İnşaat Mühendisliği Bölümü Dersler

Lisans Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS4651Ahşap Yapı Tasarımı12025
INS3682Ahşap Yapılar30034
INS4212Akarsu Hidroliği 30034
INS2222Akışkanlar Mekaniği 21135
INS4232Barajlar30034
INS4412Beton Yollar ve Hava Meydanları30034
INS3522Betonarme I22034
INS4511Betonarme II30034
INS4582Betonarme III30034
INS4691Betonarme Yapı Tasarımı12025
INS4622Betonarme Yapılar ve Temel Tasarımı12027
INS4722Betonarme Yapıların İncelenmesi ve Güçlendirilmesi 12027
INS4562Betonarme Yüksek Yapılar30034
INS4741Betonun Dayanıklılığı 30034
INS3822Bilgisayar Destekli Çizim 30034
INS4721Binalarda Isı Yalıtımı Tasarımı 12025
INS4000Bitirme Çalışması08048
INS4631Çelik Yapı Tasarımı12025
INS3531Çelik Yapılar I22035
INS4541Çelik Yapılar II30034
INS4522Çelik Yapıların Plastik Hesabı30034
INS4121Çevre Geotekniği 30034
INS2101Çevre Jeolojisi30034
INS3542Çok Katlı Çelik Yapılar30034
INS3442Demiryolu Mühendisliği22035
INS4482Demiryolu Planlaması ve İşletimi30034
INS4481Demiryolu Tasarımı12025
INS4282Deniz Yapıları Tasarımı 12027
INS4572Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı İlkeleri30034
INS2311Dinamik30035
INS4272Drenaj Tekniği 30034
INS4112Geoteknik Deprem Mühendisliği 30034
INS4111Geoteknik Uygulamaları 30034
INS4222Hidroelektrik Tesisler 30034
INS3211Hidrolik21135
INS3232Hidrolik Mühendisliğinde Modelleme30034
INS3242Hidroloji30034
INS3712İleri Beton Teknolojisi 30034
INS4812İnşaat Makineleri 30034
INS2021İnşaat Mühendisliği Terminolojisi20022
INS3452İnşaat Mühendisliğinde Sistem Analizi30034
INS2011İnşaat Mühendisliğinde Temel Kavramlar20022
INS1011İnşaat Mühendisliğine Giriş20022
INS4811İnşaat Yönetimi 22034
INS3911İş Sağlığı ve Güvenliği 30034
INS2931İstatistik30034
INS4131İstinat Yapıları Tasarımı12025
INS3441Karayolu Mühendisliği22035
INS4471Karayolu Tasarımı 12025
INS4421Karayolu Üstyapıları 30034
INS4432Kentiçi Ulaşım Sistemleri 30034
INS3212Kentsel Altyapı Sistemlerinin Hidroliği 30034
INS3222Kıyı Hidroliğine Giriş 30034
INS4641Köprü Tasarımı12025
INS3572Köprüler30034
INS4231Liman Planlamasına Giriş 30034
INS2711Malzeme Bilimi 30034
INS2731Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 30034
INS2002Mesleki Staj 100003
INS3002Mesleki Staj 200003
CEV2232Mühendisler İçin Akışkanlar Mekaniği30034
INS3921Mühendislik Ekonomisi30034
INS1122Mühendislik Jeolojisi30035
INS2932Mühendislikte Matematik Çözüm Yöntemleri30034
INS2921Mühendislikte Olasılık ve Güvenilirlik 30034
INS2321Mukavemet I22036
INS2322Mukavemet II22035
INS4512Öngerilmeli Beton30034
INS4581Prefabrik Yapılar30034
INS4822Proje Yönetimi ve Planlaması 30034
INS2942Sayısal Analiz30034
INS3592Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş30034
INS1322Statik40045
INS2911Statik-Mukavemet22035
INS4211Su Kaynakları 22034
INS0211Su Mühendisliği Yapı Sistemleri 30034
INS4281Su Temini ve Atık Su Sistemleri Tasarımı 12025
INS4291Su Yapıları Tasarımı 12025
INS4251Sulama-Kurutma 30034
INS3782Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri 30034
INS3931Tarihi Yapılarda Koruma İlkeleri30034
INS1911Teknik Resim ve Tasarı Geometri 22034
INS3112Temel İnşaatı30034
INS4472Toplu Taşıma Aktarma Merkezi Tasarımı 12027
INS3122Toprak Dolgular ve Derin Kazılar30034
INS2462Trafik Güvenliği30033
INS4491Trafik Mühendisliği30034
INS4431Tüneller 30034
INS4462Ulaştırmada Altyapı Tesisleri 30034
CEV3351Uygulamalı Hidrolik30034
INS3562Yapı Dinamiği30034
INS2722Yapı Malzemeleri 20235
INS4571Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları30034
INS2512Yapı Statiği I22035
INS3541Yapı Statiği II22034
INS3692Yapı Statiği III30034
INS4532Yapı Statiğinde Özel Konular30034
INS3892Yapı Teknolojileri30034
INS4711Yapılarda Su Yalıtımı 30034
INS3121Zemin Mekaniği30245
INS3922Zemin Mekaniği ve Temel İnşaatı 20234
Yüksek Lisans Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS5201Akarsu Hidroliği 130037.5
INS5202Akarsu Hidroliği 230037.5
INS5501Akıllı Ulaştırma Sistemleri Planlaması30037.5
INS5XXXAkıllı Ulaştırma Sistemleri Uygulaması30007.5
INS5203Baraj Planlama 130037.5
INS5204Baraj Planlama 230037.5
INS5601Beton Elemanların Davranışı ve Limit Tasarım 130037.5
INS5602Betonarme Yapıların Tasarımında Yeni Yaklaşımlar30037.5
INS5101Çevre Geotekniği Uygulamaları30037.5
INS5301Dalgakıranlar 30037.5
INS5303Deniz Deşarj Tasarımı 30037.5
INS5701Deniz Tabanı Hidrodinamiği ve Kıyı Morfolojisi 30037.5
INS5302Deniz Yapıları 30037.5
INS5304Deniz Yapılarının Çevresel Etki Değerlendirilmesi 30037.5
INS5603Deprem Mühendisliği 30037.5
INS5604Depreme Dayanıklı Çelik Yapılar30037.5
INS5605Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı30037.5
INS5802Devam Eden İnşaat Projelerinde Yapı İşletmesi Uygulamaları30037.5
INS5002Dönem Projesi020115
INS5402Elastik Stabilite 230037.5
INS5401Elastik Stabilite 1 30037.5
INS5403Elastisite 30037.5
INS5404Elastisite Teorisinde Özel Konular 30037.5
INS5608Endüstriyel Çelik Yapılar 30037.5
INS5102Geoteknik Mühendisliğinde Aletsel Gözlem ve Arazi Ölçümleri 30037.5
INS5103Geoteknik Mühendisliğinde Uygulamalar 30037.5
INS5205Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 130037.5
INS5206Hidrolik Modeller 30037.5
INS5207Hidrolojide Stokastik Süreçler 30037.5
INS5208İleri Akışkanlar Mekaniği 30037.5
INS5209İleri Hidroloji 30037.5
INS5609İleri Yapı Statiği 30037.5
INS5XXXİnşaat Mühendisliğinde Geoteknik Konular30037.5
INS5XXXİnşaat Mühendisliğinde Veri Analizi30037.5
INS5803İnşaat Proje Yönetiminde ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması)30037.5
INS5811İnşaat Projeleri Açısından İmar ve Belediye Mevzuatı30037.5
INS5804İnşaat Projeleri Çevresel Etki Değerlendirmesi30037.5
INS5805İnşaat Projelerinde Değer Mühendisliği 30037.5
INS5806İnşaat Projelerinde İhale Mevzuatı ve Teklif Hazırlama 30037.5
INS5807İnşaat Projelerinde Sözleşme ve Talep Yönetimi 30037.5
INS5808İnşaat Projelerinde Uyuşmazlık Çözüm Teknikleri 30037.5
INS5809İnşaat Projelerinde Yapı – Çevre İlişkileri Yönetimi 30037.5
INS5810İnşaat Projelerinde Zaman Yönetimi30037.5
INS5835İnşaat Projelerini Yatırım Açısından İrdeleme Yöntemleri 30037.5
INS5801İnşaat Projelerinin Geliştirilmesi ve Yatırım Yönetimi30037.5
INS5811İnşaat Sektöründe Çalışan Sağlığı ve Güvenliği 30037.5
INS5812İnşaat Sektöründe Ekonomik Sorunlar ve Çözümler 30037.5
INS5813İnşaat Sektöründe İnsan Kaynakları ve İşçi İşveren İlişkileri 30037.5
INS5814İnşaat Sektöründe İş Hukuku ve Etik Değerler 30037.5
INS5815İnşaat Sektöründe Kalite Uygulamaları 30037.5
INS5816İnşaat Sektöründe Risklerin Tanımı ve Önlemleri 30037.5
INS5817İnşaat Sektöründe Satın Alma Sistemleri 30037.5
INS5818İnşaat Sektöründe Stratejik Planlama30037.5
INS5819İnşaat Sektöründe Veri Değerlendirme Yöntemleri30037.5
INS5820İnşaat Sektöründe Yöneticiler İçin Muhasebe ve Finans Yönetimi 30037.5
INS5821İnşaat Şirketleri İçin Performans Değerlendirme ve Yönetimi 30037.5
INS5822İnşaat Şirketlerinde Çağdaş Yönetim İlkeleri30037.5
INS5823İnşaat Yatırımlarının Planlanmasında ve Kontrolünde Proje Yönetimi 30037.5
INS5610İnşaatta Kompozit Malzemeler30037.5
INS5502İzli Sistemler30037.5
INS5503Karayolu Üstyapısı ve Yeni Kaplama Teknolojileri 30037.5
INS5104Kaya Mekaniği30037.5
INS5611Kırılma Çizgileri Teorisi30037.5
INS5305Kıyı Alanları Jeolojisi 30037.5
INS5306Kıyı Alanlarının Planlaması ve Yönetimi 30037.5
INS5702Kıyı Mühendisliği30037.5
INS5307Kıyı Mühendisliği 130037.5
INS5308Kıyı Mühendisliği 2 30037.5
INS5309Kıyı Mühendisliğinde İstatistiksel Yöntemler 30037.5
INS5824Konut İnşaatlarında Süreç ve Döküman Yönetimi 30037.5
INS5310Liman Planlaması ve Tasarımı30037.5
INS5105Mühendisler için Jeoloji30037.5
INS5106Mühendislik Sismolojisi ve Depremler 30037.5
INS5825Nanoteknolojinin İnşaat Ve İnşaat Malzemelerinde Uygulamaları Ve Enerji Verimliliğine Etki30037.5
INS5612Öngerilmeli Çelik Yapılar 30037.5
INS5826Önüretimli Yapı Tasarımı ve Uygulamaları 30037.5
INS5504Otopark Planlaması ve Yönetimi 30037.5
INS5613Performansa Dayalı Tasarım30037.5
INS5614Plak Teorisi 30037.5
INS5505Raylı Sistemlerin Planlama ve İşletim Teknikleri30037.5
INS5827Şantiye Yönetimi (Kuruluş, İşletme ve Kapanış) 30037.5
INS5001Seminer01007.5
INS5615Sonlu Elemanlar Metodu30037.5
INS5616Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Bilgisayar Uygulamaları30037.5
INS5210Su Kaynakları Yönetimi 30037.5
INS5617Sürdürülebilir Yapı Teknolojileri 30037.5
INS5405Sürekli Ortam Mekaniği 30037.5
INS5828Tamamlanmış İnşaat Projelerinde Yapı İşletmesi Uygulamaları30037.5
INS5829Tasarım Yönetimi30037.5
INS5211Taşkın Kontrolü 30037.5
INS5112Toplu Taşımada Hizmet Kalitesi30037.5
INS5506Trafik Akım Kuramı30037.5
INS5507Tünel Yapım Yöntemleri30037.5
INS5508Ulaştırma Ekonomisi30037.5
INS5509Ulaştırma İşletmesi30037.5
INS5510Ulaştırma Mühendisliğinde Olasılık Teorisi ve İstatistik30037.5
INS5511Ulaştırma Planlaması-I 30037.5
INS5512Ulaştırmada Simülasyon Uygulamaları30037.5
INS5513Ulaştırmada Yöneylem Araştırması30037.5
INS5406Uygulamalı Mühendislik Matematiği 30037.5
INS5003Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans)30037.5
INS5830Yapı Malzemeleri ve Yalıtım30037.5
INS5618Yapı Malzemelerinin Şekil Değiştirme Özellikleri30037.5
INS5407Yapı Mekaniğinde Özel Problemler30037.5
INS5619Yapı Mühendisliğinde Nümerik Analiz30037.5
INS5620Yapı Sistemlerinin Hesabında Matris Yöntemler30037.5
INS5621Yapı ve Deprem Mühendisliği için İleri Bilgisayar Programlama 30037.5
INS5831Yapılarda Mekanik Tesisat30037.5
INS5832Yapılarda Otomasyon ve Enerji Yönetimi30037.5
INS5833Yapılarda Sürdürülebilirlik 30037.5
INS5XXXYapım Yönetiminde Çoklu Karar Verme Yöntemleri30037.5
INS5622Yapısal Güvenilirlik 30037.5
INS5212Yeraltı Suları Hidrolojisi 30037.5
INS5000Yüksek Lisans Tezi010030
INS5834Yurtdışı Yapım Projelerinde Yapı İşletmesi 30037.5
INS5107Yüzeysel ve Derin Temeller 30037.5
INS5623Zararlı Ortamın Betona ve Metallere Etkisi 30037.5
INS5108Zemin Özellikleri ve Deneysel Zemin Mekaniği30037.5
INS5109Zemin Yapıları30037.5
INS5110Zeminlerin İyileştirilmesi30037.5
Doktora Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS6XXXAkıllı Ulaştırma Sistemi Mimarisi30007.5
INS6601Asma Köprüler30037.5
INS6301Dalga mekaniği 30037.5
INS6105Dayanma Yapıları ve Derin Kazılar30037.5
INS6302Deniz Yapılarının Hidrodinamiği 30037.5
INS6401Doğrusal Olmayan Titreşimler 30037.5
INS6000Doktora Tezi010030
INS6402Elastik Ortamlarda Dalga Yayılımı 30037.5
INS6403Gelişmiş Plak Teorileri30037.5
INS6101Geoteknik Mühendisliğinde Nümerik Yöntemler30037.5
INS6201Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 230037.5
INS6303İç Su Yolları 30037.5
INS6602İleri Yapı Dinamiği30037.5
INS6102İleri Zemin Mekaniği30037.5
INS6603İnce Cidarlı Taşıyıcılar30037.5
INS6404İnşaat Mühendisliğinde Kompozit Malzemeler Mekaniği30037.5
INS6501İstasyonlar-Garlar-Terminaller30037.5
INS6604Kabuklar30037.5
INS6405Kırılma Mekaniği30037.5
INS6304Kıyı Mühendisliğinde Modelleme 30037.5
INS6305Liman İşletmeciliği 30037.5
INS6605Malzemelerde Deney ve Ölçüm Teknikleri30037.5
INS6606Öngerilmeli Yüzeysel Taşıyıcılar30037.5
INS6502Sezgisel Karar Verme Teknikleri30037.5
INS6202Türbülans 30037.5
INS6503Ulaştırma Planlaması II30037.5
INS6504Ulaştırmada Yöneylem Araştırması II30037.5
INS6003Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)50057.5
INS6607Yapı Sistemlerinin Doğrusal Olmayan Çözümlemesi30037.5
INS6608Yapı Tasarımında Optimizasyon Yöntemleri 30037.5
INS6103Zemin Dinamiği30037.5
INS6104Zeminlerin Yapısı ve Davranışı30037.5