Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Dersler

Lisans Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP257120.Yüzyılın Ünlü Mimarları ve Şehircileri20024
SBP2041Analiz Yöntem ve Teknikleri30033
SBP2832Arazi Kullanım Kararları ve Değerlendirme Yöntemleri20025
SBP3571Bilgisayar Destekli Tasarım20024
SBP4000Bitirme Çalışması08048
SBP2021Bölge Planlama20022
SBP2582Çevre Psikolojisi 20024
SBP2542Coğrafya ve Kent Morfolojisi20024
SBP2051Ekoloji 20022
SBP4121Ekolojik Ekonomi Prensipleri20025
SBP3892Ekonomik Mekanı Anlamak20025
SBP3521Hizmet Sektörü ve Bölgesel Gelişme20024
SBP3082İmar ve Çevre Hukuku 20022
SBP1062İnsan Yerleşmelerinin Evrimi 40044
SBP3692Kent Merkezlerinin Planlaması20024
SBP2852Kent Okumaları20025
SBP4571Kent Peyzajı ve Kentsel Ekosistemler 20024
SBP4531Kent Planlamada Modeller20024
SBP2072Kent ve Planlama Tarihi30033
SBP2552Kentsel Ayrışma Mekanları 20024
SBP4661Kentsel Kıyıların Planlanması ve Tasarımı20024
SBP4671Kentsel Koruma Kavramının Evrimi20024
SBP2581Kentsel Lojistik20024
SBP4512Kentsel Mekanda Dönüşüm20024
SBP2882Kentsel Muhalefet20024
SBP3592Kentsel Sit Alanlarında Planlama20024
SBP3072Kentsel Tasarım20023
SBP3862Kentsel Tasarım Kuramları20025
SBP3041 Kentsel Ulaşım12023
SBP4851Kentsel Ulaşım Politikaları20025
SBP3842Kentsel Ulaşımda Sistem Performansı ve Verimlilik Analizi20025
SBP2512Kırsal Planlama20024
SBP4591Kıyı Gelişme Modelleri ve Turizm20024
SBP2522Konut20024
SBP4561Konut Politikaları20024
SBP4871Küreselleşmenin Yapısı ve Coğrafyası 20025
SBP4552Metropoliten Planlama20024
SBP4611Planlama Destek Sistemleri20024
SBP1111Planlama I440610
SBP1052Planlama II440610
SBP2061Planlama III440610
SBP2062Planlama IV440610
SBP3021 Planlama Kuram ve Teknikleri30033
SBP3111 Planlama V440610
SBP3561Planlama ve Uygulama Araçları20024
SBP3052Planlama VI440610
SBP4111 Planlama VII440610
SBP4072Planlama VIII440610
SBP3602Planlamada Afet Önlemleri ve Afet Risklerinin Azaltılması20024
SBP2822Planlamada Bilgi Teknolojileri20025
SBP2601Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımı20024
SBP4542Planlamanın Yasal ve Yönetsel Boyutları20024
SBP4642Rekreasyon Planlaması 20024
SBP2812Şehir Coğrafyası20025
SBP2031Şehir Ekonomisi30033
SBP3991Şehir Planlama ve İmar Hukuku20022
SBP4652Şehir Planlamada Meslek Etiği 20024
SBP3531Şehir Planlamasında Yoğunluk20024
SBP2082Şehir Sosyolojisi30033
SBP1031Şehir ve Planlama I20022
SBP1072Şehir ve Planlama II20022
SBP3031 Şehir ve Toplum Yönetimi20023
SBP3062Şehir Yenileme ve Koruma20023
SBP2591Şehircilikte Ütopyalar20024
SBP3542Şehirsel İmaj ve Görsel Yapı Analizi20024
SBP4621Sermaye ve Kent Biçimi20024
SBP3852Sinerjetik Toplum ve Gündem 21 20025
SBP1041Sosyoloji20023
SBP2002Staj 0100003
SBP3002Staj 0200003
SBP1021Tasarım İlkeleri ve İfade Teknikleri12025
SBP3511Teknoloji, Üretim ve Kent 20024
9031130Temel Bilgisayar Bilimleri00003
SBP4632Turizm Planlaması20024
SBP4901Türkiye ve Avrupa Birliği Bölgesel Politikaları20025
SBP2561Türkiye’de Ekonomik Mekân ve Planlama20024
SBP2842Yeni Kentsel Politikalar20025
SBP4581Yeni Şehirler20024
SBP4522Yerel Yönetimler ve Şehir İşletmesi20024
SBP3581Yeşil Alan Planlaması20024
Yüksek Lisans Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP5401Algılama ve Kentsel İmaj Kuramları 30037.5
SBP5011Araştırma Yöntemleri30037.5
SBP5304Avrupa’da Kurumsal Yapı ve Mekansal Politikalar30037.5
SBP5501Biotop Haritalama Temel İlkeleri ve Tekniği30037.5
SBP5502Bitki Materyali 2 30037.5
SBP5503Bitki Materyali 1 30037.5
SBP5504Bitkisel Düzenleme İlkeleri 30037.5
SBP5505Biyolojik Onarım Teknikleri 30037.5
SBP5101Bölgesel Gelişme ve Planlama Kuramları30037.5
SBP5XXXBölgesel Gelişmede Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler30007.5
SBP5102Bölgesel Planlama ve Kaynak Yönetimi30037.5
SBP5XXXBölgesel Ulaşım Politikaları 30007.5
SBP5XXXBotanik Bahçeleri Planlama30037.5
SBP5516Çevre Politikaları 30037.5
SBP5103Çevre Politikaları ve Yönetimi 30037.5
SBP5507Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi30037.5
SBP5506Coğrafi Fiziksel Mekân Analizi30037.5
SBP5104Ekonomik Coğrafyada Yeni Kuramlar30037.5
SBP5405Finansman, Fizibilite ve Değerleme Yöntemleri 30037.5
SBP5202Fiziksel Planlamada Güncel Konular 30037.5
SBP5XXXGayrimenkul Değerleme ve Arazi Yönetiminde Coğrafi Bilgi Bilimi Uygulamaları30007.5
SBP5105İletişim, Yönetim ve Planlama30037.5
SBP5402Kamusal Açık Mekanların Evrimi 30037.5
SBP5109Kapsamlı Afet Yönetimi30037.5
SBP5517Kaynak Analizi I30037.5
SBP5508Kaynak Analizi II30037.5
SBP5406Kent Arkeolojisi30037.5
SBP5XXXKent Hakkı 30007.5
SBP5301Kent Planlamada Karar Destek Sistemleri30037.5
SBP5012Kentsel Doku ve Yapı Tipolojileri Analizi30037.5
SBP5203Kentsel Kıyı Mekanlarında Dönüşüm ve Tasarım30037.5
SBP5407Kentsel Mekan Organizasyonunda Biçim30037.5
SBP5408Kentsel Morfoloji30037.5
SBP5403Kentsel Ulaşım Alanları Planlaması ve Tasarımı 30037.5
SBP5305Kentsel Yeniden Canlandırma Politikaları30037.5
SBP5106Kırsal Kalkınma30037.5
SBP5204Konut Alanlarının Dönüşümü ve Planlama Politikaları32047.5
SBP5013Konutun Evrimi30037.5
SBP5306Koruma Felsefesi ve Kuramı 30037.5
SBP5307Koruma Politikaları ve Uygulamaları 30037.5
SBP5205Küreselleşme ve Kent Merkezlerinin Dönüşümü 30037.5
SBP6108Metropoliten Alanlarda Kent Formu, Yapısı ve Kentsel Ulaşım30037.5
SBP5206Mia Tasarımı30037.5
SBP5107Örgüt Kuramı ve Bölgesel Gelişme30037.5
SBP5509Peyzaj Düzenlemenin Temel İlkeleri 30037.5
SBP5510Peyzaj Ekolojisi 30007.5
SBP5511Peyzaj Planlama I30037.5
SBP5512Peyzaj Planlama II30037.5
SBP5513Peyzaj Planlama ve Tarihi30037.5
SBP5201Planlama, Kentsel Dönüşüm, Uygulama İlişkileri30037.5
SBP5302Planlama, Koruma, Uygulama İlişkileri 30037.5
SBP5882Planlama, Tasarım, Uygulama İlişkileri 30037.5
SBP5014Planlamada Yasal Yönetsel Sistemler30037.5
SBP5514Proje30037.5
SBP5409Şehirsel Tasarım 30037.5
SBP5001Seminer32037.5
SBP5303Siyaset Kuramları ve Kentsel Koruma30037.5
SBP5518Stratejik Çevre Etki Değerlendirmesi 20037.5
SBP5207Tarihi Kentlerde Büyüme ve Dönüşüm Sorunları 30037.5
SBP5308Toplum, Kimlik ve Mekan 30037.5
SBP5108Turizm ve Bölgesel Gelişme30037.5
SBP5208Turizm Planlaması ve Yönetimi30037.5
SBP5209Turizm Politikaları ve Dönüşüm30037.5
SBP5XXXTürkiye'nin Doğal Bitki Örtüsü30037.5
SBP5902Uzmanlık Alan Dersi30037.5
SBP5515Yeşil Alan Planlaması 30037.5
SBP5000Yüksek Lisans Tezi010030
Doktora Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP6101Anadolu Türk Şehri30037.5
SBP6XXXBütüncül Planlamada Alternatif Bakışlar30037.5
SBP6000Doktora Tezi010030
SBP6102Ekolojik Planlama30037.5
SBP6104Eşik Analizi Yöntemleri30037.5
SBP6XXXİlişkisel Ekonomi Perspektifinden Sektörel Yığılmalar30037.5
SBP6105İstanbul'un Mekansal Dinamikleri Planlama ve Kentsel Tasarım Konuları 30037.5
SBP6XXXKentleşme, Kentsel Bütünleşme ve Göç Olgusu30037.5
SBP6106Kentsel Yoksulluk, Toplumsal ve Siyasal Katılım30037.5
SBP6107Küreselleşme ve Küresel Kentler30037.5
SBP6109Planlama Tarihi ve Planlamada Yeni Kuramsal Tartışmalar30037.5
SBP6116Sanayi Coğrafyası ve Planlaması30037.5
SBP6112Şehirsel Merkezlerde Desantralizasyon 30037.5
SBP6117Sosyal Sermaye ve Planlama30037.5
SBP6110Sosyo-Ekonomik Değişim ve Kentleşme30037.5
SBP6111Soylulaşma ve Kent30037.5
SBP6113Toplumsal Hareketler30037.5
SBP5110Türkiye'de Ekonomik Coğrafya-Politika ve Planlama30037.5
SBP6902Uzmanlık Alan Dersi50057.5
SBP6114Yaratıcı Kentler30037.5
SBP6115Yöntembilim30037.5