Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Dersler

Lisans Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MBG4441Adli Genetiğe Giriş20024
MBG4000Bitirme Çalışması080412
MBG3092Bitki Embriyolojisi20024
MBG3341Bitki Fizyolojisi20024
MBG4061Bitki Kimyası20024
MBG4411Bitki Moleküler Biyolojisi30036
MBG3071Biyoetik20024
MBG4081Biyofizik20024
MBG4421Biyoinformatik32045
MBG1032Biyoistatistik22034
MBG3011Biyokimya 130246
MBG3312Biyokimya 230245
MBG3082Biyokimyasal Hesaplamalar20024
MBG1031Biyoloji30034
MBG3072Biyoorganik Kimya20024
MBG4431Biyoteknolojiye Giriş20024
MBG2032Doku Kültürleri20234
0282052Ekoloji30033
MBG4052Enzimoloji20024
0284022Evrim30033
MBG3062Gelişim Biyolojisi20024
MBG4051Gelişim Genetiği20024
MBG3332Gen Mühendisliği30025
MBG1011Genel Biyoloji 130245
MBG1012Genel Biyoloji 230245
MBG2211Genetik 130246
MBG2212Genetik 230246
MBG3081Histoloji20024
MBG2031Hücre Biyolojisi20234
MBG4032İmmunogenetik20024
MBG3094İmmunoloji20024
MBG4282İnsan Embriyolojisi20024
MBG3331İnsan Genetiği30034
MBG2241İş Sağlığı ve Güvenliği 120022
MBG2242İş Sağlığı ve Güvenliği 220022
MBG4492Kanser Biyolojisi20024
MBG4474Katılım Kalıpları Ve Genetik Hastalıklar20024
MBG3093Klinik Mikrobiyoloji Uygulamaları20024
MBG4042Kök Hücre Biyolojisi20024
MBG3051Mesleki İngilizce 120023
MBG3052Mesleki İngilizce 220023
MBG2222Mikrobiyal Genetik30035
MBG2221Mikrobiyoloji20235
MBG3321Moleküler Biyoloji 130246
MBG3322Moleküler Biyoloji 230246
MBG1042Moleküler Biyolojiye Giriş30034
MBG4412Moleküler Biyoteknoloji20022
MBG4071Nanobiyoteknoloji20024
MBG2041Organik Kimya 1 30035
MBG2042Organik Kimya 230035
MBG3091Populasyon Genetiği20024
MBG4041Protein Kimyası20024
MBG4062Protein Mühendisliği20024
MBG4472Proteomik ve Genomik20024
MBG4001Staj00003
MBG4473Tıbbi Biyokimya20024
MBG4082Tıbbi Genetik Uygulamaları20024
Yüksek Lisans Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MBG5101Allelopati30037.5
MBG5116Bilgisayarlı Biyoistatistik30037.5
MBG5102Bitki Stres Fizyolojisi30037.5
MBG5103Bitkilerde Genom ve Proteom Analizi30037.5
MBG5104DNA Protein Etkileşimleri30037.5
MBG5105Gen Anlatımının Kontrolü30037.5
MBG5106Genom Bilgisi30037.5
MBG5115İleri Adli Genetik Analiz Yöntemleri30037.5
MBG5107İleri Bitki Moleküler Biyolojisi30037.5
MBG5108İleri Moleküler Biyoloji30037.5
MBG5109 İleri Moleküler Hücre Biyolojisi30037.5
MBG5110İşlevsel Genomik30037.5
MBG5XXXMoleküler Biyoloji ve Genetikte Son Gelişmeler30007.5
MBG5111Moleküler Biyolojide Kullanılan Metodlar30037.5
MBG5112Preparatif Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri30037.5
MBG5113Rekombinant DNA Teknolojisi ve Genetik Mühendisliği30037.5
MBG5001Seminer02007.5
UZM YLUZMANLIK ALAN Dersi (Yüksek Lisans)30037.5
MBG5000Yüksek Lisans Tezi010030
Doktora Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MBG6101Allelokimyasallar30037.5
MBG6102Bilim Etiği ve Akademik Etik30037.5
MBG6103Bitki Biyoteknolojisi 30037.5
MBG6104Bitki Büyüme Düzenleyicileri30037.5
MBG6105Biyoinformatik Analizler30037.5
MBG6106Biyoteknolojide Son Gelişmeler30037.5
MBG6107Doğal Ürünler ve Steriyokimya30037.5
MBG6000Doktora Tezi010030
MBG6108Enzim Kimyasında İleri Konular30037.5
MBG6109Genom ve Epigenetik30037.5
MBG6110Hücre Kültürleri 30037.5
MBG6111İleri Biyoorganik Kimya 30037.5
MBG6112İleri Nükleik Asit ve Protein Biyokimyası30037.5
MBG6113Kanser Genetiği ve Hücre içi ileti Sistemi30037.5
MBG6114Moleküler Mikrobiyoloji 30037.5
MBG6115Organik Kimyada Biyotransformasyon30037.5
MBG6116Polimeraz Zincir Reaksiyonu Uygulamaları30037.5
MBG6117Protein Yapısı ve Mühendisliği 30037.5
MBG6118Protein-Biyomolekül Etkileşimleri30037.5
MBG6119Proteomik30037.5
d22Seminer-I02017.5
d23Seminer-II02017.5
MBG6120Sinyal İleti Yolakları 30037.5
d24Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)50057.5