Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Lineer Cebir ve Kontrol Mühendisliği UygulamalarıKOM102136300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisans Programı
Ders Kategorisi
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimKontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüHaluk Görgün
Dersi Veren(ler)Şeref Naci Engin
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı, daha ileri düzeydeki matematik konuları için gerekli bilgiyi oluşturmak. Matrislerle ilgili temel bilgi ve özellikleri kullanabilme yetisini kazandırmak.
Dersin İçeriğiMatris Tanımı, Matrislerde Toplama ve Çarpma, Bir Kare Matrisin Transpozesi, Bazı Özel Matrisler, Denk Matrisler, Bir Matrisin Rankı. Determinantlar ve Özellikleri, Laplace Açılımı, Ek Matris. Bir Matrisin Tersi, Lineer Denklem Sistemlerinin Çözüm Yöntemleri, Vektörler, Lineer Bağımlılık ve Lineer Bağımsızlık, Bir Matrisin Özdeğerleri ve Özvektörleri, Cayley - Hamilton Teoremi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • İlgili bölüm öğretim üyeleri tarafından hazırlanan destekleyici ders notları Göksel Ağargün, Hülya Özdağ, “Lineer Cebir ve Çözümlü Problemler”, 2000 Prof.Dr.Ömer Akın, Palme Yay., 2002
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler analitik düşünebilme ve değerlendirme özelliği kazanırlar.
  2. Öğrenciler ileri matematik bilgi ve kültürüne sahip olurlar.
  3. Öğrenciler diğer disiplinlerde ortaya çıkan problemleri analiz edip değerlendirme yapabilme becerisi edinirler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Matrisler: Matris tanımı, matris çeşitleri, matrislerin eşitliği, matrislerin toplamı ve farkı, bir skalerle bir matrisin çarpımı, matrislerin toplamı ve skalerle çarpımı ile ilgili özellikler, matrislerin çarpımı ve bunlara ait özellikler, matrisin transpozesi ve özellikleri.Ders notları
2Bazı özel matrisler ve matris uygulamalarıDers notları
3Matrislerde elemanter satır ve sütün işlemleri, bir matrisin satırca indirgenmiş (eşkolon) formu, matrisin rangı, bir kare matrisin tersi ve konu ile ilgili uygulamalar.Ders notları
4Determinantlar: Bir kare matrisin determinantı, Laplace açılımı, determinant özellikleri. Ders notları
5Sarrus kuralı, ek matris, bir matrisin tersinin ek matris yardımı ile hesaplanması, konuyla ilgili uygulamalarDers notları
6Lineer Denklem Sistemleri: Lineer denklem sistemlerinin denk matrisler yardımı ile çözümü, Lineer homojen denklem sistemleri, konuyla ilgili uygulama.Ders notları
7Cramer yöntemi, katsayılar matrisinin yardımı ile çözüm, konuyla ilgili uygulama.Ders notları
8Ara sınav IDers notları
9Vektörler: Vektör tanımı, vektörlerin toplamı, farkı, vektörlerin analitik ifadesi, vektörlerin skaler çarpımı, skaler çarpıma ait özellikler.Ders notları
10Vektörel çarpım ve özellikleri, karışık çarpım ve özellikleri, İki kat vektörel çarpım ve özellikleri, konuyla ilgili uygulama.Ders notları
11Lineer bağımlılık ve lineer bağımsızlık: Vektörlerin lineer bağımlılığı ve lineer bağımsızlığı ve konu ile ilgili teoremlerDers notları
12Lineer bağımlılık ve lineer bağımsızlık ile ilgili uygulamalar.Ders notları
13Özdeğer ve özvektörler:Bir kare matrisin özdeğerleri ve özvektörlerinin hesaplanması, konu ile ilgili uygulama, Ara sınav IIDers notları
14Cayley-Hamilton Teoremi yardımı ile bir kare matrisin tersinin ve kuvvetinin hesaplanması, konuyla ilgili uygulamaDers notları
15Cayley-Hamilton Teoremi yardımı ile bir kare matrisin tersinin ve kuvvetinin hesaplanması, konuyla ilgili uygulamaDers notları
16Final sınavıDers Notları

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev530
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar230
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması166
Derse Özgü Staj
Ödev54
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)210
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok