Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Diferansiyel Geometri 2MAT315236300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Matematik Lisans Programı
Zorunlu @ Matematik Lisans Programı (2. Öğretim)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMatematik Bölümü
Dersin KoordinatörüSalim Yüce
Dersi Veren(ler)Mustafa Düldül
Asistan(lar)ı
Dersin Amacı1-Eğriler ve yüzeyler teorisinin temel kavramlarını ve teoremlerini vermek/ 2-Topolojik manifoldlar, Diferensiyellenebilir manifoldlar, alt manifoldlar ve Riemann manifoldu ile ilgili tanım ve teoremler vermek
Dersin İçeriğiYÜZEYLER TEORİSİ: E^n de hiperyüzey tanımı (Kapalı fonksiyon yardımıyla ve parametrik gösterim), koordinat eğrileri, Hiperyüzey örnekleri, yüzeylerde yönlendirme ve Gauss dönüşümü, Hiperyüzeyler üzerinde geodezik eğriler, hiperyüzeyler üzerinde paralel öteleme, Şekil operatörü ve matrisi, Temel formlar, asli eğrilik, Gauss eğriliği ve ortalama eğrilik, Asli eğrilik, Eğrilik çizgisi, Umbilik ve düzlemsel nokta, asimptotik eğri, Meusnier Küresi, Euler Teoremi, Olin-Rodrigues formülleri, Dupin göstergesi, Gauss anlamında kovaryant türev, Gauss denklemi, Paralel vektör alanı ve jeodezik eğri, Jeodezik ve Normal eğrilik, Gauss denkleminin küresel göstergelere uygulanması (gösterge eğrilerinin jeodezik eğriliği), MANİFOLDLAR: Topolojik manifoldlar, Diferensiyellenebilir manifoldlar, Alt manifoldlar, immersiyon, imbedding, Manifoldlar arasındaki dönüşümler: jacobian matrisi, Manifoldlar üzerinde: eğriler, tanjant vektör, vektör alanları, Lie operatörü, Riemann manifoldu, Konneksiyon, E^n nin alt manifoldu üzerinde Gauss eğriliği, Codazzi-Mainardi denklemi, Egregium teoremi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • S. Yüce, Diferansiyel Geometri, Pegem Yayınları, 2017
  • H. H. Hacısalihoğlu, Diferensiyel Geometri, Ankara,2000
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Eğriler ve yüzeyler teorisinin temel kavramlarını ve teoremlerini ifade edebilir.
  2. Topolojik manifoldlar ve diferensiyellenebilir manifoldlar ile ilgili uygulamaları yapabilir.
  3. Alt manifoldlar ve Riemann manifoldu ile ilgili uygulamaları yapabilir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1YÜZEYLER TEORİSİ: E^n de hiperyüzey tanımı (Kapalı fonksiyon yardımıyla ve parametrik gösterim), koordinat eğrileri Kitap 1 (Bölüm 4)-Kitap 2 (Bölüm 3,4)
2Hiperyüzey örnekleri, yüzeylerde yönlendirme ve Gauss dönüşümü, Hiperyüzeyler üzerinde geodezik eğriler, hiperyüzeyler üzerinde paralel ötelemeKitap 1 (Bölüm 4)-Kitap 2 (Bölüm 3,4)
3Şekil operatörü ve matrisiKitap 1 (Bölüm 4)-Kitap 2 (Bölüm 3)
4Temel formlar, asli eğrilik, Gauss eğriliği ve ortalama eğrilikKitap 1 (Bölüm 4)-Kitap 2 (Bölüm 3)
5Eğrilik çizgisi, Umbilik ve düzlemsel nokta, asimptotik eğriKitap 1 (Bölüm 4)-Kitap 2 (Bölüm 3)
6Meusnier Küresi, Euler Teoremi, Olin-Rodrigues formülleri, Dupin göstergesiKitap 1 (Bölüm 4)-Kitap 2 (Bölüm 3)
7Gauss anlamında kovaryant türev, Gauss denklemi, Paralel vektör alanı ve jeodezik eğri, Jeodezik ve Normal eğrilik, Gauss denkleminin küresel göstergelere uygulanması (gösterge eğrilerinin jeodezik eğriliği)Kitap 1 (Bölüm 4)-Kitap 2 (Bölüm 3)
81.Ara Sınav-
9MANİFOLDLAR: Topolojik manifoldlarKitap 2 (Bölüm 1)
10Diferensiyellenebilir manifoldlarKitap 2 (Bölüm 1)
11Alt manifoldlar, immersiyon, imbedding, Manifoldlar arasındaki dönüşümler: jacobian matrisiKitap 2 (Bölüm 1)
12Manifoldlar üzerinde: eğriler, tanjant vektör, vektör alanları, Lie operatörüKitap 2 (Bölüm 3)
132.Ara Sınav-
14Riemann manifoldu, KonneksiyonKitap 2 (Bölüm 3)
15Codazzi-Mainardi denklemi, Egregium teoremiKitap 2 (Bölüm 3)
16Final Sınavı-

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması152
Derse Özgü Staj
Ödev610
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarA.Sabuncuoğlu, Diferensiyel Geometri, Nobel Yayınları, Ankara, 2004.