Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Lineer Cebir 1MAT115145400
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Matematik Lisans Programı
Zorunlu @ Matematik Lisans Programı (2. Öğretim)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMatematik Bölümü
Dersin KoordinatörüA. Göksel Ağargün
Dersi Veren(ler)Mustafa Düldül
Asistan(lar)ı
Dersin Amacı1) Daha ileri düzeydeki matematik derslerine temel oluşturacak olan grup, halka, cisim gibi cebirsel yapıları öğretmek, 2) Vektör, vektör uzayı, alt vektör uzayı ve iç çarpım uzayı kavramlarını bütün teorik özellikleri, cebirsel ve geometrik uygulamalarıyla öğretmek, 3) Matris, matris uzayı, matrisler ile ilgili temel tanım ve teoremler öğretmek, 4) Lineer dönüşümler, lineer dönüşümlerin vektör uzayı ve lineer dönüşümlerin özel hallerini öğretmektir.
Dersin İçeriğiGrup, halka, halka için elementer özellikler ve cisim\ Vektörler ve vektör uzayı, vektör uzayı aksiyomlarından çıkan sonuçlar\ Alt vektör uzayı, iç çarpım uzayı: Cauchy- Schwartz eşitsizliği, ortonormal vektör sistemleri Pisagor teoremi, Bessel eşitsizliği\ Lineer bağımsızlık, vektör uzaylarının bazları ve özellikleri: baza tamamlama teoremi, boyut, Gram-Schmidt metodu \ Alt uzayların boyutları, direkt toplam uzayı: ortogonal kompleman (tümleyen)\ Matrisler ve matrisler üzerinde eşitlik, toplama, çarpma işlemleri, bir matrisin tersi ve transpozu, özel matrisler (üçgen, diyagonal, skalar, idempotent, periyodik, nilpotent, involutif, simetrik, ortogonal, hermit, üniter)\ Matris uzayları ve matris uzaylarında baz-boyut, \ Bir matrisin eşelon formu, elementer işlemler (vektör sistemleri ve matrisler için elementer operasyonlar),\ Elementer matrisler ve çarpanlarına ayırma teoremi, bir matrisin satır ve sütun rankı\ Vektör uzaylarında koordinatlar ve geçiş matrisi \ Vektör uzaylarında lineer dönüşümler ve lineer dönüşümlerin özel halleri (endomorfizm, epimorfizm, izomorfizm, otomorfizm),\ Lineer dönüşümlerin vektör uzayı ve özel halleri (endomorfizmler uzayı, genel lineer grup, dual uzay),\ Lineer dönüşümün çekirdeği (sıfırlığı) ve değerler kümesi, boyut teoremi ve sonuçları, lineer izomorfizm
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • S. Yüce, Lineer Cebir, Pegem Akademi, 2015.
  • H. H. Hacısalihoğlu, Lineer Cebir, Ankara, 1985.
  • Bernard Kolman, David R. Hill Uyulamalı Lineer Cebir (çeviri) Palme Yayıncılık 9. baskı, ISBN: 978-605-5829-87-2, 2010
  • Lineer Cebir Çözümlü Problemleri, Doç.Dr.Gürsel Yeşilot, Birsen Yayınevi, 2008
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci grup, halka, cisim gibi cebirsel yapıları tanımlayabilir ve bunların ilgili uygulamalarını yapabilir.
  2. Öğrenci vektör, vektör uzayı, alt vektör uzayı ve iç çarpım uzayı kavramlarını kullanabilir.
  3. Öğrenci matris, matris uzayı, matrisler ile ilgili temel tanım ve teoremleri kullanabilir.
  4. Öğrenci lineer dönüşümleri, lineer dönüşümlerin vektör uzayını ve lineer dönüşümlerin özel hallerini ifade edebilir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Grup, halka, halka için elementer özellikler ve cisimKitap 1 (Bölüm 1)-Kitap 2 (Bölüm 4)
2Vektörler ve vektör uzayı, vektör uzayı aksiyomlarından çıkan sonuçlarKitap 1 (Bölüm 2)-Kitap 2 (Bölüm 5)
3Alt vektör uzayı, iç çarpım uzayı: Cauchy- Schwartz eşitsizliği, ortonormal vektör sistemleri Pisagor teoremi, Bessel eşitsizliğiKitap 2 (Bölüm 5)
4Lineer bağımsızlık, vektör uzaylarının bazları ve özellikleri: baza tamamlama teoremi, boyut, Gram-Schmidt Kitap 2 (Bölüm 5)
5Alt uzayların boyutları, direkt toplam uzayı: ortogonal kompleman (tümleyen)Kitap 2 (Bölüm 5)
6Matrisler ve matrisler üzerinde eşitlik, toplama, çarpma işlemleri, bir matrisin tersi ve transpozu, özel matrisler (üçgen, diyagonal, skalar, idempotent, periyodik, nilpotent, involutif, simetrik, ortogonal, hermit, üniter)\Kitap 2 (Bölüm 6)
7Matris uzayları ve matris uzaylarında baz-boyut, Kitap 2 (Bölüm 6)
8Yıl içi sınavı-
9Bir matrisin eşelon formu, elementer işlemler (vektör sistemleri ve matrisler için elementer operasyonlar)Kitap 2 (Bölüm 8)
10Elementer matrisler ve çarpanlarına ayırma teoremi, bir matrisin satır ve sütun rankıKitap 2 (Bölüm 8)
11Vektör uzaylarında koordinatlar ve geçiş matrisiKitap 2 (Bölüm 8)
12Vektör uzaylarında lineer dönüşümler ve lineer dönüşümlerin özel halleri (endomorfizm, epimorfizm, izomorfizm, otomorfizm)Kitap 2 (Bölüm 8)
13Lineer dönüşümlerin vektör uzayı ve özel halleri (endomorfizmler uzayı, genel lineer grup, dual uzay)Kitap 2 (Bölüm 8)
14Lineer dönüşümlerin vektör uzayı ve özel halleri (endomorfizmler uzayı, genel lineer grup, dual uzay)Kitap 2 (Bölüm 8)
15Lineer dönüşümün çekirdeği (sıfırlığı) ve değerler kümesi, boyut teoremi ve sonuçları, lineer izomorfizmKitap 2 (Bölüm 8)
16Final sınavı-

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final160
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati144
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması145
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok