Matematik Bölümü Dersler

Lisans Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT4330Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri30036
MAT2051Analitik Geometri 130035
MAT2052Analitik Geometri 2 30035
MAT3250Ayrık Matematik30036
MAT3290Bilgisayar Destekli Matematiksel Hesaplamalar30036
MAT4220Bilgisayar Programlama 130036
MAT4290Bilgisayar Programlama 230036
MAT1171Bilgisayar Programlamaya Giriş32045
MAT4000Bitirme Çalışması08049
MAT3350Boole Cebirine Giriş30036
MAT3340Bulanık Gruplar30036
MAT3210Bulanık Mantığa Giriş30036
MAT2091Cebir I40046
MAT2092Cebir II 40046
MAT4490Cebirsel Geometriye Giriş 30036
MAT3330Değişmeli Cebir 30036
MAT2412Diferansiyel Denklemler40005
MAT2411Diferansiyel Denklemler40045
MAT2071Diferansiyel Denklemler 140045
MAT2072Diferansiyel Denklemler 230034
MAT3151Diferansiyel Geometri 130036
MAT3152Diferansiyel Geometri 230036
MAT4360Dönüşümler ve Geometriler 30036
MAT4450Dual Sayılar ve Kuaterniyonlar Teorisi 30036
MAT4460Düzlemsel Kinematik30036
MAT4260Finans ve Yönetim Matematiği30036
MAT4041Fonksiyonel Analize Giriş 40046
MAT4480Galois Teorisi30036
MAT4270Graf Teoriye Giriş30036
MAT4410Halkalar ve Modüller30036
MAT3320Hilbert Uzaylarına Giriş30036
MAT3280İntegral Denklemlere Giriş30036
MAT3072Kısmi Diferansiyel Denklemler40046
MAT4420Klasik Matris Gruplarına Giriş 30036
MAT3220Kodlama Teorisine Giriş30036
MAT4061Kompleks Fonksiyonlar Teorisi 140046
MAT4340Kompleks Fonksiyonlar Teorisi 230036
MAT4390Kontrol Teoriye Giriş30036
MAT1320Lineer Cebir20023
MAT1151Lineer Cebir 140045
MAT1811Lineer Cebir 130034
MAT1152Lineer Cebir 240045
MAT1812Lineer Cebir 230035
MAT4230Lineer Fark Denklemleri30036
MAT4510Lineer Operatörlere Giriş30036
MAT2111Lineer Programlama30035
MAT1821Matematik22034
MAT1071Matematik 132046
MAT1001Matematik 142057
MAT1341Matematik 122035
MAT1002Matematik 242057
MAT1072Matematik 232046
MAT1342Matematik 222035
MAT2042Matematik Analiz IV42057
MAT2001Matematik Analiz 342057
MAT1141Matematik Analiz I42057
MAT1142Matematik Analiz II42057
MAT2041Matematik Analiz III42057
MAT1521Matematik I32046
MAT1522Matematik II32046
MAT4240Matematik Tarihi30036
MAT3230Matematiksel İstatistik 30036
MAT4210Mesleki İngilizce30036
MAT0000Mesleki Seçmeli30036
MAT4350Normlu Uzaylarda Sayısal Bölgeler30036
MAT4470Öklid Dışı Geometri30036
MAT2182Olasılık ve İstatistik40046
MAT4310Optimizasyon Teknikleri30036
MAT3310Oyunlar Teorisi30036
MAT4440Pozitif Operatörlere Giriş30036
MAT3062Reel Analize Giriş40046
MAT4430Riesz Uzaylarına Giriş30036
MAT1162Sayılar Teorisine Giriş30035
MAT3181Sayısal Analiz I40046
MAT3270Sayısal Analiz II30036
MAT2312Sayısal Yöntemler 20023
MAT3260Şifrelemeye Giriş30036
MAT4250Sigorta Matematiği30036
MAT4320Sistem Analizi 30036
MAT3161Soyut Cebir30036
MAT1161Soyut Matematik30033
MAT4380Tensör Cebiri30036
MAT3171Topolojiye Giriş40046
MTM4692Uygulamalı SQL Dili30036
MAT4280Veri Yapıları30036
MAT3240Yöneylem Araştırması30036
MAT2101Yüksek Matematik30036
MAT4370Yüzeyler Teorisi30036
Ön Lisans Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT1033Matematik 120022
MAT1054Matematik 220022
Yüksek Lisans Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT5102Analitik Hiyerarşi Prosesi30037.5
MAT5103Banach Örgüleri 130037.5
MAT5104Banach Örgüleri 230037.5
MAT5105Bulanık Değişmeli Cebir30037.5
MAT5106Bulanık Mantıkta Cebirsel Yapılar30037.5
MAT5107Çok Kriterli Optimizasyon30037.5
MAT5XXXDiferansiyel Denklemler İçin Green Fonksiyonlan30037.5
MAT5108Diferansiyel Operatörlerin Spektral Teorisi30037.5
MAT5109Diferensiyellenebilir Manifoldlar I 30037.5
MAT5110Diferensiyellenebilir Manifoldlar II30037.5
MAT6109Fonksiyonel Analiz I30037.5
MAT5111Fourier Analizi 30037.5
MAT5XXXGeometrik Formların Topolojisi30037.5
MAT5112Geometrinin Temel Kavramları30037.5
MAT5113Halkalar ve İdealler30037.5
MAT5114Halkalarda Çarpanlara Ayrılış30037.5
MAT5115Harmonik Analiz I30037.5
MAT5116Hilbert Uzayları30037.5
MAT5117Hilbert Uzaylarında Sonlu Fark Metodu ve Kararlılık Analizi 30037.5
MAT5118Hopf Cebirleri I 30037.5
MAT5119İleri Aktüeryal Teknikler30037.5
MAT5120İleri Cebir30007.5
MAT5121 İleri Lineer Cebir30037.5
MAT5122İleri Mühendislik Matematiği I30037.5
MAT5123İleri Mühendislik Matematiği II30037.5
MAT5124İleri Nümerik Analiz30037.5
MAT5125İleri Programlama Teknikleri30037.5
MAT5126İntegral Denklemler30037.5
MAT5127Kantitatif Karar Verme Teknikleri30037.5
MAT5128Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri30037.5
MAT5129Kodlama Teorisi I30037.5
MAT5130Kontrol Teori 30037.5
MAT5131Kriptografi30037.5
MAT5132Kuantum Diferansiyel Geometri 130037.5
MAT5133Kuantum Matris Grupları30037.5
MAT5134Kuantum Süper Gruplar30037.5
MAT5135Lineer Operatörler I30037.5
MAT5136Lineer Operatörler II30037.5
MAT5137Lineer ve Lineer Olmayan Sınır Değer Problemlerinin Analitik ve Sayısal Çözüm Yöntemleri30037.5
MAT5138Matematik Programlamada Model Kurma 30037.5
MAT5139Matematiksel Optimizasyon30037.5
MAT5140Operatör Teorisi I 30037.5
MAT5141Operatör Teorisi II 30037.5
MAT5142Özel Diferansiyel Denklemler30037.5
MAT5143Reel Analiz30037.5
MAT----Seçmeli Yüksek Lisans Dersi30037.5
MAT5001Seminer01007.5
MAT5144Simülasyon Teknikleri30037.5
MAT5145Sonlu Elemanlar Yönteminin Lineer Olmayan Sınır Değer Problemlerine Uygulanması30037.5
MAT5146Sonsuz Boyutlu Analiz 30037.5
MAT5147Topoloji30037.5
MAT5148Topolojik Vektör Uzayları30037.5
MAT5150Uygulamalı Fonksiyonel Analiz30037.5
MAT5149Uygulamalı Matematiğin Analizi30037.5
MAT5003Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans)30037.5
MAT5000Yüksek Lisans Tezi010030
MAT5101 İleri Sistem Analizi30037.5
Doktora Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT6101Banach C(K)- Modülleri30037.5
MAT6102C*- Cebirleri 30037.5
MAT6104Cebirsel Sayılar Teorisi30037.5
MAT6103Cisimler ve Galois Teorisi30037.5
MAT6105Değişmeli Cebir I30037.5
MAT6106Değişmeli Cebir II30037.5
MAT6107Dizayn Teori 130037.5
MAT6108Dizayn Teori 230037.5
MAT6000Doktora Tezi010030
MAT6110Fonksiyonel Analiz II30037.5
MAT6111Gruplar Teorisi30037.5
MAT6112Hareket Geometrisi 30037.5
MAT6113Hilbert C*- Modülleri30037.5
MAT6XXXİleri Bilgisayar Programlama30037.5
MAT6114İleri Diferensiyel Geometri 30037.5
MAT6115İleri Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler 30037.5
MAT6117Kinematik30037.5
MAT6116Kısmi Diferansiyel Denklemlerde (KTD) Nümerik Metodlar30037.5
MAT6118Kodlama Teorisi II30037.5
MAT6119Modüller Teorisi30037.5
MAT5142Özel Diferansiyel Denklemler 30037.5
MAT----Seçmeli Doktora Dersi30037.5
MAT6001Seminer02017.5
MAT6122Sonlu Cisimler30037.5
MAT6120Stokastik Süreçler ve Matematiksel İstatistik30037.5
MAT6003Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)50057.5
MAT6121Yarı-Riemann Geometri 30037.5