Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çağdaş İktisat OkullarıIKT610437.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ İktisat ABD İktisat Doktora Programı
Ders Kategorisi
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİktisat Bölümü
Dersin KoordinatörüMelike Bildirici
Dersi Veren(ler)Murat Donduran
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıFarklı İktisat Okullarını Metodoloji, Teori ve Politika Açısından Tartışmak ve Değerlendirmek.
Dersin İçeriğiİktisadi Düşünce Okullarının Karşılaştırmalı Analizi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Brian Snowdon and H.R.Vane ( 2005):Modern Macroeconomics, Edward Elgar / M. Friedman (1967): "The Role of Monetary Policy", AER, 58(1), 1-17./ D.Laidler (1986): “The New -Classical Contribution to Macroeconomics” B.Snowdon and H.R.Vane, A Macroeconomics Reader, pp.336-358./ C.I.Plosser (1989): “Understanding Real Business Cycles”, Journal of Economic Perspectives, 1989, 3, 51-77 / N. G. Mankiw (1991): “The Reincarnation of Keynesian Economics”, NBER, WP 3885 O.J. Blanchard(2008): “The State of Macro”, NBER, August / J. E. King (2008): “Post Keynesian Economics”, The New Palgrave Dictionary of Economics T. Yay (2004): “Avusturya İktisat Okulu’nun Tarihsel Gelişimi ve Metodolojisi” Piyasa 11./ T. Yay (2010): “Avusturya Okulu Mikroiktisadı:Dinamik Rekabet ve Girişimsel Keşif Süreci Olarak Piyasa” Liberal Düşünce./ M. Rutherford(2001): Institutional Economics:Then and Now”, The Journal of Economic Perspectives, 5(3), 173-194. / O. Williamson(2000): “The New Institutional Economics:Taking Stock and Looking Ahead”, Journal of Economic Literature, 38(3), 595-613. D.C. North(1991): “Institutions”, Journal of Economic Perspectives, 5(1), 97-112./ T. Yay (2007): “Kamu Ekonomisinde Paradigmalar”, T. Yay ve G. G. Yay İktisat Yazıları 2007 içinde / Turan Yay ve Özge Kama(2009) “Anayasanın İktisadi Temelleri”, İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası./ D. C. Mueller (1998): "Constitutional Constraints on Governments in a Global Economy", Constitutional Political Economy, 9, 171-186 / D. C. Mueller (1999): "Fundamental Issues in Constitutional Reform: With Special Reference to Latin America and the United States", Constitutional Political Economy, 10, 119-148/ Frederic . E. Sautet (2000): "The Economics of the Firm, the Market Theory Problem and Transaction Cost Economics" in Entrepreneurial Theory of the Firm, Chp.1, pp. 4-54, Routledge: London and NY./ M. Goodfriend(2007): “How the WorldAchieved Concensus on Monetary Policy”, NBER WPS, 13580 /
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler aynı sorun ya da olguya farklı perspektiflerden bakma bilgi ve yetisini kazanacaklar.
  2. Öğrenciler çağdaş iktisattaki yeni gelişmeler hakkında bilgi sahibi olacaklar.
  3. Öğrenciler Hakim ve Alternatif iktisat yaklaşımları hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olacaklar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş: İktisatta Kapsam ve Yöntem, Yirminci Yüzyılda Yerleşik İktisat ve Alternatif İktisat Okulları /Ders Notları
2Ortodoks Keynesçi Okul Snowdon & Vane ( 2005): Chp.3:
3Monetarist OkulSnowdon &Vane ( 2005): Bl.4; Friedman (1967)
4Yeni Klasik Okul Snowdon &Vane (2005):Bl.5; Laidler(1986)
5Reel Konjonktür Teorisi Snowdon &Vane ( 2005): Bl.6 ; Plosser(1989)
6Yeni Keynesçi Okul I Mankiw(1991); Blanchard(2008)
7Yeni Keynesçi Okul II Snowdon &Vane (2005): Chp. 7.
8Yeni Neoklasik Sentez Goodfriend(2007)
91. Vize Sınavı
10Post Keynesçi Okul Snowdon &Vane (2005):Bl.8 ; King (2008)
11Avusturya Okulu I Snowdon &Vane( 2005):Bl.9 ; Yay(2004)
12Avusturya Okulu II Yay (2010) ; Sautet(2000) ;Klein(2010)
132. Vize Sınavı
14Kurumsal İktisat Rutherford(2001) ; Williamson(2000) ; North(1991)
15Kamusal Tercihler, Hukuk ve Ekonomi Okulları Yay (2007); Yay ve Kama (2009) ; Mueller(1998) (1999)
16Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri120
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar230
Final150
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması166
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer120
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)220
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok