İstatistik Bölümü Dersler

Lisans Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IST3170Algoritma Teknikleri30035
IST3050Anket Düzenleme20023
IST3131Araştırma Teknikleri20023
IST3060Bayesgil İstatistik20024
IST2131Bilgisayar Programlama30033
IST1081Bilgisayar Programlamaya Giriş30033
IST1171Bilimsel Düşünme ve İstatistik30035
IST4000Bitirme Çalışması012068
IST2082Biyoistatistik20024
IST4140Bulanık Mantık20025
IST4111Çok Değişkenli İstatistik 122036
IST4112Çok Değişkenli İstatistik 230035
IST4092Demografi20026
IST3142Deneysel Tasarım22036
IST4131Ekonometri30036
IST3150Görsel Programlama20023
IST2170Güncel İstatistik Uygulamaları20024
IST3111İktisadi İstatistik Yöntemler 30033
IST4180İleri Programlama30025
IST3032İş Hayatı İçin İngilizce20023
IST1141İstatistiğe Giriş20025
IST1922İstatistik30033
IST3152İstatistik Paket Programları Kullanımı30035
IST2011İstatistikçiler için Ana İşletmecilik Bilgileri12022
IST4240İstatistikçiler için Matematiksel Programlama20025
IST4220İstatistiksel Kalite Kontrol20025
IST3082İstatistikte Parametre Tahmini ve Hipotez Testi20023
IST3130Karar Teorisi20023
IST4320Kategorik Veri Analizine Giriş20026
IST3190Krizde İşletme Yönetimi 20024
MAT1811Lineer Cebir I30034
MAT1812Lineer Cebir II30035
IST3092Lineer Modeller 20023
IST2121Matematiksel İstatistiğe Giriş22037
IST2022Matematiksel İstatistik22036
IST2161Mesleki İngilizce 120022
IST2162Mesleki İngilizce 220022
IST3002Mesleki Staj00002
IST3252Nümerik Analiz20024
IST1131Olasılığa Giriş20024
IST1132Olasılık22037
IST3011Optimizasyon22036
IST2081Örnekleme 130033
IST2152Örnekleme 230035
IST3141Parametrik olmayan İstatistiksel Yöntemler30034
IST4120Pazar Araştırma Teknikleri20024
IST3230Planlama Teknikleri20023
IST3110R ile İstatistik Uygulamaları20023
IST3121Regresyon Analizi 130035
IST3122Regresyon Analizi 230035
IST3210SAS Programı ile İstatistik20023
IST3132Stokastik Süreçler20024
IST4141Türkiye Ekonomisinin Kantitatif Analizi20024
IST4161Uygulamalı Optimizasyon20026
IST2252Veri Analizi20023
IST4110Veri Madenciliğine Giriş20026
IST2142Veri Tabanı30035
IST4130WEB Programlama20024
IST4160Yönetsel Karar Verme Teknikleri 20024
IST3012Yöneylem Araştırması 122035
IST4222Yöneylem Araştırması 230035
IST4122Zaman Serileri30035
Yüksek Lisans Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IST5101Bayesçi Veri Analizi 30037.5
IST5102Bekleme Hattı Problemleri30037.5
IST5103Biyoistatistik Uygulamaları30037.5
IST5104Çok Aşamalı İstatistiksel Modeller30037.5
IST5105Çok Değişkenli İstatistik Analiz30037.5
IST5106Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler30037.5
IST5108Hayatta Kalım ve Olaylar Tarihçesi Analizi30037.5
IST5109İleri Aktüerya Teknikleri30037.5
IST5110İleri Regresyon Analizi30037.5
IST5111İstatistiksel Geçerlilik ve Güvenirlik30037.5
IST5112İstatistiksel Programlama 30037.5
IST5113İstatistikte Bilgisayar Uygulamaları30037.5
IST5114İstatistikte Matematiksel Yöntemler 30037.5
IST5115Lineer Olmayan Programlama 30037.5
IST5126Log-Doğrusal Modeller30037.5
IST5116Oyunlar ve Karar Verme30037.5
IST5121Panel Veri Modelleri30037.5
IST5117Pazarlama Araştırmalarında İleri Teknikler 30037.5
IST5001Seminer01007.5
IST5125Sosyal Ağ Analizi30037.5
IST5118Uygulamalı Zaman Serileri30037.5
ISTUYL1Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans)30037.5
IST5119Veri Zarflama Analizi ve Uygulamaları30037.5
IST5120Yapay Zeka30037.5
IST5000Yüksek Lisans Tezi010030
Doktora Seviyesi
Kodu Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IST6119Boylamsal Veri Analizi30037.5
IST6101Bulanık Olasılık30037.5
IST6102Cevap Yüzeyi Metodolojisi30037.5
IST6103Dinamik istatistik30037.5
IST6000Doktora Tezi010030
IST5107Ekonometrik Modeller ve İstatistik Aletler30037.5
IST6104Finansta İstatistik Yöntemler30037.5
IST6105İleri Aktüerya Matematiği30037.5
IST6106İleri Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler30037.5
IST6107İstatistik Teorisine Giriş 30037.5
IST6108İstatistiksel Modelleme için Simulasyon30037.5
IST6109İstatistiksel Veri Madenciliği30037.5
IST6110İstatistikte İleri Matematiksel Yöntemler30037.5
IST6111İstatistikte Monte Carlo Uygulamaları30037.5
IST6112İstatistikte Yapısal Eşitlik Modelleri 30037.5
IST6113Kategorik Veri Analizi30037.5
IST6114Risk Analizi30037.5
IST6189Seminer02017.5
IST6115Uygulamalı Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller I30037.5
IST6116Uygulamalı Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller II30037.5
ISTUDR1Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)50057.5
IST6117Yapay Zeka Uygulamaları30037.5