzaylarının lineer dönüşümleri\Permütasyonlar, n-lineer fonksiyonlar\ Determinant fonksiyonu ve özellikleri\ bir matrisin determinantının hesaplanması (Sarrus Kuralı, Laplace açılımları), \Bir matrisin adjointi (eki) ve tersi\Determinant uygulamaları (lineer bağımsızlık, matrisin rankı, vektörel çarpım, karma çarpım), bir lineer dönüşümün determinantı \Lineer denklem sistemleri ve lineer denklem sistemlerinin elementer operasyonlar yardımıyla çözümü\ Lineer denklem sistemlerinin determinant yardımıyla çözümü, Lineer denklem sistemleri ile matrislerin özdeğer ve özvektörleri,\(Cramer metodu ve Cramer olmayan lineer denklem sistemleri)\Köşegenleştirme, Cayley- Hamilton teoremi,\
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • S. Yüce, Lineer Cebir, Pegem Akademi, 2015.
  • H. H. Hacısalihoğlu, Lineer Cebir, Ankara, 1985.
  • Bernard Kolman, David R. Hill Uyulamalı Lineer Cebir (çeviri) Palme Yayıncılık 9. baskı, ISBN: 978-605-5829-87-2, 2010
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci matrisler ve lineer dönüşümler arasındaki ilişkileri açıklayabilir.
  2. Öğrenci bir lineer dönüşümün rankını hesaplayabilir ve bazların değişimi ile ilgili bilgileri uygulayabilir.
  3. Öğrenci permütasyon ve n-lineer fonksiyon tanımlarını yapabilir.
  4. Öğrenci determinant fonksiyonunu ve özelliklerini öğrenerek bir matrisin determinantını hesaplayabilir.
  5. Öğrenci lineer denklem sistemlerini ve bunlara ait çözüm yöntemlerini açıklayabilir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Matrisler ve lineer dönüşümler Kitap 2 (Bölüm 8)
2Lineer dönüşüm-matris ilişkisi Kitap 2 (Bölüm 8)
3Bir lineer dönüşümün rankı, bazların değişimiKitap 2 (Bölüm 8)
4Benzerlik, iç çarpım uzaylarının lineer dönüşümleri Kitap 2 (Bölüm 8)
5Permütasyonlar, n-lineer fonksiyonlarKitap 2 (Bölüm 9)
6Determinant fonksiyonu ve özellikleriKitap 2 (Bölüm 9)
7Bir matrisin determinantının hesaplanması (Sarrus Kuralı, Laplace açılımları)Kitap 2 (Bölüm 9)
8Ara Sınav-
9Bir matrisin adjointi (eki) ve tersiKitap 3 (Bölüm 3)
10Determinant uygulamaları (lineer bağımsızlık, matrisin rankı, vektörel çarpım, karma çarpım), bir lineer dönüşümün determinantı Kitap 3 (Bölüm 3)
11Lineer denklem sistemleri ve lineer denklem sistemlerinin elementer operasyonlar yardımıyla çözümüKitap 2 (Bölüm 10)
12Lineer denklem sistemlerinin determinant yardımıyla çözümü (Cramer metodu ve Cramer olmayan lineer denklem sistemleri)Kitap 2 (Bölüm 10)
13Lineer denklem sistemlerinin determinant yardımıyla çözümü (Cramer metodu ve Cramer olmayan lineer denklem sistemleri)Kitap 2 (Bölüm 10)
14Lineer denklem sistemleri ile matrislerin özdeğer ve özvektörleriKitap 2 (Bölüm 12)
15Köşegenleştirme, Cayley- Hamilton teoremiKitap 3 (Bölüm 7)
16Final sınavı

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar240
Final160
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati144
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması143
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)125
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok