Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İnsan İlişkileri ve İletişimFBO211223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiGenel Kültür Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimFen Bilgisi Eğitimi
Dersin KoordinatörüÜnsal UMDU TOPSAKAL
Dersi Veren(ler)Mustafa Arslan
Asistan(lar)ıHasan Özgür Kapıcı, Gülbin Özkan
Dersin AmacıEtkili iletişim becerilerini tanıyabilme ve bunları beceri olarak edinebilme, iletişimi engelleyen durumları ve iletileri kavrayabilme, iletişimde duyguların rolünü fark edebilme, farklı gruplara yönelik iletişim beceri programları hazırlayabilme
Dersin İçeriğiKişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Ergin A. ve Birol, C. (2000). Eğitimde iletişim. Ankara: Anı Yayıncılık Berk, L. E.(1997). Child development (Fourth Ed.). Massachusetts:Allyn and Bacon A Viacom Company. Ergin, H. (2010) Duygusal gelişim. Gelişim psikolojisi, Ergin, H. ve Yıldız, A. (Ed.)
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler kişilerarası iletişimin tanımını söyler
  2. İletişim modelini çizerek her bir unsurun özelliklerini açıklar
  3. Kabul dilinin öğrenci davranışları üzerindeki önemini açıklar
  4. Kabulsüzlük dilinin öğrenci davranışları üzerindeki etkisini açıklar
  5. İletişim engelleri ile ilgili verilen örnekleri analiz ederek hangi örneğin hangi iletişim engeline girdiğini gösterir
  6. İletişim engelleri ile ilgili özgün örnek durumlar oluşturur.
  7. Etkili iletişim becerilerini (Saygı, kabul, ben dili, aktif dinleme, sözsüz iletişim) açıklar
  8. Ben dili ile sen dilini karşılaştırarak niçin ben dili kullanılması gerektiğini gerekçeleri ile savunur

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleriİlgili Kaynaklar
2Kabul dilinin önemi ve kabulsüzlük dili olan iletişim engelleriİlgili Kaynaklar
3Etkili iletişim becerileri (Saygı, kabul, ben dili, aktif dinleme, sözsüz iletişim)İlgili Kaynaklar
4Ben diliİlgili Kaynaklar
5Etkili dinleme ve geri bildirim vermeİlgili Kaynaklar
6Duyguların iletişimde rolü ve kullanılmasıİlgili Kaynaklar
7İletişimde çatışma ve önlenmesiİlgili Kaynaklar
8Ara sınavSınav Hazırlığı
9Öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlarİlgili Kaynaklar
10İletişim Becerileri programının nasıl hazırlanacağıİlgili Kaynaklar
11İletişim engelleri uygulama çalışmalarıİlgili Kaynaklar
12Ben dili uygulamalarıİlgili Kaynaklar
13Aktif dinleme uygulamalarıİlgili Kaynaklar
14Empati uygulamalarıİlgili Kaynaklar
15Öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlara yönelik uygulamaları ve ödev teslimiİlgili Kaynaklar
16Final sınavı Sınav Hazırlığı

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati142
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması163
Derse Özgü Staj
Ödev12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarBu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile ilişkilidir: •A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. •A2.Alan Eğitimi Bilgisi Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. •A3. Mevzuat Bilgisi Birey ve öğretmen olarak görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuata uygun davranır. •B2. Eğitim Öğretimi Planlama: Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar. • C3. İletişim ve İşbirliği: Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği kurar. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler aşağıdaki yeterliklerle ilişkilidir. •Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu derste, düz anlatım, beyin fırtınası, proje tabanlı öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ödev, ara sınav ve final sınavı uygulanmaktadır