Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türk İdare TarihiIKT356234300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İktisat Lisans Programı (2. Öğretim)
Seçmeli @ İktisat Lisans Programı
Ders KategorisiGenel Kültür Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİktisat Bölümü
Dersin KoordinatörüSait Öztürk
Dersi Veren(ler)Murat Donduran
Asistan(lar)ıAlaaddin Tok, Ecem Doygun
Dersin AmacıÖğrenciyi Türk devletlerinde idari yapılanmanın tarih boyunca aldığı süreç ve şekiller hakkında bilgi sahibi kılmak. Türk idari kurum ve geleneklerini incelemek.
Dersin İçeriğiEski Türk devletlerinden Cumhuriyet dönemine gelinceye kadar devlet teşkilatı ve idari yapı incelenecektir. Selçuklu ve Osmanlı yönetim yapıları, onlar arasındaki benzerlik ve farklılaşmalar ele alınacaktır. Ağırlıklı olarak Osmanlı dönemi idari mekanizmalar üzerinde durulacaktır. İdare ve teşkilat yapısı ekonomik, sosyal ve siyasal süreçlerle iç içe olduğundan diğer yapı ve kurumlarla bir konu bütünlüğü içinde ders işlenecektir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Ord. Prof. Dr. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devlet Teşkilatına Medhal Ord. Prof. Dr. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin Merkez ve Bahriye Teşkilatı Ord. Prof. Dr. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı Prof. Dr. Ahmet Cihan, Reform Çağında Osmanlı İlmiye Sınıfı Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü Dr. Sait Başer, Kutatkubilig’de Kut ve Töre Prof. Dr. Ziya Kazıcı, İslam Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi Prof. Dr. Fahreddin Atar, İslam Adliye Teşkilatı, Ortaya Çıkışı ve İşleyişi Prof. Dr. Abdülkerim Özaydın, Sultan Berkyaruk Devri Selçuklu Tarihi Dr. Muharrem Kesik, Türkiye Selçuklu Devleti Tarihi, Sultan I. Mesud Dönemi Prof. Dr. Halil İnalcık, Devlet-i Aliyye Albert Howe Lybyer, Kanuni Sultan Süleyman Devrinde Osmanlı İmparatorluğunun Yönetimi Prof. Dr. Ahmet Mumcu, Divan-ı Hümayun Prof. Dr. İlber Ortaylı: Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi Prof. Dr. M.Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi Prof. Dr. Halil Cin- Prof Dr. Ahmet Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Osmanlı Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı Prof. Dr. Mehmet Akman, Kardeş Katli Prof. Dr. Ahmet Mumcu, Osmanlı Devletinde Siyaseten Katl Dr. Serdar Özdemir, Osmanlı Devletinde Devşirme Sistemi Prof. Dr. Erol Özvar-Prof. Dr. Arif Bilgin (Ed.) Selçuklu’dan Cumhuriyete Şehir Yönetimi Prof. Dr. Ziya Kazıcı, Osmanlılarda İhtisab Müessesesi Prof. Dr. Carter Findley, Osmanlı Devleti’nde Bürokratik Reform Prof. Dr. Ali Akyıldız, Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform Doç. Dr. Fatmagül Demirel , Adliye Nezareti Kuruluş ve Faaliyetleri Dr. Onur Karahanoğulları, Türkiye’de İdari Yargı Tarihi Prof. Dr. Akyıldız, Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme. Dr. Hüseyin Özdemir, Osmanlı Devletinde Bürokrasi
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler Türk idari yapısının kültürel ve politik mirasının analiz etmek için gerekli becerileri kazanacaktır.
  2. Öğrenciler eski Türk Devletlerinin ve Selçukluların Osmanlı idari teşkilatına etkilerini değerlendirebilecektir.
  3. Öğrenciler Osmanlı idari sistemi ve kurumları üzerine analiz yürütme ve günümüze etkilerini yorumlama becerisi kazanacaktır.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Eski Türklerde idari teşkilat ve kurumlar, hükümdarlık ve hakimiyet anlayışıProf. Dr. İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Dr. Sait Başer, Kutatkubilig’de Kut ve Töre
2İslami dönem Türk devletlerinde hükümdarlık ve hakimiyet anlayışı Selçuklularda devlet teşkilatı Prof. Dr. Ziya Kazıcı, İslam Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi, Prof. Dr. Fahreddin Atar, İslam Adliye Teşkilatı, Ortaya Çıkışı ve İşleyişi, Prof. Dr. Abdülkerim Özaydın, Sultan Berkyaruk Devri Selçuklu Tarihi, Dr. Muharrem Kesik, Türkiye Selçuklu Devleti Tarihi, Sultan I. Mesud Dönemi
3Osmanlı idari teşkilatına giriş, Osmanlılarda hükümdarlık ve hakimiyet telakkisi, hâkimiyetin sınırlanması, Osmanlı sultanlarının tahta geçiş sistemleri, kardeş katli, sultanların tasarruflarıProf. Dr. M.Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi; Prof. Dr. Halil Cin- Prof Dr. Ahmet Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi; Prof. Dr. Mehmet Akman, Kardeş Katli ; Prof. Dr. Ahmet Mumcu, Osmanlı Devletinde Siyaseten Katl; Prof. Dr. Halil İnalcık, Devlet-i Aliyye
4Divan-ı hümayun, yapısı, işleyişi, üyeleriOrd. Prof. Dr. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin Merkez ve Bahriye Teşkilatı; Prof. Dr. Ahmet Mumcu, Divan-ı Hümayun¸ Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Osmanlı Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı
5Sadaret, sadrazam, yetkileri
61. VizeGenel Tekrar
7Maliye teşkilatıOrd. Prof. Dr. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin Merkez ve Bahriye Teşkilatı; Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu, Türkiye İktisat Tarihi; Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu, Gerileme Dönemine Girerken Osmanlı maliyesi; Prof. Dr. İlber Ortaylı: Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi; Prof. Dr. Yavuz Cezar, Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve Değişim Dönemi
8Askeri teşkilat, devşirme sistemiOrd. Prof. Dr. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilatından Kapıkulu Ocakları; Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Osmanlı Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı Dr. Serdar Özdemir, Osmanlı Devletinde Devşirme Sistemi
9İlmiye teşkilatıProf. Dr. Ahmet Cihan, Reform Çağında Osmanlı İlmiye Sınıfı Prof. Dr. İlber Ortaylı: Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi
10Taşra teşkilatı, eyalet idaresi, şehirlerin yönetimiProf. Dr. Erol Özvar-Prof. Dr. Arif Bilgin (Ed.) Selçuklu’dan Cumhuriyete Şehir Yönetimi; Prof. Dr. Ziya Kazıcı, Osmanlılarda İhtisab Müessesesi; Prof. Dr. Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapıları; Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Osmanlı Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı
1119. yüzyılda Osmanlı idari teşkilatında yenileşme ve nezaretlerin doğuşuProf. Dr. Ali Akyıldız, Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform; Dr. Hüseyin Özdemir, Osmanlı Devletinde Bürokrasi; Prof. Dr. Carter Findley, Osmanlı Devleti’nde Bürokratik Reform; Prof. Dr. Akyıldız, Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme
122. vizeGenel tekrar
13Sadaret kurumunda değişim, nezaretlerin kurulmasıProf. Dr. Ali Akyıldız, Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform; Doç. Dr. Fatmagül Demirel , Adliye Nezareti Kuruluş ve Faaliyetleri; Dr. Onur Karahanoğulları, Türkiye’de İdari Yargı Tarihi; Prof. Dr. Yavuz Cezar, Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve Değişim Dönemi
14Meclislerin doğuşu, meşveret meclisleri, nezaretler üstü meclisler, nezaret meclisleriProf. Dr. Ahmet Cihan, Reform Çağında Osmanlı İlmiye Sınıfı; Prof. Dr. Ali Akyıldız, Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform;
15Mahalli idareler, belediye teşkilatının doğuşu ve gelişimiProf. Dr. İlber Ortaylı: Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi; Prof. Dr. Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapıları
16

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması142
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)215
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok