Harita Mühendisliği Bölümü Dersler

Lisans Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT4541Arazi Bilgi Yönetim Sistemleri20023
HRT2022Arazi Çalışması 122034
HRT3052Arazi Çalışması 222034
HRT4531Arazi Yönetimi 120023
HRT4532Arazi Yönetimi 220023
HRT4000Bitirme Çalışması08048
HRT4451CBS ve Coğrafi Hesaplama 20023
HRT3872CBS ve Veri Tabanı Yönetimi30034
HRT4462CBS’de Programlama20023
HRT3421Coğrafi Bilgi Sistemleri 1 30034
HRT3232Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 30034
HRT4352Deformasyon Ölçmeleri20023
HRT2122Dengeleme Hesabı 30034
HRT3181Fiziksel Jeodezi 20023
HRT3812Fotogrametri30034
HRT3211Fotogrametrinin Temelleri 20023
HRT2111Geometrik Jeodezi30034
HRT4142GNSS Verilerinin Değerlendirilmesi 20023
HRT4252Görüntü Analizi20023
HRT3242Görüntü İşleme Algoritmalarının Programlanması 20023
HRT3932Harita Mühendisliğinde Proje Yönetimi20022
HRT1011Harita Mühendisliğine Giriş20022
HRT2931Haritacılık Bilim Tarihi20022
HRT2121Hata Kuramı ve Parametre Kestirimi 30034
HRT4371Hidrografik Ölçmeler20023
HRT4542İmar Uygulaması 22034
HRT1042İstatistik20023
HRT4162Jeodezi Uygulaması22034
HRT4152Jeodezide Özel Konular 20023
HRT4151Jeodezik Astronomi 20023
HRT3132Jeodezik Ödevlerin Programlanması 20023
HRT4281Karar Destek Sistemleri20023
HRT2411Kartografya 130034
HRT3422Kartografya 220023
HRT4452Kartografya ve Jeoenformatik Uygulaması 22034
HRT4521Kentsel Toprak Düzenlemesi 30034
HRT3512Kırsal Toprak Düzenlemesi 20023
HRT4161Koordinat Sistemleri20024
HRT4361Madencilik Ölçmeleri20023
HRT3251Mekansal Veri Madenciliğine Giriş20024
HRT2911Mesleki İngilizce 120022
HRT3912Mesleki İngilizce 220022
HRT2002Mesleki Staj 100003
HRT3002Mesleki Staj 200003
HRT3934Mesleki Standartlar ve Organizasyonlar20022
HRT2921Mesleki Terminoloji 120022
HRT3922Mesleki Terminoloji 220022
HRT4472Mobil CBS ve Kartografya20023
HRT4512Mühendisler İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri 30034
HRT1112Mühendislik Hesaplamaları20023
HRT3331Mühendislik Ölçmeleri30034
HRT4362Mühendislik Ölçmeleri Uygulaması22034
HRT3332Navigasyon ve Kinematik Konumlama20023
HRT1312Ölçme Bilgisi 130034
HRT2331Ölçme Bilgisi 230034
HRT2322Ölçme Bilgisi 330034
HRT3261Ölçme Sistemleri20024
HRT2341Ölçme Uygulaması22035
HRT4381Özel Ölçmeler20024
HRT2212Sayısal Görüntü İşleme 20023
HRT3401Şehirsel Teknik Altyapı 20024
HRT4341Tasarım Projesi22036
HRT4522Taşınmaz Değerlemesi 20024
HRT3541Taşınmaz Hukuku ve Kadastro 30034
HRT4342Teknik Altyapı Ölçmeleri20023
HRT2432Topografik Harita Üretimi22034
HRT3351Topografya30034
HRT2112Uydu Jeodezisi 30034
HRT4221Uzaktan Algılama20023
HRT4262Uzaktan Algılama Sistemleri 20023
HRT4292Uzaktan Algılama Uygulaması 22034
HRT4901Uzaktan Algılamaya Giriş 30034
HRT4441Web CBS ve Kartografya20023
HRT4291Web Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri 20024
HRT3241Web Tabanlı GPS Veri Analizi20024
HRT4271Yersel Fotogrametri 20023
Yüksek Lisans Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT5201 Fotogrametride Özel Konular30037.5
HRT5202Analitik Kartografya30037.5
HRT6113Barajlarda Deformasyon Ölçmeleri30037.5
HRT6XXXBatimetrik Verilerle Hidrografik Mühendislik Uygulamaları30037.5
HRT6XXXCBS Algoritmaları ve Programlama30037.5
HRT5204CBS ile Afet Yönetimi30037.5
HRT5205CBS ve Uzaktan Algılamada Doğruluk Analizi30037.5
HRT5206Coğrafi Bilgi İşleme ve Analizi30037.5
HRT5101Cografi bilgi sistemleri için jeodezik altyapı 30037.5
HRT5207Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Yeryüzü Şekillerinin Değerlendirilmesi30037.5
HRT5208Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Özel Konular30037.5
HRT5209Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Kalitesi ve Güvenirliği30037.5
HRT5102Çoklu-GNSS Ağları ve Sürekli Çalışan Referans İstasyonları (CORS)30037.5
HRT5103Deformasyon Ölçülerinin Analizi 30037.5
HRT5104Dengelemede Özel Konular 30037.5
HRT5002Dönem Projesi400415
HRT5105Endüstriyel Tesislerde Jeodezik Ölçmeler30037.5
HRT5301Finansal Yönetimin Temelleri 30037.5
HRT5106Gravite Ölçme ve Değerlendirme 30037.5
HRT5210Harita Projeksiyonları ve Koordinat Sistemleri30037.5
HRT5107Hassas Yükseklik Ölçmeleri30037.5
HRT5108İleri Hidrografik Ölçmeler30037.5
HRT5109İleri Madencilik Ölçmeleri30037.5
HRT5110İleri Mühendislik Ölçmeleri30037.5
INS5811İnşaat Projeleri Açısından İmar ve Belediye Mevzuatı30037.5
INS5812İnşaat Projelerini Yatırım Açısından İrdeleme Yöntemleri30037.5
HRT5211İnternet Tabanlı Kartografya ve CBS 30037.5
HRT5111Jeodezide İstatistik Analiz30037.5
HRT5112Jeodezide Robust İstatistik Yöntemler 30037.5
HRT5113Kadastroda İleri Teknikler 30037.5
HRT5114Karayolu tasarımında cografi ve jeodezik veri altyapısı30037.5
HRT6XXXKent Bilgi Sistemi Tasarımı30037.5
HRT6XXXKentsel Dönüşüm Uygulamalarında Teknik Konular30037.5
HRT5115Kentsel Toprak Düzenlemesi Tüzesinde Teknik Konular 30037.5
HRT5116Kırsal Toprak Düzenlemesinde CBS 30037.5
HRT5117Kırsal Toprak Düzenlemesinde Teknik Konular 30037.5
HRT5212Kıyı Alanları Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) Teknolojisi 30037.5
HRT5213Kıyı Alanlarında Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı 30037.5
HRT5215Konum Temelli Servisler30037.5
HRT5216Konumsal Veri Altyapısı30037.5
HRT5217Lazer Tarama Teknolojisi30037.5
HRT5218Mekansal Veri Tabanları30037.5
HRT5219Mikrodalga Algılama Sistemleri30037.5
HRT5220Mobil Algılama Sistemleri ile Veri Toplama 30037.5
HRT5118Modern Gözlem Teknikleri30037.5
HRT5120Mühendislik Jeodezisinde Sistem Analizi30037.5
HRT5121Mühendislik Ölçmelerinde RTK ve CORS Tekniği 30037.5
HRT5119Multipath etkisi ve Giderilmesi30037.5
HRT5221Python ile CBS’de Programlama 30037.5
HRT6XXXRaylı Sistemlerde Konum ve Deformasyon Ölçmeleri30037.5
HRT5222Sayısal Arazi Modelleri 30037.5
HRT5223Sayısal Fotogrametri30037.5
HRT5224Sayısal Görüntü İşlemede Özel Konular30037.5
HRT5001Seminer01007.5
HRT5001Seminer01007.5
HRT5303Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Uygulaması30037.5
HRT5304Taşınmaz Değerleme Ve Geliştirmede Arazi Yönetimi 30037.5
HRT5305Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede Coğrafi Analiz30037.5
HRT5306Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede İstatistiksel Analiz 30037.5
HRT5307Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede Mesleki Mevzuat 30037.5
HRT5308Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede Stratejik Planlama 30037.5
HRT5309Taşınmaz Değerleme Yöntemleri 30037.5
HRT5310Taşınmaz Değerlemede Coğrafi Veri Altyapısı30037.5
HRT5122Taşınmaz Değerlemesinde Özel Yöntemler 30037.5
HRT5123Taşınmaz Yatırımlarında Stratejik Planlama 30037.5
HRT5124Tektonik Hareketlerin Modellenmesi 30037.5
HRT5311Temel Finansman Matematiği 30037.5
HRT5126Üç Boyutlu Jeodezi 30037.5
HRT5226Üç Boyutlu Modelleme30037.5
HRT5125Uydu Jeodezisinde Özel Konular 30037.5
HRT5225Uzaktan Algılamada Özel Konular30037.5
HRT5127Yüksek Duyarlıklı GPS Jeodezisi31147.5
HRT5000Yüksek Lisans Tezi010030
HRT5XXXZamansal Tapu Kadastro Bilgi Sistemleri30007.5
Doktora Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT6XXXArazi Düzenlemelerinde Özel konular30037.5
HRT6XXXArazi Yönetimi için Bilgi Organizasyon Sistemler30037.5
HRT6XXXArazi Yönetiminde Anlamsal Web Uygulamaları30037.5
HRT5203CBS ve Bilgi Teknolojileri30037.5
HRT6187CBS'nin Geometrik Temelleri30037.5
HRT6202Çok Çözünürlüklü Mekansal Veri Modelleme ve Üretimi30037.5
HRT6101Derinlik Ölçümünde Güncel Sistemler30037.5
HRT6000Doktora Tezi010030
HRT6203Fotogrametri ve Uzaktan Algılamada Inersiyal Navigasyon Sistemleri ve Uygulamaları30037.5
THRT9639Fotogrametrik Harita ve CBS Projelerinin Yönetimi30037.5
HRT6102GNSS Tekniğinde Özel Konular30037.5
HRT6205Görüntü Bütünleştirme Teknikleri ve Uygulamaları30037.5
HRT6XXXHavza Esaslı Arazi Modelleme ve Analiz30037.5
HRT6103Hibrit Ölçme Sistemleriyle Yapılarının İzlenmesi30037.5
HRT6104İleri Fiziksel Jeodezi 30037.5
HRT6105Jeodezide En Küçük Kareler Yöntemine göre Enterpolasyon, Filtreleme ve Kollokasyon 30037.5
HRT6XXXKadastral Bilgi Sistemlerinde Programlama30037.5
HRT6206Kartografyada Özel Konular30037.5
HRT6106Kinematik Konumlamada Özel Konular30037.5
HRT6107Küresel Jeodezik Gözlem Sistemleri30037.5
HRT6XXXMekansal lstatistik30037.5
HRT6207Mekansal Semantik Web30037.5
HRT6108Mühendislik Yapılarındaki Sürekli Ölçülerin Değerlendirilmesi30037.5
HRT6XXXMühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri30037.5
HRT6208Sayısal Kartografya30037.5
THRT9647Seminer02017.5
HRT6XXXTapu ve Kadastro Veri Altyapılarının UKVA İçerisinde Tanımlanması ve Modellenmesi30037.5
HRT6209Tıpta Görüntü İşleme30037.5
HRT6109Tünel Aplikasyonu ve Kontrol Ölçmeleri 30037.5
HRT6110Yüksek Duyarlıklı GPS için Değerlendirme Modelleri30037.5
HRT6111Yüksek Hızlı Raylı Sistemlerin Geometrisinin Belirlenmesi ve Aplikasyonu30037.5
HRT6112Yüksek Yapılarda Ölçmeler30037.5