Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Analitik MekanikMTM352136300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Matematik Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMatematik Mühendisliği Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Fatih Taşçı
Asistan(lar)ı
Dersin Amacı1.Analitik Mekanik ile ilgili temel kavramları tanıma. 2.Parçacık ve rijit cisim hareketlerini Analitik Mekanik yöntemlerini kullanarak modelleme. 3.Bu modelleri kullanarak hareketin diferansiyel denklemlerini kurma. 4.Bazı hallerde bu denklemlerden yorum yapma.
Dersin İçeriğiGenelleştirilmiş koordinatlar, bağlar, hareketin Lagrange denklemleri, değişimler hesabının ilkeleri. Hamilton ilkesi ve hareket denklemleri. Maddesel noktanın Lagrange fonksiyonu ve hareketin Lagrange denklemleri. İki boyutlu hareket, iki cisim problemi, merkezsel hareket, saçılma. Küçük titreşimler teorisi. Katı cismin dinamiği, Hamilton-Jacobi teorisi, etki-açı değişkenleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • 1.Klasik Mekanik , Herbert Goldstein . Çeviren: Vural Cinemre İ.T.Ü yayınları, 1974. 2.Klasik Mekanik, E.Rızaoğlu, N.Sünel ,Okutman yayıncılık, 2008.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci analitik Mekanik ile ilgili temel kavramları bilir.
  2. Öğrenci parçacık ve rijit cisim hareketlerini Analitik Mekanik yöntemlerini kullanarak modelleyebilir.
  3. Öğrenci bu modelleri kullanarak hareketin diferansiyel denklemlerini kurabilir.
  4. Öğrenci bazı hallerde bu denklemlerden ilgili hareket konusunda yorum yapabilir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Temel ilkelerin gözden geçirilmesi Kaynaktaki ilgili bölüm
2Genelleştirilmiş koordinatlar, bağlar Kaynaktaki ilgili bölüm
3Hareketin Lagrange denklemleri, değişimler hesabının ilkeleriKaynaktaki ilgili bölüm
4Hamilton ilkesi ve hareket denklemleriKaynaktaki ilgili bölüm
5Hamilton ilkesinin konservatif ve holonom olmayan sistemlere genişletilmesi Kaynaktaki ilgili bölüm
6İki boyutlu hareket, iki cisim problemi Kaynaktaki ilgili bölüm
7Eşdeğer bir boyutlu problem ve yörüngelerin sınıflandırılmasıKaynaktaki ilgili bölüm
8Rijit cismin hareketinin kinematiği: Ortagonal dönüşümler, Euler Açıları Kaynaktaki ilgili bölüm
9Vize
10Rijit cismin hareketi hakkında Euler teoremi. Sonsuz küçük dönmeler, açısal hız vektörünün Euler açıları cinsinden ifadesiKaynaktaki ilgili bölüm
11Rijit cismin kinetik enerjisi, hareket denklemleri Kaynaktaki ilgili bölüm
12Çok serbestlik dereceli sistemlerin küçük salınımları, sönümsüz serbest titreşimler Kaynaktaki ilgili bölüm
13UygulamalarKaynaktaki ilgili bölüm
14Hamilton kanonik denklemleri Kaynaktaki ilgili bölüm
15UygulamalarKaynaktaki ilgili bölüm
16Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar160
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması149
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok