Mimarlık Bölümü Dersler

Lisans Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MİM433219 yy. Yapılarının İç Dekorasyonu20024
MİM33321970 sonrası Dünya Mimarlığı20024
MİM4171Adli Mimarlık20024
MİM3212Ahşabın Yapılarda Kullanımı 20024
MİM2411Arkeoloji30033
MİM3282Aydınlatma20024
MİM4322Batılılaşma Dönemi İstanbul20024
MİM4122Biçim Gramerleri20024
MİM4262Bilgisayar Destekli Taşıyıcı Sistem Kurgusu20024
MİM2061Bilgisayar Ortamında Mimarlık22034
MİM1051Bina Bilgisi 120022
MİM1062Bina Bilgisi 220022
MİM4000Bitirme Çalışması08008
MİM4251Büyük Açıklıklı Mekan Kavramı 20024
MİM4142Çağdaş İslam Mimarisinde Mekansal ve Morfolojik Analiz20024
MİM4212Çağdaş Strüktür Sistemleri 20024
MİM3281Çelik Yapı Tasarımı 20024
MİM4241Çok Katlı Yapılarda Taşıyıcı Sistem Seçimi 20024
MİM4222Edilgen Isıtma Sistemleri20024
MİM3142Engelsiz Mimari20024
MİM3151Eskiz Teknikleri20024
MİM3141Gölge Perspektif20024
MİM3222Güneş Düzenleme20024
MİM3242Günışığı20024
MİM4242Hacim Akustiği20024
MİM4291Hasarlı Yapılarda İyileştirme 20024
MİM4121Hesaplamalı Tasarım20024
MİM3262İklimle Dengeli Tasarım20024
MİM3232Isı-Nem20024
MİM4342İstanbul'da 19.yy. Yapıları / Mimarları20024
MİM3321Kent Arkeolojisi 20024
MİM4161Konut ve Kültürel Süreklilik20024
MİM3251Konut Yapılarının Dönüşümünde Yapısal Sorunlar 20024
MİM4051Koruma Restorasyon22034
MİM4302Koruma ve Turizm20024
MİM4181Kültürel Mirası Koruma Alanında Güncel Yaklaşımlar20024
MİM3101Maket20024
MİM4252Mekanda Renk20024
MİM3221Mekanın Üretim ve Tüketim Süreci 20024
MİM4151Mevcut Çevrelerde Yeni Yapı Tasarımında Mimari Yaklaşımlar20024
MİM3331Mimar Sinan ve Dönemi20024
MİM4131Mimari Animasyon20024
MİM1031Mimari Anlatım Teknikleri24046
MİM3182Mimari Çevre ve Psikoloji20024
MİM3312Mimari Fotoğraf20024
MİM1012Mimari Tasarım 144068
MİM2011Mimari Tasarım 244068
MİM2012Mimari Tasarım 344068
MİM3011Mimari Tasarım 444068
MİM3012Mimari Tasarım 544068
MİM4011Mimari Tasarım 644068
MİM4012Mimari Tasarım 724048
MİM3102Mimari Tasarım Uygulama İlkeleri20024
MİM1011Mimari Tasarıma Giriş44068
MİM4132Mimari Tasarımda Süreklilik20024
MİM3211Mimaride Gürültü Denetimi20024
MİM4281Mimaride Toprak Ürünleri 20024
MİM4361Mimarlığın Güncel Aktörleri20024
MİM4351Mimarlık Düşüncesi Tarihi 20024
MİM3341Mimarlık Mesleğinin Tarihi20024
MİM2421Mimarlık Tarihi30033
MİM2071Mimarlık Tarihi 120022
MİM2042Mimarlık Tarihi 220022
MİM3051Mimarlık Tarihi 320022
MİM3062Mimarlık Tarihi 420022
MİM4162Mimarlık ve Kıyı Mekanı20024
MİM3362Mimarlık ve Planlamada Aplikasyon20024
MİM4102Mimarlıkta Alternatif Enerji Kullanımları20024
MİM3201Mimarlıkta Betonarme 20024
MİM4261Mimarlıkta İleri Beton Teknolojileri 20024
MİM3132Mimarlıkta Mekan Kavramı20024
MİM3352Mimarlıkta Oran20024
MİM3122Mimarlıkta Peyzaj Tasarımı20024
MİM4282Mimarlıkta Risk 20024
MİM3441Mimarlıkta Tasarım Düşüncesi ve Şematik Anlatım Geliştirme20024
MİM3152Mimarlıkta Tipolojik Çözümleme20024
MİM3361Mimarlıkta Topografik Ölçme Bilgisi20024
MİM2031Mimarlıkta Yapı Statiği12023
MİM4292Mimarlıkta Yaşam Döngüsü 20024
MİM4101Modern Mimarlık Mirası 20024
MİM3171Modlaj20024
MİM3342Ören yerleri çözümlemesi20024
MİM4511Ortadoğu Ülkelerinde İslam Mimarlığı20024
MİM4221Proje Yapım Yönetimi20024
MİM1422Sanat Tarihi30033
MİM4231Şantiye Yönetimi ve Organizasyonu 20024
MİM3131Serbest Resim20024
MİM4341Sinemada Mekan ve Tarih20024
MİM4152Stadyum Yapıları Tasarım İlkeleri 20024
MİM2001Staj 100003
MİM2002Staj 200003
MİM4001Staj 300003
MİM4211Standartlaşma ve Modüler Koordinasyon 20024
MİM1042Statik-Mukavemet22034
MİM3271Su ve Nem Sorunları 20024
MİM3121Suluboya Tekniği20024
MİM3172Tarihi Bahçeler20024
MİM4331Tarihsel Mekanlara Belgelerle Yolculuk20024
MİM4321Tasarım ve Sanatta Modernlik Sorunsalları20024
MİM3311Tasarımda Deprem Faktörü 20024
MİM4141Tasarımda Toplumsal Çevre Etkileri20024
MİM2032Taşıyıcı Sistem Tasarımı 122034
MİM3041Taşıyıcı Sistem Tasarımı 212023
MİM1041Temel Tasarım12023
MİM4041Tesisat Bilgisi20022
MİM3322Türk evi ve koruması20024
MİM3451Türk sanatları20024
MİM1412Uygarlık tarihi30033
MİM4111Yapı Bilgi Modelleme20024
MİM3032Yapı Çözümlemesi12023
MIM1052Yapı Elemanları 122034
MİM2051Yapı Elemanları 222035
MİM3031Yapı Fiziği 130033
MİM3042Yapı Fiziği 230033
MİM1032Yapı Malzemesi20022
MIM3351Yapı Tarihi20024
MİM3052Yapı Üretimi20022
MİM3192Yapı Ürünlerinde Üretim-Kullanım Döngüsü20024
MİM3202Yapı-Sağlık İlişkisi 20024
MİM4202Yapılarda Cephe Sistemleri 20024
MİM3272Yapılarda Gazbeton uygulamaları 20024
MİM3261Yapılarda Yangın Korunumu 20024
MİM4201Yapım Teknolojisi 20024
MİM4031Yapım Yönetimi ve Ekonomisi20022
Yüksek Lisans Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM51023D Modelleme ve Animasyona Giriş 30037.5
MIM51013D Stüdyo Uygulamaları 30037.5
MIM5701Afet Sonrası Barınma ve Sürdürülebilirlik 30037.5
MIM5702Ahşap Yapılar30037.5
MIM6501Anadolu'da Selçuklu ve Beylikler Dönemi Mimarlığı30037.5
MIM5501Antikite ve Bizans Dönemi Mimarlığı30037.5
MIM5401Araştırma Metodolojisi30037.5
MIM5103Arayüz Tasarımı 30037.5
MIM5703Asma Germe Taşıyıcı Sistemler30037.5
MIM5502Avrupa Mimarlığı30037.5
MIM5803Aydınlık düzenleme 230037.5
MIM5802Aydınlık düzenleme130037.5
MIM5402Bağlam Tasarım İlişkisi30037.5
MIM5106Biçim Gramerleri 30037.5
MIM5107Bilgisayar Ortamında Mimari Sunum Teknikleri30037.5
MIM5108Bilişim Kavramları 30037.5
MIM5201Bina Araştırma Projesi 130037.5
MIM5202Bina Araştırma ve Bilgi Toplama Teknikleri30037.5
MIM5403Bina Değerlendirme30037.5
MIM5301Bina Yönetimi30037.5
MIM5203Binalarda Enerji Kullanımı30037.5
MIM5204Binalarda Kullanım Dönüşümü 30037.5
MIM5205Büro Binaları 1 30037.5
MIM5503Çağdaş Türkiye Mimarlığı30037.5
MIM5705Çelik Yapılar30037.5
MIM5706Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı 30037.5
MIM5707Depremler ve Yer Yapısı30037.5
MIM5002Dönem Projesi000015
MIM5504Dünya Mimarlık ve Sanatında Türkler30037.5
MIM5601Geleneksel Yapım Teknikleri 130037.5
MIM5602Geleneksel Yapım Teknikleri 230037.5
MIM5109Grafik Amaçlı Bilgisayar Programlama 30037.5
MIM5817Güneş denetim yöntemleri30037.5
MIM5801Günışığı ile aydınlatma30037.5
MIM5505Günümüz Dünya Mimarlığı30037.5
MIM5805Gürültü denetimi 130037.5
MIM5806Gürültü denetimi230037.5
MIM5807Hacim akustiği kuramı30037.5
MIM5115Hesaplamalı Tasarım Kuramı30037.5
MIM5132Hesaplamalı Tasarım Teknolojileri30007.5
MIM5116Hesaplamalı Tasarım Temel Kavramları30037.5
MIM5815İklim ve tasarım etkenleri30037.5
MIM5302İleri Araştırma Metodolojileri30037.5
MIM5808Isısal konfor30037.5
MIM5506İslam Mimarlığında Köken Sorunları30037.5
MIM5206İşlev ve İlişki Çözümlemesi30037.5
MIM5507İstanbul Mimarisi30037.5
MIM5303İstatistik30037.5
MIM5404Kamusal Alanlarda Mekansal Kalitenin Ölçülmesi30037.5
MIM5821Kent ve yapı akustiğinde gürültü modellemeleri30037.5
MIM5318Konut Piyasasında Pazarlama İletişimi ve Marka Yönetimi30037.5
MIM5304Konut Üretiminde Teknoloji Seçimi30037.5
MIM5305Konut Üretiminin Evrimi30037.5
MIM5306Konut ve İmar Tarihi30037.5
MIM5603Koruma Kavramları30037.5
MIM5604Koruma Projesi 130037.5
MIM5605Koruma Projesi 230037.5
MIM5606Koruma ve Restorasyon Teknolojisi 130037.5
MIM5607Koruma ve Restorasyon Teknolojisi 230037.5
MIM5307Maliyet Planlaması ve Yönetimi30037.5
MIM5405Mekan Analizleri 130037.5
MIM5406Mekan Analizleri 230037.5
MIM6405Mekanın Sosyolojisi30037.5
MIM5804Mimari akustik30037.5
MIM5814Mimari aydınlatma30037.5
MIM5508Mimari Bezeme30037.5
MIM5407Mimari Eleştiri30037.5
MIM5207Mimari Tasarım Söylem İlişkisi30037.5
MIM5408Mimari Tasarım ve Uygulama 130037.5
MIM5409Mimari Tasarım ve Uygulama 230037.5
MIM5410Mimari Tasarımda Ergonomik Faktörler Ve Ergonomi Teknikleri30037.5
MIM5809Mimaride güneş enerjisi30037.5
MIM5810Mimaride renk30037.5
MIM5133Mimarlık Fotogrametrisi30037.5
MIM5509Mimarlık Tarihi Temel Metinleri30037.5
MIM5411Mimarlıkta Biçimlerin Oluşma Etkenleri30037.5
MIM5412Mimarlıkta Tipomorfolojik Çözümleme30037.5
MIM5510Modernleşme Dönemi Mimarlığı30037.5
MIM5812Oditoryum akustiği30037.5
MIM5608Osmanlı Mimarlığı30037.5
MIM5511Osmanlı Mimarlığının Sorunları30037.5
MIM5512Osmanlıca 30037.5
MIM5413Özürlü Ve Yaşlılar İçin Mimari Tasarım İlkeleri 30037.5
MIM5308Piyasa Ekonomisi ve Yapım Endüstrisi İlişkisi30037.5
MIM5125Proje 130037.5
MIM5126Proje 230037.5
MIM5811Renk kuramları30037.5
MIM5609Restorasyonda Araştırma30037.5
MIM5610Restorasyonda Belgeleme Yöntemleri30037.5
MIM5001Seminer01007.5
MIM5001Seminer01007.5
MIM5001Seminer01007.5
MIM5001Seminer01007.5
MIM5001Seminer01007.5
MIM5001Seminer01007.5
MIM5001Seminer01007.5
MIM5001Seminer01007.5
MIM5414Sosyal Çevre - Mimari Tasarım İlişkisi30037.5
MIM5208Sürdürülebilir Mimari 130037.5
MIM5209Sürdürülebilir Mimari, Eleştirel Yaklaşım30037.5
MIM5611Tarihi Çevre Değerlendirme 130037.5
MIM5612Tarihi Çevre Değerlendirme 230037.5
MIM5415Tarihi Çevre-Tasarım İlişkisinde Yöntem ve Nitelik Sorunları30037.5
MIM5708Tarihi Yapılarda Malzeme Özellikleri30037.5
MIM5416Tasarım Kuram ve Yöntemleri30037.5
MIM6105Tasarımın Mantıksal Modelleri - Algoritma Tasarımı30037.5
MIM5210Ticaret ve Alışveriş Binaları 1 30037.5
MIM5211Turizm Binaları 130037.5
MIM5513Türkiye'nin Barınma ve Konut Tarihi30037.5
MIM5709Ürün Seçim Yöntemleri I30037.5
0717001Uzmanlık Alan Dersi - YL 30037.5
MIM5710Yangın Güvenlikli Tasarım 30037.5
MIM5711Yapı Biyolojisi30037.5
MIM5820Yapı fiziği ölçme teknikleri30037.5
MIM5822Yapı fiziği projesi 130037.5
MIM5823Yapı fiziği projesi 230037.5
MIM5813Yapı fiziği uygulama eleştirileri30037.5
MIM5712Yapı İçi Hava Niteliği30037.5
MIM5819Yapı kabuğu tasarımı30037.5
MIM5309Yapı Sektöründe İş Hukuku ve İş Güvenliği30037.5
MIM5514Yapı Teknolojisi Tarihi30037.5
MIM5310Yapı Üretimi Meslek Pratiği30037.5
MIM5417Yapıda Bölgesel ve Çevresel Koşullar30037.5
MIM5713Yapıda Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi 30037.5
MIM5714Yapılarda Bakım Onarım30037.5
MIM5715Yapılarda Cephe Kuruluşu 30037.5
MIM5816Yapılarda edilgen soğutma ilkeleri30037.5
MIM5311Yapılı Çevrenin İyileştirmesi 30037.5
MIM5312Yapım Ekonomisi30037.5
MIM5313Yapım Firmalarında Organizasyonel Sorunlar30037.5
MIM5314Yapım Firmalarında Stratejik Planlama30037.5
MIM6706Yapım Projelerinde Enformasyon Sistemi Tasarımı30037.5
MIM5315Yapım Projelerinde Sözleşme Yönetimi30037.5
MIM5316Yapımda Kalite Yönetimi30037.5
MIM5317Yapımda Risk Yönetimi30037.5
0426536Yapısal Davranış ve İleri Beton Teknolojileri 30037.5
MIM5418Yapma Çevre - Mimari Tasarım İlişkisi30037.5
MIM5212Yaşlı ve Engelli Binaları 130037.5
MIM5213Yerel Mimaride Ekolojik Çözümler 30037.5
MIM5818Yerleşim tasarımında fizik etkenler30037.5
MIM5716Yığma Yapı Davranışı30037.5
MIM5000Yüksek Lisans Tezi010030
MIM5000Yüksek Lisans Tezi010030
MIM5000Yüksek Lisans Tezi010030
MIM5000Yüksek Lisans Tezi010030
MIM5000Yüksek Lisans Tezi010030
MIM5000Yüksek Lisans Tezi010030
MIM5000Yüksek Lisans Tezi010030
MIM5000Yüksek Lisans Tezi010030
MIM5717Yüksek Yapılarda Taşıyıcı Sistem Tasarımı 30037.5
MIM5718Yüzeysel Taşıyıcı Sistemler30037.5
Doktora Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM6601Anadolu Uygarlıkları30037.5
MIM6801Aydınlatmada Enerji Korunumu30037.5
MIM6802Aydınlatmada Temel Kavramlar Tarihi30037.5
MIM5704Bilgisayar Destekli Bina Kurgusu30037.5
