Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Ekonometrik YöntemlerIKT510437.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İktisat ABD İktisat Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİktisat Bölümü
Dersin KoordinatörüHüseyin Taştan
Dersi Veren(ler)Murat Donduran
Asistan(lar)ıTunç Durmaz
Dersin AmacıBu dersin amacı modern ekonometri yöntemlerinin orta/ileri düzeyde öğretilmesidir.
Dersin İçeriğiKlasik regresyon modeli, Tahmin Yöntemleri, En Küçük Kareler, En Yüksek Olabilirlik, Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi, Araç Değişkenler Yöntemi, Değişen Varyans, Model Kurma Hataları, Zaman Serileriyle Regresyon, Durağanlık, Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Panel Veri Modelleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • J. Johnston ve J. DiNardo, Econometric Methods, McGraw-Hill
  • Jeffrey M. Wooldridge, IntroductoryEconometrics: A Modern Approach, 4th ed.,South Western, 2009
  • Ders notları
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler uygulamada sıklıkla kullanılan ekonometrik tahmin ve test yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacaktır.
  2. Ekonometrik modelleme, tahmin ve çıkarsama yöntemlerini kullanarak bağımsız uygulamalı araştırma yürütebilme bilgi ve becerisini kazanacaktır.
  3. Ekonometri paket programlarını (STATA, Eviews, vb) kullanma bilgi ve becerisini kazanacaktır

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş, İstatistik matematik kavramlarının gözden geçirilmesi, Basit regresyon modeliDers notları.
2Klasik regresyon modelinin lineer cebir ile gösterimi ve EKK (OLS) çözümü, En Küçük Kareler (EKK) yöntemi ile tahminDers notları.
3EKK tahmincilerinin sonlu örneklem özellikleri, Gauss-Markov Teoremi, Öngörü Ders notları.
4Klasik modelde istatistiksel çıkarsama, Hipotez testleri, Güven aralıklarıDers notları.
5OLS tahmincilerinin asimptotik özellikleri Ders notları.
6En Yüksek Olabilirlik Yöntemi ve ilgili testler Ders notları.
7Nitel Değişkenler Ders notları.
81. arasınav
9Değişen Varyans ve Otokorelasyon, Genelleştirilmiş En Küçük Kareler Tahmini Ders notları.
10Model Kurma Hataları ve Çoklu doğrusal korelasyonDers notları.
11Araç Değişkenler Tahmin Yöntemi Ders notları.
12Zaman serileri modelleri, ARMA modelleri, durağanlık ve birim kök testleri Ders notları.
13Arasınav 2 Ders notları.
14Vektör Otoregresyon modelleri, Granger nedensellik testi, Etki tepki fonksiyonları, EşbütünleşmeDers notları.
15Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi, Panel Veri Modelleri Ders notları.
16Final sınavı

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev620
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar240
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması165
Derse Özgü Staj
Ödev68
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)215
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)112
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok