Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türkiye'nin İktisadi AnaliziIKT511637.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İktisat ABD İktisat Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİktisat Bölümü
Dersin KoordinatörüFeride Gönel
Dersi Veren(ler)Murat Donduran
Asistan(lar)ıSırrı Emrah Üçer
Dersin AmacıDersin amacı, Türkiye ekonomisini güncel sorunlarını analitik olarak incelemek, konu ile ilgili kantitatif örnekleri analiz etmektir
Dersin İçeriğiTürkiye ekonomisinin yakın geçmişi,mevcut durum ve gelecek perspektifleri açısından sektörel analizi, 1980'lerden itibaren Türkiye ekonomisinin temel yapısal problemleri (yüksek işsizlik, cari açık, bölgesel ve gelir dağılımında eşitsizlikler gibi), 1980’lerden itibaren para ve maliye politikaları, finansal krizler ve AB entegrasyon sürecinde karşılaşılan problemler ve dönüşümler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • -Gülten Kazgan, Türkiye Ekonomisinde Krizler (1929-2001) “Ekonomi Politik” Açısından bir İrdeleme, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2005 -Ahmet H. Köse, Fikret Şenses ve Erinç Yeldan (der.),İktisat Üzerine Yazılar I: Küresel Düzen: Birikim, Devlet ve Sınıflar, İletişim Yayınları,İstanbul, 2003 -Ahmet H. Köse, Fikret Şenses ve Erinç Yeldan (der.),İktisat Üzerine Yazılar II: İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar, İletişim Yayınları,İstanbul, 2003 -Ziya Öniş and Fikret Şenses (eds.), Turkey and the Global Economy, London:Routledge -Yeldan, E. (2004). Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi: Bölüşüm, Birikim ve Büyüme, İletişim Yayınları
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Bu dersi alan öğrenciler,Türkiye ekonomik gündemi üzerine analiz yürütme becerisi kazanacaktır.
  2. Öğrenciler Türkiye’de uygulanan iktisadi politikalar hakkında analiz yürütme becerisi kazanacaktır.
  3. Öğrenciler farklı analiz tekniklerini Türkiye ekonomisine uygulama becerisi kazanacaktır.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş
2Türkiye Ekonomisinin Tarihsel Gelişim SüreciKepenek ve Yentürk (9-192); Kazgan (11-113)
3Globalleşme ve AB Entegrasyon Sürecinde Türk Tarım Sektöründeki Temel DönüşümlerKepenek ve Yentürk (Ch.12), TUSIAD Tarım Raporu, Köymen (2008)
4Sanayi Sektöründe Rekabet, Verimlilik ve Katma Değer TartışmalarıKepenek ve Yentürk (Ch.13);Ökten, Ç (2006), “Privatization in Turkey: What has been achieved?”, in S. Altuğ and A. Filiztekin (eds.), The Turkish Economy, Routledge.
5Türkiye Ekonomisinde Payı Sürekli Yükselen Bir Sektör: Hizmetler SektörüKepenek ve Yentürk (Ch.14), Nichols ve Suğur (2005)
6Emek Piyasası Politikaları, ve Yapısal İşsizlik Sorunu Üzerine Tartışmalar Kepenek ve Yentürk (Ch.15-16)
7Türkiye’de Bölgesel Eşitsizlik ve Gelir Dağılımı Analizi
8Türkiye’de Kamu Maliyesi Politikaları, İç ve Dış Borç Sorunu
9Türkiye’de Kamu Maliyesi Politikaları, İç ve Dış Borç SorunuKepenek ve Yentürk (ch. 7)
10Para, Kredi Politikaları ve Sermaye PiyasalarıKepenek ve Yentürk (ch. 8)
11Türkiye Ekonomisi’nde KİT’ler ve Özelleştirmeler Kepenek ve Yentürk (ch.9); Kazgan (ch.8)
12TTürkiye’nin Kronik Cari Açık Sorunu ve Doğrudan Yatırımlar
13Türkiye’de Finansal Krizler ve Ekonomik İstikrar Programları-IÖniş, Z. (2010). “Crises and Transformation in Turkish Political Economy.” Turkish Policy Quarterly, 9(3);
14Türkiye’de Finansal Krizler ve Ekonomik İstikrar Programları-IIAkyüz, Y and K. Boratav (2003).”The Making of the Turkish Financial Crises”. World Development, Vol. 31, No.9.
15Türkiye-AB İktisadi İlişkiler Üzerine TartışmalarTocci, N. (2005). “Europeanization in Turkey: Trigger or Anchor for Reform”, South European Society and Politics, vol. 10, no.1; Derviş, K. , M. Emerson, D. Gros and S. Ülgen (2004). “The Economics of Turkey’s Candidacy”, in European Transformation of Modern Turkey, pp. 65-107;Öniş, Z and Ş. Yılmaz (2009). “Between Europeanization and Euro-Asianism: Foreign Policy Activism in Turkey during the AKP Era”, Turkish Studies, Vol. 10, No.1
16Final sınavı

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev140
Sunum/Jüri120
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması165
Derse Özgü Staj
Ödev196
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer14
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok