Bağlı Olduğu Akademik Birimİşletme Bölümü
AdCeren
SoyadErdin Gündoğdu
ÜnvanDoç. Dr.
E-postaceren_erdin@yahoo.com
Web Sayfası
OfisH-303
Koordine Ettiği DerslerISL4551 Nicel Karar Verme Teknikleri I
ISL4582 Nicel Karar Verme Teknikleri II
ISL5303 İşletmeciler için İstatistiksel Analiz Teknikleri
ISL4612 Çok Kriterli Optimizasyon Teknikleri
ISL1181 İşletme Matematiği I
ISL1552 İşletme Matematiği II
ISL4570 Sistem Analizi
Verdiği DerslerISL2441 İşletmeciler için İstatistik I
ISL2452 İşletmeciler için İstatistik II
ISL2742 Sosyal Bilimlerde İstatistik Uygulamaları
ISL3190 SPSS Kullanımı ve Uygulaması
ISL4682 İşletmelerde İstatistiksel Kalite Kontrol
ISL4830 Zaman Serisi Analizleri
ISL4551 Nicel Karar Verme Teknikleri I
ISL4582 Nicel Karar Verme Teknikleri II
ISL5124 Kantitatif Karar Teknikleri
ISL5303 İşletmeciler için İstatistiksel Analiz Teknikleri
ISL4612 Çok Kriterli Optimizasyon Teknikleri
ISL4550 İstatistik Analiz Teknikleri
ISL1181 İşletme Matematiği I
ISL1552 İşletme Matematiği II
ISL4570 Sistem Analizi
ISL6128 Sayısal Karar Verme Teknikleri
ISL5132 Optimizasyon Yöntemleri