Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal ÇözümleriMAT433036300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Matematik Lisans Programı
Seçmeli @ Matematik Lisans Programı (2. Öğretim)
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMatematik Bölümü
Dersin KoordinatörüElif Tarım
Dersi Veren(ler)Mustafa Düldül
Asistan(lar)ı
Dersin Amacı1. Günümüzün uygulamalı bilim kollarında ortaya çıkan problemlerin teorik yoldan elde edilen çözümlerinin yanı sıra, pratik olarak sayısal yöntemlerle de çözümünü sağlayabilme. 2. Deneysel olarak elde edilen ölçüm sonuçlarını sayısal yolla çözümleyebilme ve değerlendirebilme. 3. Mühendislik, ekonomik ve sosyal olayların matematik modelini kurmak ve çözmek için gerekli alt yapıyı oluşturmak, matematik ile mühendislik arasındaki güçlü ilişkiyi özümsetebilme. 4. Takım halinde çalışma yeteneğini geliştirebilme.
Dersin İçeriğiAdi diferansiyel denklemlerin tanımı, Adi.dif.denk.lerde başlangıç değer problemleri tanımı, elemanter çözüm teorisi ve temel kavramları. Seriler ile sayısal çözüm yöntemleri. Tek adım yöntemleri. Çok Adım yöntemleri. Kestirici düzeltici yöntemler. Yüksek Mertebeden Diferansiyel denklemler ve denklem sistemlerinin yaklaşık çözümleri. Sonlu Farklar ile lineer sınır değer problemlerinin çözümleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Richard L. Burden, J. Douglas Faires, “Numerical Analysis”, Fifth ed., Plus Publishing company, Boston, 1993
  • Behiç Çağal, “Sayısal Analiz”, Birsen Yayınevi,1998
  • E.S.Türker, “Sayısal analiz Yöntemleri”, 2.baskı, Değişim Yayınları, Adapazarı
  • M. Bakioğlu, Sayısal Analiz, 2004, Birsen Yayınevi
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler ardışık yöntemler kavramının bilgisini öğrenecektir.
  2. Öğrenciler problemlerin çözümlerinin yaklaşım yöntemleri ile elde edilmesi kavramları bilgisini öğrenecektir.
  3. Öğrenciler temel bilgileri aldıktan sonra ilgileneceği konuya kolaylıkla intibak edebilme becerisini kazanır.
  4. Öğrenciler takım çalışmalarına kolaylıkla katılabilme becerisini kazanır.
  5. Öğrenciler teorik çözümlere ihtiyaç duymadan problemi sayısal yollarla çözebilme becerisini kazanır.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Adi diferansiyel denklemlerin tanımı, adi dif.denk.lerde başlangıç değer problemleri tanımı, elemanter çözüm teorisi ve temel kavramlarıTextbook 2 (Chapter 10)
2Seriler ile sayısal çözüm yöntemleri: Birinci ve yüksek mertebeden Taylor seri yöntemleri , Picard yöntemiTextbook 2 (Chapter 10)
3Tek adım Yöntemleri:Euler YöntemiTextbook 1 (Chapter 5), Textbook 2 (Chapter 10), Textbook 3, Textbook 4 (Chapter 13)
4Değiştirilmiş Euler Yöntemi, Euler Orta Nokta Yöntemi, Huen YöntemiTextbook 3
5Runge Kutta yöntemleri ve uygulamalar, hata kontrolüTextbook 1 (Chapter 5), Textbook 2 (Chapter 10), Textbook 3, Textbook 4 (Chapter 13)
6Çok Adım Yöntemleri: Adams Kestirme yöntemleriTextbook 1 (Chapter 5), Textbook 2 (Chapter 10), Textbook 3, Textbook 4 (Chapter 13)
7 Adams Kestirme yöntemleriTextbook 1 (Chapter 5), Textbook 2 (Chapter 10), Textbook 3, Textbook 4 (Chapter 13)
8Ara Sınav -
9Kestirici-düzeltici yöntemler: Adams-Moulton-Bashfourth YöntemleriTextbook 1 (Chapter 5), Textbook 2 (Chapter 10), Textbook 3, Textbook 4 (Chapter 13)
10Kestirici-düzeltici yöntemler:Milne Yöntemi.Textbook 2 (Chapter 10)
11Yüksek mertebeden diferansiyel denklemler ve adi diferansiyel denklem sistemlerinin yaklaşık çözümleriTextbook 2 (Chapter 10), Textbook 3, Textbook 4 (Chapter 13)
12Adi diferansiyel denklem sistemlerinin yaklaşık çözümleriTextbook 3, Textbook 4 (Chapter 13)
13Lineer sınır değer problemlerinin çözümleri:Atış yöntemiTextBook 4 (Chapter 14)
14Lineer sınır değer problemlerinin çözümleri:Sonlu farklar yöntemiTextBook 4 (Chapter 14)
15Sunum-
16Final Sınavı-

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri110
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması155
Derse Özgü Staj
Ödev123
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer110
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok