Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı Dersler

Lisans Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
OKL4001Anne Baba Eğitimi20024
OKL2021Anne Çocuk Beslenmesi20025
OKL1112Anne Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım300312
OKL4021Araştırma Projesi I12025
OKL4022Araştırma Projesi II12025
OKL3011Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi22034
OKL3052Bilimsel Araştırma Yöntemleri20023
OKL2022Çocuk Edebiyatı20023
OKL2042Çocuk Ruh Sağlığı30034
OKL2081Çocuk Yayıncılığı30035
OKL4191Çocukla İletişim30036
OKL4152Çocukları Tanıma Teknikleri30036
OKL2141Çocukta Oyun Gelişimi20023
OKL4002Davranış ve Öğrenme Sorunu Olan Çocukların Eğitimi20026
OKL2052Drama22036
OKL2011Erken Çocukluk Döneminde Gelişim I 30035
OKL2012Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II 30035
OKL4051Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar20026
OKL3142Etkili İletişim30033
OKL3131Fen Eğitimi22033
OKL4072Gelişim Kuramları30036
OKL3041Görsel Sanatlar Eğitimi22034
OKL4012İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programı20024
OKL1121İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi30035
OKL2032Matematik Eğitimi30034
OKL3032Materyal Geliştirme22035
OKL3121Müzik Eğitimi I12023
OKL3122Müzik Eğitimi II22033
OKL4032Öğretmenlik Uygulaması II26056
OKL4141Okul Aile ve Çevre İşbirliği 20026
OKL4161Okul Öncesi Dönemde Farklı Eğitim Modelleri20026
OKL4162Okul Öncesi Dönemde Kaynaştırma30036
OKL4102Okul Öncesi Dönemde Kişilerarası Problem Çözme Becerileri20026
OKL4131Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yönetim ve Denetim20026
OKL2061Okul Öncesi Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar30035
OKL4182Okul Öncesi Eğitimde Program Geliştirme30036
OKL1111Okul Öncesi Eğitime Giriş30036
OKL2071Okul Öncesinde Değerler Eğitimi30035
OKL4142Okul Öncesinde Demokrasi Eğitimi ve Çocuk Hakları30036
OKL3062Özel Öğretim Yöntemleri II22034
OKL1031Psikoloji20024
OKL4122Risk Altındaki Çocukların Eğitimi20026
OKL4171Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri30036
OKL4181Temel Sağlık Bilgisi30036
OKL3012Topluma Hizmet Uygulamaları12024
OKL2031Yaratıcılık ve Geliştirilmesi22034
Yüksek Lisans Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
OKL5107 Farklı Aile Yapıları ve Çocuklar30037.5
OKL5109Düşünme ve Problem Çözme Süreci30037.5
OKL5110Erken Çocukluk Dönemi Çağdaş Gelişim Kuramları30037.5
OKL5101Erken Çocukluk Dönemi Araştırmalarında Temel İstatistik30037.5
OKL5103Erken Çocukluk Döneminde Aile Eğitimi ve Katılımı 30037.5
OKL5108Erken Çocukluk Döneminde Aile ile Etkili İletişim30037.5
OKL5100Erken Çocukluk Döneminde Bilimsel Araştırma Yöntemleri30037.5
OKL5111Erken Çocukluk Döneminde Drama30037.5
OKL5102Erken Çocukluk Döneminde Farklı Yaklaşımlar30037.5
OKL5112Erken Çocukluk Döneminde Öğrenme Ortamlarının Düzenlenmesi30037.5
OKL5104Erken Çocukluk Döneminde Program 30037.5
OKL5113Erken Çocukluk Döneminde Program Geliştirme ve Değerlendirme30037.5
OKL5114Erken Çocukluk Döneminde Yaratıcı Düşünme Becerileri30037.5
OKL5XXXOkul Öncesinde STEM Eğitimi30037.5
OKL5105Özel Gereksinimli Çocuklar ve Eğitimleri30037.5
OKL5001Seminer 30037.5
OKL5106Sınıf İçi Davranış Yönetimi30037.5
OKL5003Uzmanlık Alan Dersi00000
OKL5000Yüksek Lisans Tezi000030