MIM6201Bina Araştırma Projesi 230037.5
MIM6202Bina Çözümleme 30037.5
MIM6602Bozulma Nedenleri30037.5
MIM6203Büro Binaları 230037.5
MIM6401Doğal Çevre - Mimari Tasarım İlişkisi30037.5
MIM6000Doktora Tezi010030
MIM6000Doktora Tezi010030
MIM6000Doktora Tezi010030
MIM6000Doktora Tezi010030
MIM6000Doktora Tezi010030
MIM6000Doktora Tezi010030
MIM6000Doktora Tezi010030
MIM6603Dünya Mirası Alanlarında Koruma ve Restorasyon30037.5
MIM6402Ekoloji - Tasarım İlişkisi30037.5
MIM6803Enerji Etkin Tasarım30037.5
MIM6403Eski Kent Dokusunda Tasarım İlkeleri30037.5
MIM6204Esneklik ve Gelişme - Ek Binalar 30037.5
MIM6804Etken Isıtma Sistemleri30037.5
MIM6805Etken ve Edilgen Isıtma İlkeleri30037.5
MIM6701Gereç Teknolojisi 30037.5
MIM6404Görsel Çevrede Etki Çözümlemesi30037.5
MIM6806Güneş Işınımları Tasarım İlişkisi30037.5
MIM6807Günışığı Hesabı30037.5
MIM6808Hacimlerde Anlaşılabilirlik Kuramı30037.5
MIM6101İleri 3D Modelleme ve Animasyon30037.5
MIM6810İleri Akustik Kuramı30037.5
MIM6811İleri Renk Kuramı30037.5
MIM6809Işıklık Tasarımı30037.5
MIM6604Kazı Bilgisi30037.5
MIM6812Kent akustiği30037.5
MIM6813Kent Aydınlatma30037.5
MIM6205Kıyı Turizmi ve Mimarlığı 30037.5
MIM6102Mekan Analiz Teknikleri 30037.5
MIM6206Mekansal Kademelenme30037.5
MIM6702Mimari Problemlerin Bilgisayar İle Analizi30037.5
MIM6406Mimari Psikoloji30037.5
MIM6207Mimarlık Okumaları 30037.5
MIM6502Mimarlık Tarihinde Yerel Gelenekler30037.5
MIM6503Mimarlık Tarihinde Yöntembilim30037.5
MIM6504Mimarlık, Toplum, Kültür İlişkileri30037.5
MIM6103Mimarlıkta Bilgi Kuramı 30037.5
MIM6505Mimarlıkta Eleştiri 30037.5
MIM6707Mimarlıkta İleri Taşıyıcı Sistem Teknolojileri30037.5
MIM6814Müze ve Eski Yapı Aydınlatması30037.5
MIM6605Osmanlı Mimarisinde Malzeme30037.5
MIM6104Proje 330037.5
MIM6606Restorasyonda Strüktür Sorunları30037.5
MIM6607Risk Durumlarında Kültürel Mirasın Koruma ve Yönetimi30037.5
MIM6815Sanayide Gürültü Denetimi30037.5
MIM6608Sayısal Analiz30037.5
0716389Seminer02017.5
MIM6001Seminer02017.5
MIM6001Seminer02017.5
MIM5001Seminer02017.5
MİM6132Seminer02017.5
MIM5001Seminer02017.5
MIM6703Şişme (Pnömatik) Yapılar30037.5
MIM6816Stüdyolarda Akustik Tasarım 30037.5
MIM6208Sürdürülebilir Mimari 2 30037.5
MIM6506Tanzimat Dönemi Mimarlığı30037.5
MIM6609Tarihsel Bahçeler30037.5
MIM6209Ticaret ve Alışveriş Binaları 230037.5
MIM6407Turizm Amaçlı Yerleşme Ve Yapılanmada Makro Ve Mikro Ölçekte Programlama Ve Planlama İlke30037.5
MIM6210Turizm Binaları 230037.5
MIM6507Türkiye'nin Kentsel Tarihi30037.5
MIM6704Ürün Seçim Yöntemleri II30037.5
MIM6817Uygulamalı Ses Ölçme Teknikleri30037.5
0717002Uzmanlık Alan Dersi - D 50057.5
MIM6705Yapıda Beton Ürünler30037.5
MIM6106Yapım Yönetiminde Bilgisayar Uygulaması 30037.5
MIM6211Yaşlı ve Engelli Binaları 230037.5
MIM6610Yöresel Mimari30037.5